"to show up" translation into Hungarian

EN

"to show up" in Hungarian

EN to show up
volume_up
{verb}

I am delighted that Prime Minister Brown has finally decided to show up, although, unfortunately, to show up late.
Örülök, hogy Brown miniszterelnök végül úgy döntött, hogy megjelenik, igaz sajnos megkésve.
If the FBI does show up, would you two like me to drop back later on?'
Ha majd az FBI megjelenik, akarják, hogy visszajöjjek?
It doesn't take long before two guys here -- this one and one that will show up over here -- start to fight.
Nem tart sokáig, amíg itt ketten -- ez és egy másik, aki mindjárt megjelenik -- elkezdenek harcolni.
to show up (also: to look, to seem, to show)
What I'm still trying to figure out is why this island doesn't show up on even our most advanced satellites.
Amit ki akarunk deríteni az az,...hogy ez a sziget...miért nem látszik egy fejlett műholdon sem?
to show up (also: to show)
Their DragonSpy ship doesn't show up on radar or satellite.
A SárkányKém Hajó nem látható...a radaron vagy műholdon.

Context sentences for "to show up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Megvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
EnglishAny tumor large enough to impact on his vision so dramatically would show up.
Egy akkora tumor, amely ilyen drámai mértékben befolyásolná a látását, feltűnne.
EnglishIt isn't when the shiny new tools show up that their uses start permeating society.
A csillogó új eszközök nem rögtön megjelenésükkor kezdik áthatni a társadalmat.
EnglishAnd I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
És mindig azt mondom az embereknek, hogy nem akarok úgy megjelenni, mint egy tudós.
EnglishId already spent several Thursday nights in the dark... and she'd yet to show up.
Minden csütörtök estémet a sötétben töltöm... és Õ eddig még nem mutatkozott.
EnglishI fantasized that he'd show up just before bedtime and say, Now aren't you sorry?
Képzelődtem, hogy majd lefekvés előtt felbukkan, és közli: "Na, megbántad?
EnglishAnd you still have the nerve... to show up on our honeymoon... and try to have sex...
És még van bátorságod,hogy... felbukkanj a nászútunkon... és megpróbálj szexelni...
EnglishI half expected to have him show up beside me in my passport photo but he did not.
Félig-meddig arra számítottam, hogy ott lesz mellettem az útlevélképemen, de nem volt.
EnglishYou know, if God's going to show up, He's not going to show up on cheese bread.
Ha Isten fel akarna vágni, akkor nem sajtos kenyéren mutatná meg magát.
EnglishThen suddenly you show up, Grandmother Dear, and you want to rescue us.
Aztán egyszer csak betoppansz te, drága nagymama, és meg akarsz menteni minket!
EnglishBut I do know this: If you show up, do your best and spoon with the occasional judge...
Csak ennyit tudok: Ha lelepleznek, csak játssz kiflist a megfelelő bíróval...
EnglishThe worst of the story is, said he, that I show myself up as such a confounded fool.
-Az a legrosszabb az egészben, hogy átkozottul szamár. módon viselkedtem.
EnglishWhy did he show up at the Palmer breakfast - and grab the gun of a Secret Service agent?
Miért ment el Palmer rendezvényére, - és miért vette el egy testőr fegyverét?
EnglishAfter the first bodachs show up ... it's sometimes as little as a day, usually two.
A bodachok megjelenése után általában nincs több hátra egy-két napnál.
EnglishThey won't show up with a scratched-up nose and a busted lip for nobody.
Nem fognak megjelenni, megkarcolt orral és bedagadt szájjal senki kedvéért.
EnglishThe owner didn't think much about it till your father failed to show up that evening as well.
A tulajdonosnak csak az ütött szöget a fejébe, hogy apád este sem jelentkezett.
EnglishLet's get you packed and the hell out of here before any more of these guys show up.
Csomagolj és tűnjünk el innen, mielőtt ezek a fickók újra megjelennek.
EnglishI've had a watch on Pylokam's stand - figuring the one place a Jedi might show up.
Figyeltettem Pylokam standját, mert úgy gondoltam ha valahol, ott biztosan felbukkan a Jedi.
EnglishWhen I show up at her doorstep... she's gonna drop everything... because we're gonna party.
Amikor megjelenek a lépcsőjén... mindent el fog dobni... mert bulizni fogunk.
EnglishAnyway, Foster, show up here for breakfast a little before seven, and we can go out together.
- Szóval, kicsivel hét előtt találkozunk itt, a reggelinél Foster, aztán indulunk.