"shower curtain" translation into Hungarian

EN

"shower curtain" in Hungarian

EN

shower curtain {noun}

volume_up
shower curtain

Context sentences for "shower curtain" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNow he saw a pink pastel shower curtain with a dark shape lounging behind it.
Most a halvány rózsaszín zuhanyfüggönyt látta a mögötte heverő sötét alakkal.
EnglishBut leaning in over the shower faucets, holding the curtain closed, you are off balance.
De a zuhanycsapok felé hajolva, a függönyt összefogva, elvesztetted az egyensúlyodat.
EnglishThe shower curtain, which he had pushed back to look into the tub, was now drawn.
A zuhanyfüggöny, amelyet szétnyitott, most ismét össze volt húzva.
EnglishTo the left, a huge white tub on claw feet, the shower curtain pulled closed.
Balra hatalmas fehér kád állt karmos lábon, a zuhanyfüggöny behúzva.
EnglishJack told himself to step forward boldly and rake the shower curtain back.
Most merészen előrelép, és szétrántja a függönyt, mondta magában Jack.
EnglishThe filmy blue shower curtain rustled and the Beav's arms broke out in lush bundles of gooseflesh.
Megzizzent a vékony kék zuhanyfüggöny, és Beav karján vastagon kiütött a libabőr.
EnglishHe could barely make out the form of Dana, clad only in layers of soap, behind the shower curtain.
Alig tudta kivenni a függöny mögött Dana vastagon beszappanozott alakját.
EnglishThe shower curtain was drawn around the long claw-footed tub.
A zuhanyfüggöny be volt húzva a hosszúkás, karmos lábakon álló kád körül.
EnglishIts bulging belly had dragged against the tiles, but it went up the shower-curtain with weird agility.
Dagadó hasát húzta a csempén, a zuhany függönyére mégis ügyesen fölkapott.
EnglishThe shower-curtain billowed inward and the spider dropped off into the tub with a meaty plop.
A zuhany függönye meglobbant, és a pók húsosan pottyant a kádba.
EnglishShe pulled back the shower curtain, tossing the sweater into the tub.
Elhúzta a zuhanyozófüggönyt, és a kádba hajította a pulóvert.
EnglishJonesy thought it a wonder that the shower curtain didn't melt.
Jonesy csodálkozott, hogy a függöny nem olvadt meg.
EnglishSliding the shower curtain aside, Shep said, 'Nine minutes.'
Kilenc perc - mondta Shep a zuhanyfüggönyt elhúzva.
EnglishThen McCarthy fell off the throne and into the tub, pushing the shower curtain ahead of him in a filmy blue billow.
Azután McCarthy lezuhant trónjáról, bele a kádba, vékony kék felhőben hajtva maga előtt a függönyt.
EnglishThere was something behind the pink plastic shower curtain.
Valami van a rózsaszínű műanyag függöny mögött.
EnglishDownstairs in the bathroom, behind the shower curtain.
Lent a fürdőszobában, a zuhanyozófüggöny mögött.
EnglishThe shower curtain around the tub had been drawn.
A zuhanyfüggöny be volt húzva a kád körül.
EnglishThe shower curtain was green and white oiled silk and it hung on shiny chromium rings and it was drawn across the shower opening.
A zuhanyzófülke függönye vízhatlan selyemből volt, fényes krómkarikákon függött, és a fülke elé volt húzva.
EnglishAnd the spider rose up on its rear legs, pawing obscenely at the shower-curtain for balance with its front ones, to meet her attack.
A pók hátsó lábain ágaskodott, a mellsőkkel a függönynek kapdozott trágárul, hogy Polly rohamát megállja.
English'Do you see that crud on the shower curtain?'

Similar translations for "shower curtain" in Hungarian

shower noun
curtain noun
behind the curtain
to curtain verb
blind curtain noun
iron curtain noun
Hungarian
net curtain noun
shower head noun
Hungarian
air curtain noun
Hungarian
water curtain noun
Hungarian