"siesta" translation into Hungarian

EN

"siesta" in Hungarian

EN

siesta {noun}

volume_up
siesta (also: nap)
Private meditation at the shrine of the martyred resistants at Montvalerien at 12.30, then back to the palace for lunch, and siesta.
12.30-kor magányos meditáció az ellenállás mártírjainak montvalerieni kegyhelyén, innen vissza a Palotába ebédre, utána szieszta.

Context sentences for "siesta" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey'd slept in finer places than the Siesta Inn, and they'd slept in -worse.
Aludtak már finomabb helyeken is, mint a Siesta Motel, de rosszabbakon is.
EnglishThe appointment was fixed for four that afternoon, as soon as the President had finished his siesta.
Aznap délután négyre tűzték ki a kihallgatást, közvetlenül az elnök sziesztája után.
EnglishThe other, she supposed, had been a small office only used during the afternoon siesta hours.
A másik, gondolta, egy kis iroda, melyet valószínűleg a délutáni pihenő órák idején használnak.
EnglishTHE MOTEL was a Siesta Inn in Pass Christian, thirty minutes west along the Coast.
A motel, amely a Siesta-lánchoz tartozott, Pass Christianban volt, a tengerparton, Biloxitól harminc percre nyugati irányban.
EnglishIt took half an hour to find a taxi; most of the drivers had found a shady spot in a park to have their siesta.
Fél órába telt, amíg végre taxit talált; a taxisok legtöbbje a parkok árnyékos padjain sziesztázott.
EnglishHerrera, what is your room number at the Siesta Inn?
Mr. Herrera, hányas a szobája a Siesta Motelben?
EnglishPainting in the morning, siesta from three p.m. to five.
Délelőtt festek, délután háromtól ötig pihenek.
EnglishIt was Friday, which meant the weekend started soon, a weekend to be spent incarcerated at the Siesta Inn.
Péntek volt, azaz hamarosan kezdődik a hétvége a hétvége, amelyet a Siesta Motel börtöncelláiban morzsolnak majd el.
EnglishAnother weekend planned at the Siesta Inn.
S közeledett az újabb, a motelben lemorzsolandó hétvége.
EnglishHe called Lou Dell at the Siesta Inn to make sure there was no way any of the jurors could see it.
Lou Dell megnyugtatta, hogy csupán a helyi napilapokat kapják meg, azokat is a bírói utasítás szerinti cenzúrázott formában.
English490 Derrick raced to Pass Christian and parked behind the Siesta Inn just as the sky was dawning in the east.
Derrick lázas iramban hajtott Pass Christianig, és éppen akkor parkolt le a Siesta Motel mögött, amikor pirkadni kezdett.
EnglishThe peasants would be taking their siesta.
EnglishThey were a group now, isolated and exiled, cut 214 ' off from reality and banished against their wishes to a Siesta Inn.
Így állt össze a világtól és a mindennapi élettől elzárt, akarata ellenére a Siesta-lánc egyik moteljébe száműzött kis csapat.
EnglishAfter four weeks of trial and nine nights at the Siesta Inn, he was about to walk out of this courthouse and go home.
Négy hét óta senyved a tárgyalóteremben, kilencedik napja él a Siesta Motelbe zárva, és most kisétálhat a törvényszékről, és hazamehet!
EnglishPrivate meditation at the shrine of the martyred resistants at Montvalerien at 12.30, then back to the palace for lunch, and siesta.
12.30-kor magányos meditáció az ellenállás mártírjainak montvalerieni kegyhelyén, innen vissza a Palotába ebédre, utána szieszta.
EnglishPersonally I enjoy a siesta around this time, and I can testify to the fact that those who doze in the Nonce do not conjure ordinary dreams.
Én személy szerint ilyenkor szundikálni szoktam, és kijelenthetem, hogy Ezegyszeren rendkívüli álmokra számíthat az utazó.
EnglishOver the rushing rustle of the wind through the foliage came the intermittent squeaks of the natives, rousing from their siesta to prepare for the evening hunt.
A szélben zizegtek a levelek; a kiquik sivítozása hallatszott, ahogy sziesztájukból felkelve az esti vadászatra készülődtek.
EnglishWe run towards it crying 'flu, flu', and the sombrero lifts slowly and the Council replies 'mañana mañana' and goes back to its siesta.
Rohanunk felé, azt kiabálva, hogy "influenza, influenza”, majd a sombrero lassan felemelkedik és a Tanács azt válaszolja, hogy”mañana mañana”, és folytatja sziesztáját.
EnglishFor a second it crossed the Minister's mind to protest that what he had on the blotter in front of him was more important than any siesta, but he stifled the protest.
Az első pillanatban Frey tiltakozni akart, hogy ami most őelőtte fekszik az íróasztalán, az minden sziesztánál fontosabb, de aztán magába fojtotta.
EnglishThe best idea in that situation is to have a siesta and not to disturb a debate where respect for the speaker should prevail at all times.
Ebben a helyzetben a legjobb, amit tehetünk, ha sziesztát tartunk ahelyett, hogy megzavarnánk egy vitát, amelyben minden esetben tiszteletet kellene mutatnunk a beszélő iránt.