EN

silvery {adjective}

volume_up
Agnes reached her silvery nails up abruptly and yanked a hair out of her head and broke it between her fingers, with a bitter jerk.
Agnes hirtelen felemelte ezüstözött körmeit, kitépett egy szálat a hajából, és egy keserű mozdulattal kettészakította.
silvery
By now the daylight had faded to a silvery gray and the shadows of nightfall had begun to lengthen.
A napfény ezüst szürkeséggé tompult, az éjszaka árnyai nőni kezdtek.
The door opened and the straight, silvery butler looked out at me.
Kitárult az ajtó, és az egyenes tartású, ezüst hajú komornyik állt előttem.
I held up my open arms to the blinding light, this molten silvery death.
Kitártam karomat a vakító fényben, az olvadt ezüst halálnak.
It was shaped like a buckler of silvery hue and grew speedily to cover her hand.
Az ezüstös pajzs dagadni kezdett, és villámgyorsan betakarta a karját.
'silvery globe, harvest lamp, sovereign mistress of the true melancholy.'
ezüstös gömb, aratási lámpa, az igazi melankólia fejedelmi úrhölgye...
Rain washed down the glass, glimmering with silvery reflections of the room's light.
Az üvegen esővíz csorgott, ezüstös csillogással verve vissza a szoba fényeit.
He stood about five feet tall, very broad and powerful, clad in a tunic of silvery sheen.
Ránézésre úgy százhatvanöt centi magas, erős testalkatú, ezüstösen csillogó ruhába öltözött lény volt.
She seemed wary of even speaking to me as we both looked at that great archway of silvery light.
Szólni se mert hozzám, úgy néztük ezüstösen fénylő, hatalmas kaput.

Context sentences for "silvery" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishshe said now, her voice rising, silvery and finally shrill.
Miért ne lehetne megölni? kérdezte emelkedő, ezüstös s végül élessé váló hangon.
EnglishAs he screamed these last words, Ivran charged, hurling his blade in a silvery blur.
Az utolsó szót már sikoltotta és közben támadott, pengéje ezüstösen villant fel.
EnglishA silvery ripple of laughter that held the unspoiled naturalness of a bubble dance.
Ezüstösen fodrozódó kacaja a habok táncának romlatlan természetességét őrizte meg.
EnglishHe looked across from her to Audrey, pale and mothlike in a silvery grey dress.
Ezután Audreyra pillantott, aki ezüstszürke ruhájában sápadt és molylepkeszerű volt.
EnglishRain washed down the glass, glimmering with silvery reflections of the room's light.
Az üvegen esővíz csorgott, ezüstös csillogással verve vissza a szoba fényeit.
EnglishIt was shaped like a buckler of silvery hue and grew speedily to cover her hand.
Az ezüstös pajzs dagadni kezdett, és villámgyorsan betakarta a karját.
EnglishIt was late afternoon by now, and the overcast had begun to take on a silvery sheen.
A délután a vége felé közeledett, a felhőtakaró ezüstös színezetet öltött.
EnglishI went out on deck and looked upon the silvery sea and sent my love to Pandora.
Vagy kimentem a fedélzetre, néztem az ezüstös tengert, és szerelemmel gondoltam Pandorára.
EnglishPne moonlight gave just enough silvery light to guide her way once she got her bearings.
A hold épp annyi ezüstös fényt adott, hogy valamennyire látni lehessen a nappaliban.
EnglishFrom the chemical stores Foyle brought a silvery bit of wire, pure sodium metal.
A kémiai anyagok raktárából ezüstös nátriumvezeték-darabot szerzett.
EnglishHe was reaching in his pocket for a shining bauble attached to a silvery length of chain.
A zsebébe nyúlt, és kivett egy ezüstös lánc végére erősített csecsebecsét.
English'silvery globe, harvest lamp, sovereign mistress of the true melancholy.'
ezüstös gömb, aratási lámpa, az igazi melankólia fejedelmi úrhölgye...
EnglishHis formal armour was burnished to a silvery sheen, and his surcoat was white.
Ezüstös fénnyel csillogó páncélzata felett fehér köpenyt viselt.
EnglishThere was a silvery crack, hair-thin, zigzagging across the left lens of his glasses.
A bal oldali szemüveglencsén hajszálvékony repedés húzódott végig.
EnglishThe door opened and the straight, silvery butler looked out at me.
Kitárult az ajtó, és az egyenes tartású, ezüst hajú komornyik állt előttem.
EnglishHe rose to the surface for breath, and looked at the faint, silvery underlining of the clouds.
Kipiru a felszínre emelkedett levegőt venni, és megnézte a felhők halványezüst alját.
EnglishA silvery field shimmered in the air where the man's body was, then shrank to a point and vanished.
Ezüstös mez ragyogott fel a halott férfi körül, aztán ponttá zsugorodott és eltnt.
EnglishNever had her voice sounded so fragile, so like a little silvery bell.
Soha nem hallatszott ilyen törékenynek a hangja, mint egy kis ezüstcsengettyű csilingelése.
EnglishThe moon came out from behind the cloud and Saltcreek was once more bathed in silvery radiance.
A hold előbújt a felhő mögül és Saltcreek megint ezüstös fényben fürdött.
EnglishFar away their powerful silvery cries, yet he could easily separate them from the human warp and woof.
tásaik, mégis játszva megkülönböztette őket az emberi vartyogástól és hápogástól.

Synonyms (English) for "silvery":

silvery