"to shut in" translation into Hungarian

EN

"to shut in" in Hungarian

EN to shut in
volume_up
{verb}

to shut in (also: to bar, to block, to clog, to close up)
Every time Turkey opens a door to democratisation, it slams another door shut.
Minden alkalommal, amikor Törökország kinyit egy ajtót a demokratizálódás felé, egy másik ajtót bezár.

Similar translations for "to shut in" in Hungarian

shut adjective
Hungarian
in preposition

Context sentences for "to shut in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
EnglishThat's the last entry in the logbook when the machine was shut down, July 1958.
Ez az utolsó bejegyzés a naplóban, amikor a gépet lekapcsolták 1958 júliusában.
EnglishI love fucking Americans, Goto said coarsely after the door slid shut behind her.
Szeretek amerikaiakkal dugni mondta Goto, miután az ajtó becsukódott a lány után.
EnglishThen he was awake, knowing it was only Annie Wilkes, pulling the back door shut.
Felébredt, és tudta; hogy csak Annie Wilkes csukta be maga után a hátsó ajtót.
EnglishI told you to shut the fuck up! he said, then turned back to study the picture.
Mondtam, hogy fogjátok már be! mondta nyomatékosan, és visszafordult a képhez.
EnglishYou cannot shut your eyes to the importance of this turn of events, said Fournier.
Nem teheti meg, hogy nem vesz tudomást erről a fontos fordulatról vélte Fournier.
EnglishThe door bumped against the pneumatic door-closer and very softly clicked shut.
Az ajtó először tompán nekicsapódott a gumiütközőnek, majd lassan becsukódott.
EnglishCorbell shut the outer door, used the others when green lights indicated he could.
Becsukta a külső ajtót, majd a zöld fény jelzése után működésbe hozta a többit.
English- Some wish to be a king or a queen - Some wish for fortune and fame - Shut up!
- Van, aki királyságra vágyik - Más szerencsére, hírnévre áhít - Fogja már be!
EnglishThe man closed the door behind them and hooked a wire over a nail to keep it shut.
A férfi becsukta mögöttük az ajtót, kilincs gyanánt dróthurok és szög szolgált.
EnglishHow many of us have them Friends Ones we can depend on Friends Shut the fuck up!
# How many of us have them # Friends # Ones we can depend on # Friends Kuss legyen!
EnglishHe was shut away in the valley now, isolated from the living, alone with the dead.
Most már be volt zárva a völgybe, elszigetelve az élőktől, egyedül a holtakkal.
EnglishThe airless room shimmered with vapors and the flames rose to shut out the night.
A levegőtlen szoba vibrált a forróságtól, a hosszú lángok elkergették az éjszakát.
EnglishWhen everyone had arrived and sat down the doors were shut and I began reading.
Amikor mindenki megérkezett és leült, az ajtókat becsukták, s olvasni kezdtem.
EnglishBishop shut her eyes and shivered all over her plump, aristocratic person.
Mrs. Bishop behunyta a szemét, arisztokratikus tartású, kövér teste megborzongott.
EnglishMary Jane shut her eyes tight and laid her hands on the mountain of Mona's belly.
Mary Jane erősen behunyta a szemét, és rátenyerelt Mona heggyé püffedt hasára.
EnglishI went out through it to shut up the ducks not long before the people arrived.
Azon mentem ki, hogy bezárjam a kacsákat, nem sokkal a vendégek megérkezése előtt.
EnglishThen he shut his teeth tight and leaned down to pull the blanket off the body.
Aztán jól összeszorította a fogát, és lehajolt, hogy a hulláról lehúzza a takarót.
EnglishI just sat in the cockpit and looked, while he taxied alongside and shut down.
Csak ültem az ülésben, és pislogtam, ő meg mellém gurult, és kikapcsolta a motort.
EnglishNow Father took hold of the mighty bolt which had held them shut for thirty years.
És apám most megragadta a hatalmas reteszt, amely harminc éve elzárta azt a kaput.