EN shuffle
volume_up
{noun}

shuffle (also: mixing, stir, compounding)
shuffle (also: evasion, excuse, peg, pretence)
shuffle (also: loophole, quibble, quip, recourse)
shuffle (also: quibble, quip)
I am not quite sure what message the shuffling around the different desks in the Commission is sending to us.
Nem vagyok egészen biztos abban, hogy a Bizottságban a különféle referatúrák közötti csűrés-csavarás milyen üzenetet hordoz számunkra.
shuffle (also: shamble, shuffling)
The audience grew silent, but eserved the right to shuffle and rustle.
A közönség elhallgatott, de a csoszogás és a mormogás nem maradt abba.
He could hear sounds without-a shuffling of feet, whispered voices, heavy breathing.
Kintről hangok hallatszottak: csoszogás, suttogás, nehéz lélegzés.
A chair was pushed back, feet shuffled, the door opened.
Valaki hátralökött egy széket, csoszogás, az ajtó kinyílt.
shuffle
shuffle (also: shuffling, slouch)
shuffle
shuffle

Synonyms (English) for "shuffle":

shuffle

Context sentences for "shuffle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith weary grace he straightened out of his footsore shuffle and affected a grand manner.
Fáradtan kelt fel az árokból, ahol eddi; feküdt figyelve és óvatosan szólalt meg.
EnglishOnce more I heard the horses' hooves on the soft earth, and the shuffle of booted feet.
Ismét hallottam a paták dobogását a puha földön, a csizmás lábak csoszogását.
EnglishWith a grunt, they began to shuffle-walk to the back door of the clinic.
Azt hiszem, lemondhatunk róla mondta az állatorvos, és belökte a lengőajtót.
EnglishHe was shuffling cards when he saw her, and he contin-ued to shuffle while he spoke.
Michael éppen a lapokat keverte, amikor Tina megérkezett, és így szólt:
EnglishAn elf on either side, the priest was able to shuffle fairly quickly down the passageway.
Mindkét oldalán egy tündével az atya elég gyorsan végig tudott csoszogni a folyosón.
EnglishI watch him shuffle and jerk down the drive, and get in the car with Butch.
Figyelem, ahogy rángatózva végigcsoszog a kocsifeljárón, aztán beül a kocsiba Butch mellé.
EnglishJilly seemed to be able to tug Shepherd along in a reasonably fast shuffle.
Úgy tűnt, Jilly viszonylag gyorsan be tudja kísérni Shepet a szobába.
EnglishLou Dell met them in the narrow hallway and couldn't wait to shuffle them to the jury room.
A szűk folyosón már ott toporgott Lou Dell alig várva, hogy a szobájukba terelje őket.
EnglishThe two watchers across the square had seen the shoeshine boy do his job and shuffle away.
A tér túloldalán ülő két figyelő látta, amint a cipőtisztító dolga végeztével elcsoszog.
EnglishHe gathered up his greasy loose cards to shuffle them and to play again.
Összesöpörte a zsíros lapokat, kevert, és elölről kezdte a játékot.
EnglishHe was wobbly, but the walking cast on his leg made a limping shuffle possible.
Ingatagon állt a lábán, de a járókötése engedélyezett számára valamiféle idétlen, bicegő csoszogást.
EnglishMy stride is long and quick, and I try not to watch him jerk and shuffle.
Nagyokat lépek, gyorsan szedem a lábam, és igyekszem nem nézni, ahogy Deck rángatózik, vonaglik.
EnglishHis steps went away, then came back with a different sound, more of a shuffle.
A léptei eltávolodtak, majd visszatértek, másféle hangzással, ami inkább csoszogásnak volt nevezhető.
EnglishSuddenly watching her feet, so light and precise and mistress of his shuffle,* I was in love again.
Valamennyire fölengedett, kevésbé távol tartotta magától, de hallgattak mind a ketten.
EnglishThey have orders to shuffle around and look busy for the TV cameras.
Megmondtam nekik, hogy minél többet mutatkozzanak a tévében, és mutassák, hogy mennyi munkájuk van.
EnglishIn the corridor sounded a shuffle of feet and muttering voices.
A folyosóról léptek csosszanása és motyogó hangok hallatszottak.
EnglishHis feet began a frenetic shuffle and he wasn't panting any more.
Veszetten kaparta lábaival a földet, és most már nem zihált.
EnglishDot and I shuffle him along the narrow sidewalk and carefully fold him into the front seat of my car.
Bottal végigcsoszogunk vele a keskeny járdán, aztán óvatosan besegítjük az autóm első ülésére.
EnglishThey could've put the CD player on repeat or shuffle.
Lehet, hogy beállították a CD lejátszót, hogy mindig ismételjen.
EnglishThough the music stopped the dancers continued to shuffle.
Bár a zene abbamaradt, a táncosok folytatták a csoszogást.