"to sigh for" translation into Hungarian

EN

"to sigh for" in Hungarian

EN

to sigh for {verb}

volume_up

Context sentences for "to sigh for" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAye, there is no beginning and no end, said Samuel with a deep and forlorn sigh.
- Haj, nincs kezdet és nincs vég - közölte Samuel hangos és gyászos sóhajjal.
EnglishOf course, said Father, with a sigh, a lot of these disappearances are voluntary.
Persze mondta az Atya, és felsóhajtott , az eltűnési esetek között sok a szándékos.
EnglishA little wave of uneasiness seemed to sigh through the room like an evil breeze.
Mintha baljóslatú szellő sepert volna végig és borzongatta volna meg a jelenlevőket.
English`Once,' said the Mock Turtle at last, with a deep sigh, `I was a real Turtle.'
- Réges-régen valamikor - kezdte mély sóhajjal az Ál-Teknőc - igazi teknőc voltam.
English'I was sure that you would trust me,' she cried, with a great sigh of relief.
- Tudtam, hogy bízni fogsz bennem! - mondta, és megkönnyebbülten felsóhajtott.
EnglishHe was unable to stifle a long sigh of relief when the lady bard brightened.
Leplezetlen megkönnyebbüléssel sóhajtott fel, amikor a bárd nő arca felragyogott.
EnglishSimulation programs crafted a perfect facsimile of a resigned sigh us Dors said-
A szimulációs programok létrehoztak egy tökéletes rezignált sóhajutánzatot.
EnglishEmma Crackenthorpe heaved a sigh of relief as she went up to bed that night.
Emma Crackenthorpe megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor aznap este lefeküdt.
EnglishHe let out a sigh which had again that longing, that sweet, painful anticipation.
Felsóhajtott, és sóhaja megint csak azzal az édesen fájdalmas várakozással volt tele.
EnglishHe reached out and took a draft of brandy, exhaling with a satisfied sigh.
Kinyújtotta a kezét, ivott egy korty konyakot, majd elégedetten sóhajtott egyet.
EnglishThere was a kind of sigh on the platform as if everyone knew what was coming.
Valamiféle sóhajtás hallatszott a mólón, mintha mindenki előre tudná, mi következik.
EnglishOliver to herself, releasing a deep sigh as she sat down.
Kíváncsi vagyok mondta magának Mrs. Oliver mélyet sóhajtva, miközben a születésnapi
EnglishIf she gave you her blessing, nothing else much matters, I said with a little sigh.
- Ha ő az áldását adta rád, akkor tulajdonképpen nincs miről beszélni - sóhajtottam.
EnglishFor a moment Ace did almost that, and then he let out an exasperated little sigh.
Ásznak lett volna kedve megnézni, de csak egy csalódott sóhajtásra futotta az erejéből.
EnglishAt the end of half an hour Lady Tressilian gave a deep sigh of satisfaction.
Mintegy félóra múlva Lady Tressilian ajkáról megelégedett sóhaj röppent fel.
EnglishHe admired his cousin, grew mute, and yielded his place to M. d'Ajuda with a sigh.
Csodálta unokanővérét, és szótlanul, sóhajtva engedte át helyét Ajudának.
EnglishStirling had a right to know she was no longer one of the (sigh) Undead.
Stirlingnek joga volt tudni, hogy már nem tartozik (sóhaj) az élőhalottak közé.
EnglishAnd she breathed a great sigh, as if the purpose of her life was clear to her at last.
Ah... sóhajtott Mrs. Coulter, mintha végre tisztán állna előtte az életcélja.
EnglishMy, Tehol said with a sigh, his hands on his hips, this is a tragic scene indeed.
Istenem sóhajtotta Tehol csípőre tett kézzel , micsoda tragikus jelenet.
EnglishI wouldn't waste my time, Henry said, and Billy breathed a sigh of relief.
- Minek hajszolódjak én - szólt Henry válasza, és Billy megkönnyebbülten sóhajtott.

Similar translations for "to sigh for" in Hungarian

sigh noun
for conjunction
to go for verb
to take for verb
to make for verb
Hungarian
except for preposition
to run for verb
to call for verb
to do for verb