EN

shouting {noun}

volume_up
Jessie smiled, knowing it was all over but the ' shouting.
Jessie somolygott; tudta, hogy a meccs már eldőlt, legföljebb egy kis kiabálás van hátra.
' `Yes, very funny: lights and shouting and all.
- Igen, nagyon furák: fények, kiabálás, meg minden.
'What's all the shouting about? a feeble voice asked.
Mi ez a kiabálás? kérdezte egy gyenge hang.

Context sentences for "shouting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAllanon, there is a way, he declared abruptly, shouting to be heard above the noise.
Allanon, van egy mód! jelentette ki hirtelen, ordítva, hogy meghallják a zajban.
EnglishHe was shouting, although there was no need to; Sandy could hear him perfectly.
Ordított, noha erre nem volt semmi szükség, mert Sandy tökéletesen hallotta.
EnglishYou were shouting... he said, trying to begin to explain his presence in the room.
- Kiabáltál... - mesélte neki Raul, hogy megmagyarázza jelenlétét a szobában.
English'Hello, Lillias,' he said to the robed and veiled woman who had been shouting at him.
Üdv, Lillias köszöntötte a köpenyes, fátylat viselő, szünet nélkül kiabáló nőt.
EnglishA male stood on the corner, shouting in a dialect Gurgeh didn't understand.
Egy férfi állt a sarkon, és olyan dialektusban kiabált, amit Gurgeh nem értett.
EnglishI stomped on the flames and went for Lestat, shouting at him to leave her.
Eltapostam a lángokat, és nekitámadtam Lestatnak, rákiáltva, hogy engedje őt el.
EnglishHe focused his attention as best he could on the woman shouting his name in a whisper.
Minden figyelmével a nő arcára összpontosított, aki üvöltve suttogta az ő nevét.
EnglishThen Piggy was standing cradling the great cream shell and the shouting died down.
Röfi állt mellette, a nagy vaj szín kagylót ringatva s a kiáltozás lassanként elült.
EnglishLike a guy who starts an avalanche just by shouting too loud on a warm winter day.
Mint az az ipse, amelyik a kurjongatásával hógörgeteget indít el egy meleg téli napon.
EnglishAnd he heard his own voice, alien in tone and timbre, shouting, Let the man's mind live!
Saját hangját hallotta, hangszínében, rezgéseiben idegenül, amint ezt rikoltja:
EnglishThey pulled and pulled upon the latch in their haste, cursing and shouting.
Egy emberként futottak az ajtóhoz, és ordítva, káromkodva cibálták a reteszt.
EnglishAll at once men were shouting at one another, running about to gather weapons.
A férfiak kurjongatva futkostak erre-arra, kapdosták össze a fegyvereiket.
EnglishHe became less confrontational, turning his gaze once more to the shouting gamblers.
Leolvadt róla a vagányság, kisfiús tekintettel nézett az üvöltöző csótánydrukkerekre.
EnglishI was going to start shouting and screaming if Marius didn't explain why he was staring.
Én mindjárt ordítani és üvöltözni fogok, ha Marius meg nem magyarázza, mit bámul!
EnglishThere was much noise, shouting, and Mael rose and took my arm and steadied me.
Volt nagy ricsaj, ordítozás; Mael fölállt és a karomnál fogva támogatott.
EnglishVoices of citizens shouting in anger, screaming in fear, groaning in agony.
Városlakók kiáltoztak dühösen, ordítoztak félelmükben és nyögdécseltek agóniájukban.
EnglishWeissman shouting down the telephone.
Napokig élvezhetjük Mr. Weissmantelefonálgatásait, mire végre abbahagyja.
EnglishBrett shouting at Daddy from the back hall, telling him he'd kill him if he moved.
Brett apával üvöltött hátul a hallban, azt mondta, megöli, ha megmozdul.
EnglishFar off a voice of the kind that could be heard far off was shouting: Get hungry, foks.
Elhallatszott hozzám az a bizonyos messzire elhallatszó hang: Virslit tessék!
EnglishThe chair tipped over, and both crashed to the floor, cursing and shouting.
De a főadmirális széke felborult, és ordítva, káromkodva mindketten a földre zuhantak.