"sill" translation into Hungarian

EN

"sill" in Hungarian

EN

sill {noun}

volume_up
A thing line of light showed along the sill.
Egy vékony fénycsík húzódott végig a küszöb mentén.
It stuck on the lower sill, from the beach moisture.
A küszöb nedves volt a talajvíztől.
Rubber heels squeaked on the linoleum between the rug and the door sill.
A férfi cipőjének gumisarka nyikorgott a linóleumon, a szőnyeg és a küszöb között.
Behind her, shards of a picture window, and a bundle of thick cables running over the sill.
Az asszony mögött ablakszilánkok és vastag kábelkötegek, amik az ablakpárkány fölött futottak.

Context sentences for "sill" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe stole in over the sill like a purposeful shadow and grinned down at them.
Céltudatos árnyként ereszkedett le az ablakpárkányra és rávigyorgott az alvókra.
EnglishI myself stood stark naked at a window, with my private parts just below the sill.
Magam anyaszült pucéron álltam az ablaknál, nemi szervem épp az ablakdeszka alatt.
EnglishThe screen was gone and the place where the hook had pulled out showed on the sill.
A függöny nem volt a helyén, s látszott a párkányon, ahol megszaladt a feszítővas.
EnglishThe lama looked forth, a hand on either sill, with eyes that shone like yellow opals.
A láma karjával az ablakdeszkára támaszkodott és kitekintett opálfényű szemeivel.
EnglishHe turned his back on the guppies and the ornamental carp and sat on the narrow sill.
Hátat fordított a guppiknak és díszpontyoknak, majd leült a keskeny párkányra.
EnglishI had let myself go, and was hanging by the hands to the sill, when his blow fell.
Ekkor már ugrottam volna, de még fogtam az ablakpárkányt, s ütése eltalált.
EnglishThe inspector produced a pocket torch and flashed it along the sill outside.
A felügyelő elővett egy zseblámpát, és rávillantotta a külső ablakpárkányra.
EnglishI swung half of me over to the next sill, holding on to the frame of the open window.
Áthajoltam a másik párkányhoz, közben a nyitott ablak keretébe kapaszkodtam.
EnglishRubber heels squeaked on the linoleum between the rug and the door sill.
A férfi cipőjének gumisarka nyikorgott a linóleumon, a szőnyeg és a küszöb között.
EnglishDown in the sea of slightly askew chairs, a white glove gleamed on a green sill cushion.
Alattam zilált székek tengere, egy zöld selyempárnán fehér kesztyű világított.
EnglishAs she turned away to hide her tears I heard Sill's voice calling my name.
Amíg elfordult, hogy a könnyeit elrejtse, Sills hangját hallottam; a nevemet kiáltotta.
EnglishShe looked to make sure that none of his things were on the sill, then nodded.
Körülnézett, nem hagyott-e valami holmit a párkányon, majd bólintott.
EnglishWith his hands, he tapped out rhythms on the window sill, but he made no sound.
Kezével valami ritmust dobolt a párkányon, de hang nem hallatszott.
EnglishHe stepped out of the sill, and I heard his feet land softly on the rooftop beside the hotel.
Kilépett az ablakpárkányról, hallottam, amint a szállóval szomszédos háztetőre lép.
EnglishA large freckled hand appeared on the sill of the car door at my elbow.
Nagy, szeplős kéz jelent meg a kocsi ablakpárkányán, a könyököm mellett.
EnglishI tried to raise my hips, working to ease the buckle over the sill.
Próbáltam fölemelni a csípőmet, hogy kiszabadítsam a párkány alól a csatot.
EnglishI swayed forward till the sill caught my thighs, holding me up.
Előre tántorogtam, amíg a felső lábszáram meg tudott támaszkodni az ablakdeszkán.
EnglishShe was going to get her dress dirty on the dusty sill, but it didn't matter.
Össze fogja koszolni a ruháját a poros párkányon, de nem érdekes.
EnglishI could now reach in and draw a bolt that fastened the window to the sill.
Most már be tudtam nyúlni, hogy elhúzzam a reteszt, mely az ablakot a párkányhoz rögzítette.
EnglishHe looked behind him and then spat on the ground and put a hand on the sill of the car door.
Hátranézett, aztán a földre köpött, és kezét a kocsiajtó párkányára tette.