"sick" translation into Hungarian

EN

"sick" in Hungarian

EN sick
volume_up
{adjective}

sick (also: furious, hot, indignant, irate)
sick (also: dicky, diseased, ill, invalid)
volume_up
beteg {adj.}
'For the sick cow a crow; for the sick man a Brahmin.'
- A beteg tehénnek kányát, a beteg embernek brahmint.
And then he was a sick man - sick men have strange fancies sometimes.
Beteg is volt... a betegek gyakran beképzelnek maguknak egyet és mást.
My mother got sick, see... so I had to go in an institution... when my mother got sick.
Megbetegedett a mamám, tudja... így oda kellett mennem... amikor mama beteg lett.

Context sentences for "sick" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI doubt that viewing the body would accomplish anything, except make you sick.'
Kétlem, hogy segítene, ha látná a testet, hacsak nem abban, hogy rosszul legyen.
EnglishIt was the honey in the water that made it sweet, it was the oil that made it sick.
Benne volt a méz, amitől édes lett, és benne volt az olaj, amitől megbetegedett.
EnglishThe fact is, that you were sick of civility, of deference, of officious attention.
A tény az, hogy ön megunta az udvariaskodást, a hódolatot, a tüntető figyelmet.
EnglishTrooper Morris suddenly found himself wishing he had called in sick that afternoon.
Morris rohamrendőr úgy érezte, legjobb lett volna beteget jelentenie ma délután.
EnglishThe mere thought of any fin participating in such crimes made Akki feel sick.
Akki már a gondolatától is rosszul volt annak, hogy fin ilyesmiben részt vegyen.
EnglishAs a revenge on Amyas, perhaps not meaning to kill, just to make him ill or sick?
Talán nem is akarta megölni, csak azt akarta, hogy rosszul legyen és hányjon?
EnglishHer red jumper, freshly washed, was a gay splash of colour in the little sick-bay.
Frissen mosott piros pulóvere derűs színfoltként virított a kis betegszobában.
English. - (SL) This report concerns everyone - the sick and the healthy.
előadó. - (SL) Ez a jelentés mindenkit érint - a betegeket és az egészségeseket.
EnglishThose German forests are no place for a man sick in mind, are they, Tiberius?
Azok a germán erdőségek nem valók egy idegbeteg ember számára, ugye, Tiberius?
EnglishI ate more, she thought, than I usually do in three days, no wonder I am sick.
Többet ettem, gondolta, mint máskor három nap alatt, nem csoda, ha hányingerem van.
EnglishOr shut up in a sick-bed, with dwindling coins keeping fewer and fewer servants?
Vagy talán a kincseskamrájába költözött, és naphosszat az érméit számlálja?
EnglishHe was staring out the window, afraid to move for fear of being sick again.
Bámult ki az ablakon, mozdulni nem mert, attól félt, megint elkapja az émelygés.
EnglishI lost myself utterly in good works, and I cared for the sick with good results.
Belemerültem a jócselekedetekbe, és eredményesen gyógyítottam a betegeket.
EnglishSome people had arrived in a big car and taken a sick-looking woman away with them.
Néhány ember érkezett egy nagy autóval, és egy betegnek látszó nőt vittek magukkal.
EnglishYet he was as sick as if a death-cup mushroom had found its way into his porridge.
Mégis annyira rosszul lett tőle, mintha egész tálnyi mérges gombát tettek volna bele.
English'Cure them if they are sick,' said the lama, when Kim's sporting instincts woke.
- Gyógyítsd meg őket, ha betegek - szólt a láma, mikor Kim dévaj kedve felülkerekedett.
EnglishHe found increasingly that people who drank from the pump were getting sick.
Egyre inkább az derült ki, hogy azok az emberek betegedtek meg, akik ittak a kútból.
EnglishHe was sick of her silences, weary to death of her infinite strangeness.
Szinte rosszul lett a lány némaságától, halálosan kimerítette a lány idegensége.
EnglishHe'd worried himself sick about the birth, which had proved amazingly easy.
Betegre aggódta magát a szülés miatt, ami végül meglepően könnyen zajlott le.
EnglishBarrytron would be absolutely sick when it learned what a polluter it had become.
A Barrytron teljesen le lesz sújtva, amikor megtudja, mekkora vízszennyező lett belőle.