"sidewalk" translation into Hungarian

EN

"sidewalk" in Hungarian

HU
EN

sidewalk {noun}

volume_up
Not a single pedestrian was visible on either sidewalk.
Egyetlen gyalogos nem volt a láthatáron, üresen tátongott mindkét járda.
Another agent in dark brown sat suspiciously on a park bench up the sidewalk.
Egy harmadik ügynök sötétbarna kabátban üldögélt a járda mellett egy padon.
Buster worked both edges of a sidewalk, making his way to the track.
Buster a futópályához vezető járda két oldalán folytatta a munkát.

Context sentences for "sidewalk" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAlong the sidewalk, packs of people stood gossiping, with no intention of moving.
A járdán nyüzsgő emberek tempóját felvéve elindultam a városka északi vége felé.
EnglishMitch followed the years down the sidewalk until he stopped near the wheelchair.
Mitch követte az évszámokat a járda mentén, és a tolókocsi közelében állt meg.
EnglishThe man looked at his watch, and walked slowly along the sidewalk until he was gone.
A férfi az órájára nézett, aztán lassú léptekkel megindult a járdán, majd eltűnt.
EnglishEyes still fixed on the door she backed off down the sidewalk towards the car.
Lori a kocsi felé hátrált, de a szemét nem volt hajlandó levenni az ajtóról.
EnglishHe was thinking of her face as he came off the sidewalk and hit the woods.
Az arcáról gondolkodott akkor is, amikor letért a járdáról, és elérte az erdőt.
EnglishAnother agent in dark brown sat suspiciously on a park bench up the sidewalk.
Egy harmadik ügynök sötétbarna kabátban üldögélt a járda mellett egy padon.
EnglishThe phone booth was a block and a half ahead, on the sidewalk but away from the street.
A telefonfülke másfél háztömbnyire volt tőle a járdán, de elég távol az úttesttől.
EnglishCroft eased through the revolving doors, and wiped his feet on the sidewalk.
Croft a forgóajtón távozott az épületből, és dühödten toporzékolt a járdán.
EnglishThe furniture in the condo would belong to whoever bought it at a sidewalk sale.
A társasházi lakás bútorzata majd elkel valamelyik utcai kiárusításon.
EnglishVerheek paid for the beer, thanked the kid again, and was on the sidewalk.
Verheek kifizette a söröket, ismét köszönetet mondott a srácnak és távozott.
EnglishGarcia left the building with his buddy, and they laughed their way down the sidewalk.
Garcia barátjával együtt távozott az épületből, és nevetgélve indultak meg a járdán.
EnglishBarr watched as the idiot shuffled along a sidewalk toward the sand dunes.
Barr figyelte, ahogy ez az idióta végigcsoszog a homokdűnékhez vezető úton.
EnglishThe argument turned nasty on the sidewalk as they walked away from the restaurant.
Amikor kijöttek az étteremből és elindultak a járdán, a vita eldurvult.
EnglishIt got up slowly, retrieved a hat and stepped back onto the sidewalk.
Lassan föltápászkodott, fölszedte a földről a kalapját, és föllépett a járdára.
EnglishThey dragged her by the elbows back to the sidewalk, to the center of the crowd.
Darbyt a könyökénél fogva elvonszolták a járdához, a tömeg közepére.
EnglishMake sure your uniforms are covering the sidewalk entrances and exits.
Feltétlenül legyenek ott az egyenruhásai a járdáknál és a ki- és bejáratoknál.
EnglishWhen we were back on the sidewalk, those of us who'd seen the fight were silent.
Ki-ki elindult a maga dolgára, de senki nem szólt egy árva szót sem.
EnglishRUPERT PAID for his cinnamon roll and sat on a bar stool overlooking the sidewalk.
Rupert kifizette a fahéjas süteményt, és helyet foglalt egy bárszéken, szemben a járdával.
EnglishHe hit the sidewalk at full stride, and was last seen jogging into the darkness.
Amikor a járdához ért, felgyorsított, aztán futva eltűnt a sötétben.
EnglishI should suggest that you walk up the steps from the sidewalk cafe.
Azt ajánlanám, hogy gyalogosan jöjjön fel az utcai kávéház melletti lépcsősoron.

Synonyms (English) for "sidewalk":

sidewalk
English