EN

similar {adjective}

volume_up
Very similar scatter over a similar range of levels of trust.
Nagyon hasonló szórás hasonló szintű bizalmi tartományban.
However, I cannot imagine that the US will publish a similar paper with similar guidelines.
Azonban nem tudom elképzelni, hogy az USA hasonló tanulmányt adjon ki, hasonló iránymutatással.
These are similar aspirations to be closer to the European Union.
Ezek hasonló törekvések, valamennyien közelebb akarnak kerülni az Európai Unióhoz.

Context sentences for "similar" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe exercise was fairly similar to what they expected to do in the Indian Ocean.
A gyakorlat meglehetősen hasonlított ahhoz, amire az Indiai-óceánon számítottak.
EnglishThe problems facing our towns may be similar, but they simply are not identical.
A városokban tapasztalt nehézségek talán hasonlóak, de semmiképpen nem azonosak.
EnglishThis would allegedly lead to practically similar Indian and Omani price levels.
Ez állítólagosan gyakorlatilag hasonló indiai és ománi árszinthez vezetett volna.
EnglishHeaven help the poor creatures if the Tandu or Soro or similar ilk collect them!
Szerencséjük van, hogy nem a tanduk, a sorók vagy más hasonlók találtak rájuk.
English(PL) Mr President, I have similar doubts to the previous speaker, Mr Stevenson.
(PL) Elnök úr, hasonló kétségeim vannak, mint az előttem szóló Stevenson úrnak.
EnglishTHE BUCKLE SHALL BE RELEASED BY PRESSING EITHER A BUTTON OR A SIMILAR DEVICE .
A csatot vagy egy gomb vagy egy hasonló eszköz megnyomásával lehessen kioldani.
EnglishThe resistance to certain political action is causing similar negative effects.
Az egyes politikai fellépésekkel szembeni ellenállás hasonlóan káros hatással bír.
EnglishSimilar systems exist in other countries, in Member States of the European Union.
Hasonló rendszerek más országokban is léteznek, az Európai Unió más tagállamaiban.
EnglishHowever, we have similar institutionalised instruments in the European Union.
Nekünk is vannak azonban hasonló intézményesített eszközeink az Európai Unióban.
EnglishEach of her men removed a similar device from a pocket and began to turn its parts.
A két férfi is elővette a maga pálcáját, és ők is a megfelelő állásba forgatták.
EnglishToday, we see similar intentions behind the legislative endeavours in Kenya.
Ma hasonló szándékot fedezhetünk fel a kenyai jogalkotási törekvések hátterében.
EnglishSimilar in size, but he had less interest in plants than he had in darting about.
Termetre nagyon hasonlított ahhoz, de kevésbé érdekelték az útjába kerülő növények.
EnglishIt was an art which I loved truly, from having done my own similar form of it.
Nagyon tetszett ez a művészet, az én kezemből is kikerültek hasonló alkotások.
EnglishAnd similar to "Double Rainbow," it seems to have just sprouted up out of nowhere.
Hasonlóan a "Kettős szivárvány"-hoz, úgy tűnik, egyszer csak előbukkant a semmiből.
EnglishTo see how alike they remained, how similar the things were that happened to them.
Azt vizsgálta, mennyire maradnak hasonlóak, és mennyire alakul hasonlóan az életük.
EnglishWe are very pleased that the general standpoint of the institutions is very similar.
Nagy örömmel vesszük, hogy az intézmények általános álláspontja nagyon hasonló.
EnglishA year ago, we debated a report very similar to the one on the table today.
Egy évvel ezelőtt egy, a ma előterjesztetthez nagyon hasonló jelentést vitattunk.
EnglishHis only consolation was to imagine the similar apprehension of his hunters.
Az volt az egyetlen vigasza, hogy nyilván üldözőiknek is ugyanettől főhet a fejük.
EnglishAn explanation, an understanding, could help us all avoid similar situations.
Meg akarom érteni a történteket, azért, nehogy még egyszer hasonló dolog történjen.
EnglishHe had seen a similar creature when they had raided the Circle's murder ritual.
És hasonló lényt látott akkor is, amikor rajtaüttötek a Körön rítus közben.

Synonyms (English) for "similar":

similar
similarly
English
similarity