Context sentences for "siding" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey couldn't believe how nice their house looked after the aluminum siding went on.
Nem hittek a szemüknek, hogy milyen jól néz ki a házuk az alumíniumburkolattal!
EnglishHis dad installs siding and doors over in Oxford or South Paris, I think.
Brian Valaminek híjják, az apja faburkolatokat meg ajtókat készít itt a környéken.
EnglishHe was almost amused at how neatly Masen had shunted him off onto a siding.
Bannermant szinte mulattatta az a kis manőver, amivel Masen mellékvágányra küldte őt.
EnglishThey were brought on a special train to a siding inside the factory's high iron fence.
Különvonat hozta őket a gyár magas vaskerítésén belüli iparvágányra.
EnglishThey talked about aluminum siding as a technique for making old houses look new again.
= Arról beszélgettek, hogy alumíniumburkolattal új külsőt lehet kölcsönözni az öreg házaknak.
EnglishI settled back on the floor and leaned against the soft siding of the bed.
Visszatelepedtem a padlóra, s az ágy puha oldalának dőltem.
EnglishThe diesel switch engine would deposit the flatcar back on a siding and re- trieve the next missile.
A dízelmozdony egy mellékvágányra rakja a pőrekocsit, és elvontatja a következő rakétát.
EnglishRising in one corner of the trailer, with her elbows resting on the plank siding, was a very pretty girl.
tenyebarna haját szoros lófarokba kötötte, és gyönyörű, barna szeme volt.
EnglishHis father put the aluminum siding on our house two years ago.
Az apja két éve szerelte fel az alumínium féltetőt a házunkra.
EnglishThe space in the siding was filled with a miracle insulating material developed for use on rockets to the Moon.
A burkolat üregeiben egy szigetelő csodaanyag volt, amelyet a holdrakétákhoz fejlesztettek ki.
EnglishIs the Commission really siding with the employers again?
A Bizottság tényleg megint a munkáltatók oldalára áll?
EnglishObviously, Nepal is siding with China, under pressure.
Világos, hogy Nepál, nyomás hatására, a kínaiakkal tart.
EnglishThe aluminum siding was white, smudged with mildew; the wooden shutters looked as if they needed a coat of paint.
Az épület egy átalakított, hatalmas régi családi ház volt, a zsalugáterekre ráfért volna a festés.
EnglishIf you're in aluminum storm windows, the driver said to Trout, you must be in aluminum siding, too.
Ha maga alumínium ablaktáblákkal foglalkozik mondta a sofőr Troutnak , akkor alumíniumburkolatokkal is foglalkoznia kell.
EnglishIt's not a service siding, too long for that.
Szervizmellékvágány sem lehet, ahhoz túl hosszú.
EnglishHiding in a truck on the railway siding.
Elbújt egy veszteglő tehervagonban, a külső vágányon.
EnglishTime restarted with a ram and a Jerk, like a freight-train pulling out of a siding and back onto the main line.
Az idő nagyot rándulva ismét mozgásba lendült, mint a tehervonat, amely a tolatóvágányról pöfögve megindul a fővonal felé.
English-What did they say about aluminum siding?
EnglishMoving to 30% would mean clearly siding with those who are bringing about change, siding with those who are making tomorrow's world.
A 30%-ra való áttérés egyértelmű jel lenne: azok mellé állunk, akik változást hoznak, azok mellé, akik a holnapot formálják.
EnglishJulia did not appear, and her absence fitted in well with the impression that Livia was trying to create-that she had been siding with her sons against her husband.
Julia nem jelent meg, de távolléte nagyon jól beleillett abba a keretbe, amelyet Livia épített hogy ő most férje ellen a fiai oldalán áll.

Synonyms (English) for "siding":

siding
side