"silo" translation into Hungarian

EN

"silo" in Hungarian

EN

silo {noun}

volume_up
Are we in agreement that the silo and missile are destroyed?
Egyetértünk abban, hogy a siló és a rakéta megsemmisült? kérdezte az őrnagy.
The silo was out back, near the barn, a sufficient distance from our house.
A siló egész hátul volt, az istálló mellett, épp megfelelő távolságra a háztól.
I hid by the silo, in a favorite spot where I couldn't be seen.
A siló mögött rejtőztem el a kedvenc helyemen, ahol senki nem vehetett észre.

Context sentences for "silo" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe silo was out back, near the barn, a sufficient distance from our house.
A siló egész hátul volt, az istálló mellett, épp megfelelő távolságra a háztól.
EnglishThe last missile cleared its silo before the soldiers there could do much about it.
Az utolsó rakéta elhagyta a silót, mielőtt még a katonák bármit is tehettek volna ellene.
EnglishThe ball bounced off the silo and rolled to a stop near third base.
A labda a siló faláról pattant vissza, és egészen a harmadik bázisig visszagurult.
EnglishEventually he lumbered past the silo on his way to the cotton trailer.
Végül meggondolta magát, és a silót megkerülve kicammogott az ültetvényre.
EnglishIt shot across the room as if it were a ballistic missile fired from its silo.
A fénygolyó átszáguldott a szobán, mint egy ballisztikus rakéta, miután kiszabadult a silóból.
EnglishThe helicopters all have numbers on them indicating the silo they're flying for.
Mindegyik helikopteren van egy szám, ami a siló sorszámát jelzi.
EnglishHe put a piece of an old plank on the ground, ten feet in front of the silo, and said, Home plate.
Talált egy öreg deszkadarabot, és letette a földre úgy három méterre a silótól.
EnglishI hid by the silo, in a favorite spot where I couldn't be seen.
A siló mögött rejtőztem el a kedvenc helyemen, ahol senki nem vehetett észre.
EnglishAre we in agreement that the silo and missile are destroyed?
Egyetértünk abban, hogy a siló és a rakéta megsemmisült? kérdezte az őrnagy.
EnglishSilo 1, theirs, did the same, a gout of flame going sideways out of the open service door.
Aztán az l-es siló, az övék is ugyanezt produkálta, csak itt a tűz a szervizajtón is kicsapott.
EnglishWater in the bottom of the silo means that they weren't always doing that.
A siló alján a víz arra utal, hogy ezt nem mindig tették meg, tehát vízpára és nedvesség van az üregben.
EnglishShe shook her head in disgust, and I wished I'd stayed by the silo.
Megvető fintorral megcsóválta a fejét, és én azt kívántam, bárcsak ne jöttem volna elő a siló mögül.
EnglishSilo two had taken a single bomb hit-near miss, he corrected himself.
A kettes silót egyetlen bombatalálat érte illetve majdnem.
EnglishHe looked a moment later to see the silo topped by a pillar of flame.
Joe Borstein vezérőrnagy úgy érezte, hogy eljött a vég.
EnglishI thought you told them to set up out behind the silo, I said.
Nem azt mondtad nekik, hogy hátul táborozzanak le a siló mellett? kérdeztem őszinte felháborodással.
EnglishIt was late but not yet dark, and she seemed to cling to the long shadows as she moved toward the silo.
Későre járt, de még nem volt sötét, és láttam, hogy folyvást az árnyékban igyekszik a siló felé.
EnglishYou'll see a shady spot in the back, next to the silo.
A kert hátsó részén a siló mellett van egy sima, árnyékos terület.
EnglishShe said good night at the silo and disappeared into the darkness.
A silónál kurtán elköszönt, és eltűnt a sötétben.
EnglishYou'd keep watch around the countryside and call out every time you saw a silo next to a barn.
Figyeltük az út szélét, és valahányszor megláttunk a pajták mellett egy ilyen gabonatárolót, felkiáltottunk: Siló!
EnglishA sergeant activated the silo fire-suppression system, which actually worked, rather to the Major's surprise.
Egy őrmester üzembe helyezte a siló tűzoltó-berendezését, amely az őrnagy meglepetésére működött is.