Context sentences for "to shove off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHer shove caught him off balance, and he actually stumbled back a step.
Elvesztette az egyensúlyát, és egylépésnyit hátratántorodott.
EnglishWhen he screamed and dropped the rifle to shove the thing off him, I had a chance to grab the gun.
Amikor a férfi felüvöltött és eldobta a fegyverét, hogy letépje magáról a kígyót, én fölkaptam a puskát.
EnglishI'll go with you, Gran said in an effort to shove the girl off the porch and away from controversy.
Én is veletek megyek mondta a nagyi, és karonfogta Stacyt, hogy elejét vegye az elmérgesedő szópárbajnak.
EnglishHe got an arm up and tried to shove the thing off, his fingers slipped on its slick, newborn skin.
Fölemelte az egyik karját, igyekezett lesöpörni magáról a lényt, de ujjai lesiklottak csúszós, újszülött bőréről.
EnglishWhat part of shove off didn't you understand?
EnglishShove off, he said from the side of his mouth.
EnglishShall we shove off? said Gordon.
EnglishI told you to shove off.
English- Shove off, Malfoy.

Similar translations for "to shove off" in Hungarian

shove noun
off adverb
off adjective
to get off verb