EN

simulation {noun}

volume_up
The forthcoming gas negotiations with Russia could well give such simulation an extra boost.
Az Oroszországgal küszöbön álló gáztárgyalások csak további ösztönzést jelenthetnek a színlelés folytatásához.
simulation (also: pointing)
simulation
simulation

Context sentences for "simulation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe personality reacted to the simulation and raced through the induced emotions.
A személyiség reagált az új körülményre, és átszáguldott a gerjesztett érzelmeken.
EnglishMaximum permissible errors, positive or negative, during simulation tests 7.3.1.1.
Legnagyobb megengedett pozitív vagy negatív hibák a szimulációs vizsgálatok alatt
EnglishThey're running another target-geometry simulation, but they don't need me for that.
Egy újabb célgeometriás szimulációt futtatnak, de ahhoz rám már nincs szükségük.
English'It will probably become necessary to shunt us into a simulation, if you agree.'
A Sárguló Kilátásokon Amorphia megkapta a parancsot, hogy készítse fel az embereket.
EnglishSimulation programs crafted a perfect facsimile of a resigned sigh us Dors said-
A szimulációs programok létrehoztak egy tökéletes rezignált sóhajutánzatot.
EnglishWe've run the simulation twenty times, Ryan said, flipping through the data yet again.
Hússzor lefuttattuk a szimulátoron felelte ismét átlapozva az adatokat Ryan.
EnglishSo we're able to do the simulation, but this is two days on a desktop.
Tehát létre tudunk hozni egy ilyen szimulációt, de ez két napig tart egy laptopon.
English'You can tell me whether you each wish your mind-state to enter the simulation,' it said.
- Döntsétek el, hogy belépjen-e az elmestátuszotok a szimulációba vagy sem - felelte.
EnglishHer emotion-simulation programs crafted a chill of horror along her spine.
Dors hátán az érzelemszimulációs programok hatására végigfutott a hideg.
EnglishAnimates a simulation of Lemarchand's Box, repeatedly solving itself.
A program egy Lemarchand-dobozt szimulál, a feladatot újra és újra megoldva.
English'Could it be taken into the simulation without me?' she asked, still watching Byr's face.
- Be lehet vinni a szimulációba nélkülem is? - kérdezte, még mindig Byr arcát figyelve.
EnglishThen, entering simula­tion mode will become advisable,' Amorphia told them.
Azután már csak a szimuláció jelent biztonságot - közölte Amorphia.
EnglishDors felt emotional patterns surge through her own simulation subroutines.
Dors érezte, hogy különböző érzelemmintázatok suhannak keresztül a szimulációs szubrutinjain.
EnglishHis lips pressed in automatic simulation of a grim expression.
Lodovik összepréselte az ajkát automatikusan szimulálta a komor arckifejezést.
EnglishThis computer simulation is due to a relativity group at NASA Goddard.
Ezt a számítógépes szimulációt a NASA Goddard relativitással foglalkozó csapata készítette.
EnglishHe could read an occasional poem with such a simulation of feeling that it made her weep.
Olyan érzelmességgel tudott költeményeket felolvasni, amivel mindig sikerült őt megríkatnia.
EnglishIt's almost as though it's performing a virtual reality simulation of the other person's action.
Majdnem olyan, mintha virtuális valóság utánzatát képezné a másik ember cselekvésének.
EnglishExplain it to me, the Emperor said, extending his hands into the glowing simulation.
Magyarázza el a részleteket! mutatott a császár a hologramra.
English'I should also point out that of course you don't all have to enter the simulation at the same time.'
- Természetesen arra is van mód, hogy ne egyszerre lépjetek a virtuális térbe.
EnglishYou must give me everything you know of simulation methods.
- Mindent a rendelkezésemre kell bocsátania, amit a szimulációs módszerekről tudnak.

Synonyms (English) for "simulation":

simulation
simulated