EN

sickeningly {adverb}

volume_up
sickeningly (also: nauseously, sickly)
The plane rocked sickeningly from side to side with gusts that seemed to come from everywhere.
A szinte minden irányból támadó szélben a gép émelyítően billent egyik oldaláról a másikra.
His voice seemed to resonate in Mendelsons head, so that Shape was suddenly and sickeningly aware of the form of his own skull, of the deaths head he carried just out of sight behind his skin.
Mintha visszhangzott volna a hangja Mendelzon fejében; hirtelen émelyítően pontosan érezte a koponyája alakját, a halál bőre alatt rejtőző formáját.
sickeningly

Context sentences for "sickeningly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYeah, you're still sickeningly handsome, whereas I look like my Aunt Mildred.
Ön még mindig átkozottul jóképű, én meg úgy nézek ki, mint Mildred nagynéném.
EnglishThen suddenly, sickeningly, the rope was no longer attached, and they were falling.
Azután hirtelen a kötél már nem kapaszkodott semmibe és ők zuhanni kezdtek.
EnglishSickeningly, his heartbeat surged as he wondered why the police hadn't arrived.
Hevesen dobogó szívvel találgatta, miért nincs még ott a rendőrség.
EnglishHis hand, sickeningly gelid under the thin glove, slid down her forearm in a caress.
A kesztyű alatt undorítóan zselészerű ujjai végigsimították a karját.
EnglishThe plane rocked sickeningly from side to side with gusts that seemed to come from everywhere.
A szinte minden irányból támadó szélben a gép émelyítően billent egyik oldaláról a másikra.
EnglishNoxious green jelly, sickeningly warm, spurted up into his face.
Undorítóan meleg, bűzhödt, zöld pép fröccsent Thad arcára.
EnglishI let the gurgle die sickeningly, one choked gasp.
Aztán lassan, vérfagyasztóan elhalt ez a fuldokló lihegésem is.
EnglishHis legs ached sickeningly and he yearned for Novril.
Lába kínzón sajgott, és Paul majd elepedt egy Novrilért.
EnglishA second later cume a rush of exterior noise, and then the submarine crashed sickeningly back down.
Egy másodperccel később külső zajok rohanták meg őket, majd a tengeralattjáró gyomrot felkavaró hirtelenséggel visszazuhant.
EnglishThose two men still held their ropes fast around the bollards, and the balloon lurched sickeningly sideways.
A két férfi még akkor is szorosan markolta a kötélbak köré tekert köteleket, és a ballon ijesztően dőlt-borult oldalvást.
EnglishClinging to its solid bulk, he tried to see it, but it and the other trunks, so tall and dark around it, felt sickeningly wrong.
A szilárd tömegbe kapaszkodva próbálta látni is környezetét, de a bükkök magasan és valahogy émelyítő rosszindulattal hajoltak fölé.
Englishalways, with no clear memory of what the dreams had been about, he had felt as if he'd just clawed his way out of a sickeningly filthy place, a dark and close and foul hole in the ground.
sem emlékezett vissza az álomra, mégis úgy érezte, mintha valami mocskos helyről a tíz körmével vájta volna ki magát valahonnét a föld alól.
EnglishHis voice seemed to resonate in Mendelsons head, so that Shape was suddenly and sickeningly aware of the form of his own skull, of the deaths head he carried just out of sight behind his skin.
Mintha visszhangzott volna a hangja Mendelzon fejében; hirtelen émelyítően pontosan érezte a koponyája alakját, a halál bőre alatt rejtőző formáját.
EnglishParticularly among those Hari termed chaos worlds, a smug avant- garde fumbled for the sublime by substituting for beauty a love of terror, shock, and the sickeningly grotesque.
Igaz, az általa káoszvilágoknak" nevezett helyeken uralkodó művészeti irányzatok sem voltak jobbak: a torz szépséget, a borzalom iránti áhítatot ábrázolták legszívesebben.
EnglishSuch a state of affairs, apart from its obvious criminality, points towards a seriously backward society in which sickeningly brutal witchcraft practices are still operating.
Ilyen tényállás, eltekintve a nyilvánvaló bűnös jellegétől, egy súlyosan visszamaradt társadalomra utal, amelyben még mindig él az undorítóan brutális boszorkányság gyakorlata.

Synonyms (English) for "sickeningly":

sickeningly
sickening