EN

shroud {noun}

volume_up
shroud (also: arm, branch, perch, snub, sprig)
Their hands, if they had hands, floated a few inches above the sheets, and seemed slowly to trace the shrouded contours of the children's bodies.
A karjuk, vagy inkább karszerű nyúlványaik valamivel a takaró fölött lebegtek, mintha lassan le akarnák tapogatni a gyermeki testek körvonalait.
shroud (also: foliage, green, greenery)
shroud (also: foliage, leafage)
shroud (also: mantle, pall, sheet, veil)
The Shroud of Turin, a cripple rising from the Miraculous Waters of Lourdes!
A torinói lepel, a nyomorék, aki gyógyultan lép elő a lourdes-i csodaforrásból!
You may have the next best thing to the Shroud of Turin.
Lehet, hogy maguké is van olyan jó Megváltó-portré, mint a Torinói Lepel.
The corpse lay where I had left it, one end of the shroud open, one shod foot exposed, otherwise wrapped in the white bedsheet.
A lepel egyik vége szétnyílt, láthatóvá téve a férfi lábát, de a testet egyébként betakarta.
shroud (also: pall)
., and silence lay thick and even, like a shroud.
Hajnali három volt, s a csend olyan vastagon és egyenletesen takart be mindent, akár egy szemfedél.
She was enveloped in a shroud, which hid even a part of her face, so that the Abbot could see nothing but the two eyes, from which flowed white and heavy tears.
Halotti lepel takarta, és arcának egy részét is elfedte, úgyhogy az apát nem látott belőle mást, mint két szemét, amelyből fehér és súlyos könnyek hullottak.
The shroud was thrown back off her, and her hands lay on her breast just as if she were asleep.'
A szemfedő le volt dobva róla, két keze összekulcsolva a keblén, mintha csak aludna.
Now he spoke them gently and with joy, and as he did so he felt his immortality fall from him like armor, or like a shroud.
Most szelíden mondta őket, és örömmel, és közben érezte, hogy a halhatatlanság úgy foszlik le róla, mint egy páncél vagy egy szemfedő.

Context sentences for "shroud" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Shroud of Turin, a cripple rising from the Miraculous Waters of Lourdes!
A torinói lepel, a nyomorék, aki gyógyultan lép elő a lourdes-i csodaforrásból!
EnglishI saw the shroud and the linen cloths, and the angels seated on the tomb.
- A halotti leplet láttam és a gyolcsot, és az angyalokat, akik a sír mellett ültek.
EnglishIt had been her makeshift sled; now it could be her makeshift shroud.
Ez volt az asszony ideiglenes szánkója, most ez lesz az ideiglenes halotti leple.
EnglishWith the Nimrod above, Freya was cocooned in an invisible shroud of electronic surveillance.
A tankhajót láthatatlan, elektromos letapogató hullámokból álló gubó vette körül.
EnglishShamed, Creideiki felt an enclosing shroud of melancholy fall around him.
Creideiki szégyenkezve érezte, hogy egyre inkább belemerül a melankóliába.
EnglishAvril Tannerton folded back the plastic shroud, revealing the body from the hips up.
Avril Tannerton derékig visszahúzta a műanyag szemfedőt a holttestről.
EnglishYour father has nothing left to pay for the shroud that they will lay him in this evening.
Hát tudja meg: apjának még szemfedélre sincs pénze, amelybe ma este be fogják burkolni.
EnglishHe reached the town while morning was still several hours away, the night a silent, dark shroud.
Jóval hajnal előtt érte el az éjszaka néma, sötét szemfedőjébe takarózó várost.
EnglishThe shroud was thrown back off her, and her hands lay on her breast just as if she were asleep.'
A szemfedő le volt dobva róla, két keze összekulcsolva a keblén, mintha csak aludna.
EnglishA shroud, that's what I asked for, some heavy thing to wrap about myself.
Egy szemfödelet kértem, valami vastagot, amibe beleburkolózhatok.
EnglishAround them was a white shroud, a curtain on runners, which enclosed them in the ward.
Görgőkre szerelt lepedő rekesztette el az ágyat a kórteremtől.
EnglishA shroud of poison filling the air, seeping into every pore of every man, woman and child.
Méregfelleg a levegőben, mely a bőr pórusain át beszívódik mindenkibe, férfiba, nőbe, gyerekbe.
English., and silence lay thick and even, like a shroud.
Hajnali három volt, s a csend olyan vastagon és egyenletesen takart be mindent, akár egy szemfedél.
EnglishYou may have the next best thing to the Shroud of Turin.
Lehet, hogy maguké is van olyan jó Megváltó-portré, mint a Torinói Lepel.
EnglishHe bit at his sandwich, and a fragment of mayonnaise-speckled crust fell lightly to the shroud.
Harapott egyet a szendvicséből, és egy majonézzel átitatott morzsácska könnyedén a lepelre hullt.
EnglishThick, still, and impenetrable, it lay, stretched across the earth like a death shroud.
Mélyszürke köd ült a Hoare-fennsíkon; vastag, mozdulatlan, áthatolhatatlan szemfödélként borult a földre.
EnglishThe attendant pulled the shroud off the dead man's face, halfway down his chest, then stepped out of the way.
A férfi lehúzta az arcáról, fél mellkasáról a lepedőt, aztán oldalra lépett.
EnglishHuge thunderclouds remained locked overhead like an ominous shroud covering its earthen corpse.
Fentről nem mozdultak a hatalmas viharfelhők, mintha baljós szemfedőt terítenének a föld tetemére.
EnglishThat the victory demanded the death of Brys offered the final layer of ash to shroud Hulls soul.
Az, hogy a győzelemhez Brys halálára is szükség volt, alkotta az utolsó réteg hamut Hull lelkében.
EnglishIt was as if the Skull King had bound the ancient land in the shroud of darkness that lay upon the spirit world.
Mintha a Koponyakirály a szellemvilág sötét szemfödelébe burkolta volna az ősi vidéket.
Other dictionary words