EN

side track {noun}

volume_up
side track (also: side-track)

Context sentences for "side track" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe skied to the side of the snowmobile track, got another double handful of snow, and ate it down.
A hójárónyom szélére siklott, mindkét kezébe havat markolt, és megette.
EnglishAfter winding up over a hill, they took a side track that dropped sharply into a deep cleft.
Miután fölkanyarodtak a domboldalra, mellékútra tértek, amely meredeken ereszkedett le egy völgybe.
EnglishDolan's Cadillac was ahead of me, directly ahead of me, pulled off to one side of the dusty track.
Dolan Cadillacje ott volt az orrom előtt, közvetlenül az orrom előtt, a poros út szélére húzódva.
EnglishWheezing, grinding still, it lumbered on the burning wreckage of the car shoved to the side, off the track.
Fújtatva, csikorogva dübörgött tovább, míg le nem lökte oldalra a kocsi lángoló roncsát maga és a sínek mellé.
English'All right,' he said evenly, 'if what you call 'this psychic shit' is a side-track, then what's the main line?'
No jó mondta kimérten , ha az, amit maga "szar pszichikus résznek" nevezett, mellékvágány, akkor mi a főcsapás iránya?
Englishto get on to a side-track
EnglishHe was hoping against hope that they would see a change for the better on the far side, but the overgrown track only went on as it had before.
A körülmények ellenére is abban reménykedett, hogy a kanyar vége valami jobbat hoz, de a gazzal és fűvel benőtt út pont olyan volt, mint korábban.