"sideways" translation into Hungarian

EN

"sideways" in Hungarian

HU
EN

sideways {adverb}

volume_up
Her eyes shot sideways to the door into Miss Martindale's private office.
Pillantása oldalt siklott Miss Martindale magánhivatalának ajtaja felé.
Kim glanced sideways at his companion, whose eye had a way of compelling truth.
Kim oldalt nézett a társára, akinek tekintete kikényszerítette az igazságot.
Spangler was sitting sideways at a smaller and much neater desk.
Spangler oldalt ült, egy kisebb, de sokkal rendesebb asztalnál.
The hair on their foreheads fluttered and flames blew out sideways from the fire.
A két fiú haja meglebbent, a máglyáról oldalvást csaptak ki a lángok.
The beast walks sideways on the wet sand of the beach, with its nose pointed into the wind.
A szörny oldalvást mozog a tengerpart nedves homokján, orrával a szél irányába nézve.
Beetle twisted further round, to look me sideways in the eye.
Bogár még jobban hátrafordult, és oldalvást nézett a szemembe.
He went slack at the knees and fell sideways on the bed, with his face down.
Térdre rogyott, oldalról rázuhant az ágyra, arccal előre.
All he could do was to butt his hard round head sideways into the creature's face.
Mást nem tehetett, mint hogy kemény fejével oldalról a jószág arcába öklelt.
Egy darabig még habozott, és oldalról rápillantott Julie-ra.

Context sentences for "sideways" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
EnglishKim glanced sideways at his companion, whose eye had a way of compelling truth.
Kim oldalt nézett a társára, akinek tekintete kikényszerítette az igazságot.
EnglishAlfred's eyes crawled sideways watching him, then jerked to the money on the desk.
Alfred oldalpillantással kísérte, aztán a pénzre siklott tekintete, az íróasztalon.
EnglishThe women slid sideways smoothly to make a place for him in the ring of death.
A nők lágyan oldalra léptek, hogy helyet csináljanak neki a halálos gyűrűben.
EnglishTurn your hair sideways once on top of this bridge and let it blow obliquely.
És ha fölérünk a hídra, fordítsd oldalt a fejed, hadd fújja a hajad rézsűt a szél.
EnglishThere was a meaty thud, and the wizard's head lolled sideways as it was split.
A varázsló feje félrecsuklott, fér fröccsent és Elminster a villával együtt leesett.
EnglishAll he could do was to butt his hard round head sideways into the creature's face.
Mást nem tehetett, mint hogy kemény fejével oldalról a jószág arcába öklelt.
EnglishWhen he bashed into a tree Ralph looked sideways impatiently and Robert sniggered.
Nekiment egy fának, Ralph türelmetlen tekintetet vetett rá, Robert gúnyosan nevetett.
EnglishTwo croupiers stood behind it with their heads together and their eyes sideways.
Két krupié állt mögötte, a fejüket összedugva, oldalpillantásokat vetettek az emberekre.
EnglishWhen you have a four-bit symbol, you then put it together with another one sideways.
Ha van egy 4-bites szimbólumunk, akkor azt hozzáírjuk egy másikhoz az egyik oldalról.
EnglishShe looked cautiously sideways at Nevile and added wistfully: I would love it so.
Nevile arcán mintha valami köd vagy bizonytalanság féle vonult volna át.
EnglishHis eyes left the fence, and he cocked his head sideways in Mitch's direction.
Lamar, miután szemét levette a kerítésről, Mitch felé fordította a fejét.
EnglishAlmor slid sideways and grabbed a torch from the sconce on the gatehouse wall.
Almor levette az egyik fáklyát a falról, és közelebb lépett az idegenhez.
EnglishFloyt, immersed in these thoughts, almost passed her by without a sideways glance.
Floyt annyira a gondolataiba merült, hogy szinte észre sem vette a lányt.
EnglishRalph twisted sideways on top of a writhing body and felt hot breath on his cheek.
Átvergődött egy vonagló test fölött, forró lélegzet csapta meg az arcát.
EnglishThe other sat with his head turned sideways, watching the slit in the wall.
A másik félrefordított fejjel kuporgott, és a falba vágott lőrést figyelte.
EnglishI lifted my foot and gently pushed the footstool sideways a few inches.
Felemeltem a lábamat, és gyöngéden néhány hüvelykkel arrébb toltam a zsámolyt.
EnglishThe- wave jerked the sled upward and sideways, almost shaking the boy off.
A hullám felfelé és oldalra rántotta a bobot, majdnem lerázta róla a fiút.
EnglishThe hair on their foreheads fluttered and flames blew out sideways from the fire.
A két fiú haja meglebbent, a máglyáról oldalvást csaptak ki a lángok.
EnglishHe slumped sideways and clawed at a corner of the desk, then rolled on his back.
Oldalra bukott, rátenyerelt az asztal sarkára, aztán hanyatt esett.

Synonyms (English) for "sideways":

sideways
sideway