"to shut up" translation into Hungarian

EN

"to shut up" in Hungarian

EN to shut up
volume_up
{verb}

to shut up (also: to bar, to close, to close up, to lock up)
Some- times he will shut up a right of way and defy the parish to make him open it.
Előfordul, hogy lezár egy átjárót, és kényszeríti a községet, hogy per útján nyittassa ki vele.
to shut up (also: to close, to confine, to lock, to lock up)
He'd make it right or shut up anyone who questioned him about it.
Egyébként ő úgyis azonnal lerendez vagy elhallgattat bárkit, aki kérdőre vonná.

Similar translations for "to shut up" in Hungarian

shut adjective
Hungarian
to up verb
up preposition

Context sentences for "to shut up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI told you to shut the fuck up! he said, then turned back to study the picture.
Mondtam, hogy fogjátok már be! mondta nyomatékosan, és visszafordult a képhez.
English- Some wish to be a king or a queen - Some wish for fortune and fame - Shut up!
- Van, aki királyságra vágyik - Más szerencsére, hírnévre áhít - Fogja már be!
EnglishI went out through it to shut up the ducks not long before the people arrived.
Azon mentem ki, hogy bezárjam a kacsákat, nem sokkal a vendégek megérkezése előtt.
EnglishOr shut up in a sick-bed, with dwindling coins keeping fewer and fewer servants?
Vagy talán a kincseskamrájába költözött, és naphosszat az érméit számlálja?
EnglishIn other words, the Communists in Chişinău would like Bucharest to shut up.
Más szóval, a kisinyovi kommunisták azt szeretnék, ha Bukarest csendben maradna.
EnglishThey also began to clap, until several of their neighbors told them to shut up.
Tapsolni kezdtek, mire néhány szomszédjuk szólt nekik, hogy hagyják abba.
EnglishBut I come back to the case of families infected and shut up by the magistrates.
De hadd térjek vissza azokra a fertőzött családokra, akiknek házát a hatóságok lezárták.
EnglishHerb went, yelling for Mister D to shut up that foolish barking as he did.
Herb bement, rákiáltott Mister D-re, hogy fogja be a pofáját, ne ugasson folyvást.
EnglishPromise me that she'll not be tried for killing me, not shut up for life as a criminal.
Ígérd meg, hogy megmented, és nem, fogják bezárni, mint egy közönséges bűnözőt.
EnglishLet us shut up shop in Brussels, Luxembourg and, primarily, Strasbourg today.
Zárjuk be az üzletet Brüsszelben, Luxemburgban és mindenekelőtt Strasbourgban, még ma!
EnglishIf I had asked those people for information they would have shut up like oysters.
Ha kertelés nélkül kérek felvilágosítást tőlük, ezek az emberek egyszeriben megnémulnak.
EnglishThat was a couple of years backabout the time the Newport Beach Boating Club was shut up.
Ez néhány éve történt, akkortájt, mikor a Newport Beach Jacht klubot bezárták.
EnglishShut up, you big dyke, said the New York man; he came up on the porch.
- Nekem mesélhetsz, szopi - vetette oda a New York-i, amint feljött a lépcsőn.
EnglishIt was horrible to be shut up with a dead body and to have no one to speak to.
Borzasztó egy holttesttel bezárva lenni úgy, hogy nincs senki se, akivel beszélhetne róla.
EnglishStay strapped in, Pat- Just shut up for a second, Dave, McLanahan said quietly.
- Csak egy percig fogd be a szádat, jó? - mondta McLanahan csendesen.
EnglishIf I said the wrong thing she would shut up in alarm like a clam and go dumb on me.
Ha rosszat mondok, pánikszerűen becsukódik, mint a kagyló, és megnémul.
EnglishHe had a lot of time practising behind bars; maybe he could shut up now for a moment...
Bőven volt ideje a gyakorlásra a rács mögött; talán most befoghatná egy pillanatra...
EnglishI'm not in a silly mood, and if you don't shut up we'll call it off.
Nem vagyok játékos hangulatban, és ha nem fogja be a száját, lefújjuk a dolgot.
EnglishIf you'd just learn when to shut up, he says, you'd be a lot more effective.'
Azt mondja, ha hallgatni is ugyanolyan jól tudna, mint tárgyalni, sokkal hatékonyabb lenne.
EnglishHowever, neither must we simply shut up, as many fellow Members would like.
Mindazonáltal, nem is maradhatunk csendben - mint ahogy azt oly sok képviselőtársam tenné.