EN

to sign on {verb}

volume_up

Context sentences for "to sign on" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe gone-before say there is no sign, no hint of her Soulkeeper having worked.
Az elttünk-jártak nem érzékelték a lélekrét, valószínleg nem is lépett mködésbe.
EnglishGroundsel, bindweed and other garden pests showed every sign of vigorous growth.
Mindenütt vígan tenyészett az aggkóró, a szulák és az összes többi gyomnövény.
EnglishIt is a sure sign with her of either the getting or the giving of information.
Nála ez a biztos jele annak, hogy értesült valamiről, vagy közölni akar valamit.
EnglishBut the dog showed no sign of retreating and stood rooted, its eyes fixed on him.
A kutya azonban csak nézte mereven az embert, és esze ágában sem volt elkotródni.
EnglishWill could see no sign of the spies, but there was nothing for it: he had to ask.
Will sehol sem látta a kémeket, de nincs mit tenni, a kérdést nem halogathatja.
EnglishThe sign was expensive so the shines just went on using it when they took over.
Drága a neonreklám, ezért a feketék megtartották, mikor a kezükbe került a mulató.
EnglishMcDermott went to sign a peace treaty... between the United States and Russia.
McDermott békeszerződést ír alá... az Egyesült Államok és a Szovjetunió között.
EnglishI bear them in sign of the kingmaking when I was given Uther's place in this land.
- A királyavatás jeleként viselem őket, amikor elfoglaltam a trónon Uther helyét.
EnglishThe 27 EU countries sign the Treaty of Lisbon, which amends the previous Treaties.
Az EU 27 tagállama aláírja az eddigi szerződéseket módosító Lisszaboni Szerződést.
EnglishIts hood lifted, and there was no face, no sign of anything within the dark robes.
Fölemelte csuklyáját, és nem volt arca, semmi nem látszott a sötét köntösön belül.
EnglishI can send you one - and I can sign it too - in thanks for what happened today.
Küldhetek egyet - és akár dedikálhatom is - köszönetképpen a ma történtekért.
EnglishWe didn' wanna bodda you, excep' dere is a hearin' and you gotta sign da papers.
Nem akartunk zavarni vele, csak tárgyalás van és alá kell Írnod a papírokat.
EnglishThere were footprints, but no other sign of life in the pass ahead, Durin reported.
Lábnyomokat láttam, más jele azonban nincs az életnek a hágóban jelentette Durin.
EnglishWhen governments sign the Treaty they assume a responsibility to have it ratified.
Amikor a kormányok aláírják a szerződést, felelősséget vállalnak a ratifikációért.
EnglishThere was a bell with a large sign above it, saying PORTER, but I did not ring it.
Az ajtó mögött nagy csengőgomb virított, alatta felírás: Kapus", de nem csengettem.
EnglishChatterjee's knowledge was a sign that the professor retained an interest in Sam.
Chatterjee ismeretei arról árulkodtak, hogy a professzort újra érdekelni kezdte Sam.
EnglishOf his mother and father there was no sign... but he knew they'd not have fled.
Édesanyjának és apjának semmi nyoma... de tudta, hogy ők sem menekültek meg.
EnglishNadon backed away without closing his eyes in the traditional sign of acceptance.
Nadon elhátrált, de nem hunyta le a szemét az elfogadás hagyományos jelével.
EnglishThe sign had been hit by a car and badly damaged, but it hadn't been replaced.
Az egyik rúdnak minden bizonnyal kocsi hajtott neki, mert csúnyán elgörbült.
EnglishHere was a sign nailed to the trunk of a tree: ABSOLUTELY NO FISHING FROM SHAFT HOUSE.
Egy fatörzsre táblát szegeztek: A KÚTAKNA KÖRNYÉKÉN SZIGORÚAN TILOS A HORGÁSZAT.

Similar translations for "to sign on" in Hungarian

sign noun
on
on adverb
to put on verb
Hungarian