"side entrance" translation into Hungarian

EN

"side entrance" in Hungarian

EN

side entrance {noun}

volume_up
side entrance
side entrance (also: side entry)
-Oldalbejárat, a személyzetnek és a szállítóknak.

Context sentences for "side entrance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe trail led up across shaded garden slopes to a side entrance of the palace.
Az út árnyékos fasorok közt vitt, és a palota egyik oldalbejáratába torkollott.
EnglishA wave had just crashed against the pinnacle on the south side of the entrance.
Egy hullám éppen a déli oldalon égnek meredő sziklaoromhoz csapódott.
EnglishWhen the guards had moved off, he hurried to the side entrance of the House of Cyclops.
Amint az őrök biztos távolba értek, Gordon Küklopsz Házának oldalsó bejáratához sietett.
EnglishTo the right-hand side was an entrance for pedestrians, but there were two barred grilles.
A jobb oldali kapu, az autóbejáró mellett volt egy kettős ráccsal védett gyalogosbejárat is.
EnglishA large piece of furniture, perhaps a dresser, was pushed up against the other side of the entrance.
Egy terjedelmes bútordarabot, talán egy komódot toltak az ajtó elé a másik oldalon.
EnglishWeeds snarled the path, vines had run wild up the walls to either side of the stepped entrance.
A járdát benőtte a gaz, a lépcsős bejárat mindkét oldalán befutotta a falat valami futónövény.
EnglishBut along this further street, he saw a side entrance to the church.
Ebben az utcában megpillantotta a templom oldalbejáratát.
EnglishA short very wide all-weather concrete driveway led from these to the side entrance of the house.
Rövid, nagyon széles, minden időjárásnál használható kocsiút vezetett tőlük a ház oldalbejáratához.
EnglishThe rocks on either side of the entrance were closing in on us.
A sziklák közrefogtak bennünket a nyílás mindkét oldalán.
EnglishA big gray hearse was waiting at the side entrance.
Egy nagy, szürke halottaskocsi várakozott az oldalbejáratnál.
EnglishI remember being puzzled when I found the B.O.A.C. office was the other side of the entrance hall.
Emlékszem, hogy zavarban voltam, mikor megtudtam, hogy: a B.O.A.C. iroda a hall bejáratának másik oldalán van.
EnglishAnd the big shiny open motor cars, chugging up to the side entrance, right along with the open leather carriages.
Meg a hatalmas, fénylő, nyitott gépkocsikra, melyek a főbejárathoz pöfögtek, lehajtott bőrtetejükkel.
EnglishI sneaked over to the side entrance and pressed a bell and somewhere a set of chimes made a deep mellow sound like church bells.
Az oldalbejárathoz oldalogtam, megnyomtam egy gombot, erre valahol harangjáték csendült.
EnglishWraiths stood guard to either side of the entrance.
Szellemek álltak őrségben a bejárat mindkét oldalán.
EnglishMoroch Nevath grunted, then directed his guards to fan out to either side of the citadels entrance.
Morok Nevath morogva biccentett, majd jelzett az embereinek, hogy sorakozzanak fel a citadella bejáratának két oldalán.
EnglishIt is the side entrance for trades-people.
-Oldalbejárat, a személyzetnek és a szállítóknak.
EnglishThey drove past the front door, with its white pillared porch, to a side entrance, and Toy invited him through into the kitchen.
Elhajtottak a fehér oszlopos főbejárat előtt, megálltak egy oldalbejáratnál, és Toy azon keresztül a konyhába vezette.
EnglishThe side entrance is too obvious.
EnglishHe put it away as she came down, and escorted her silently to the side entrance, watching through the glass door as she drove away.
Amikor dr. Mary Malone leért, eltette a telefont, szótlanul az oldalbejáratig kísérte a tudósnőt, és az üvegajtón át nézte, amint elhajt.
EnglishMalone parked her car outside the science building and let herself in at the side entrance.
Jó néhány óra elteltével, éjfél tájban, dr. Malone leparkolta kocsiját a kutatóintézet előtt, és az oldalbejáraton bement a kulcsával.

Synonyms (English) for "side entrance":

side entrance
English