EN

to sing [sang|sung] {verb}

volume_up
We'll hire some - and a clergyman to sing hymns as we go along.'
Majd felbérelünk néhányat meg egy papot is, aki zsolozsmákat énekel útközben.
'Why, then I'll teach you to play and sing, For I dearly love a good harp,' said she.
Nagyon talányos módon igazítja útba az unikornist, közben táncol, ragyog, énekel.
I always thought you could sing better than Tammi Terrell.
Mindig azt gondoltam, ön jobban énekel Tammi Terrellnél.

Context sentences for "to sing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTHAT NIGHT at supper Arthur asked Morgaine to bring her harp and sing to them.
Vacsoránál Arthur megkérte Morgaine-t, hogy hozza elő a hárfáját, és énekeljen.
EnglishBut you know, and therefore I am going to sing you the songs of Captain Cully.
De te ezt jól tudod, és én ezért énekelem el neked a dalokat Cully kapitányról.
EnglishShe began to sing softly, and then she made a brief gesture with one small hand.
Furulya halkan énekelni kezdett, és az egyik kezével gyors, furcsa mozdulatot tett.
English'The people are always encouraged when soldiers sing as they march into battle.
Az emberekre mindig bátorítóan hat, amikor a katonák dalolva mennek a harcba.
EnglishEven Aunt Queen had mentioned to me with some reserve that Patsy could really sing.
Még Queen néni is említette némileg hűvösen, hogy Patsy csakugyan tud énekelni.
EnglishAnd somebody slams a songbook into your hands and says, `Sing it out, brother.
És valaki zsoltároskönyvet nyom a kezedbe, és azt mondja: "Énekelj, testvérem.
EnglishYou probably thought it was an opera, where you were supposed to sing, 'I do.'
Nyilván azt hitted, operaelőadás, és az a szereped, hogy elénekeld az Igen-t.
Englishoutside where the dawn was coming, where the birds of winter had begun to sing.
Ha kimenekülhetnék a közeledő hajnalba, ahol már megszólaltak a tél madarai!
English'Why, then I'll teach you to play and sing, For I dearly love a good harp,' said she.
Nagyon talányos módon igazítja útba az unikornist, közben táncol, ragyog, énekel.
EnglishIn his experience, no scientist ever passed up a chance to sing his own song.
Tapasztalatból tudta, nincs olyan tudós, aki ne mesélne szívesen a szakterületéről.
EnglishWe're going to sing those three wonderful notes: T, E, D. Will you have a go for me?
Azokat a csodálatos hangjegyeket fogjuk énekelni: T, E, D. Kipróbálnák a kedvemért?
EnglishTeedily watt a boo boo,' I'd sing in my Mercedes, and 'Rang-a- dang wee,' and so on.
Fídli vatta buú-buú, énekeltem a Mercedesemben, meg Tralla-tralla ví és így tovább.
EnglishStantz, Spengler, Winston, and the firemen and workmen began to sing along.
Stantz, Spengler, Winston és a tűzoltók, meg a munkások mind együtt énekeltek.
EnglishIf you expect to stay on this Wagon, you got to sing morning, noon, and night.
Ha ezen a kocsin akarsz maradni, akkor reggel, délben, este énekelned kell.
EnglishI write poetry and compose the songs I sing for the entertainment of lords and ladies.
Verseket írok és dalokat, amelyekkel az előkelő urakat és hölgyeket szórakoztatom.
EnglishWhen he caught his breath again, he began to sing, and she joined with him.
Mikor újból levegőt tudott venni, dalra fakadt, Molly pedig bekapcsolódott a dalba.
EnglishYou can almost paralyze a Taltos when you utter a long rhyme or sing a rhythmic song.
Hosszasan tartó ritmikus beszéddel vagy ritmikus énekkel szinte meg lehet bénítani.
EnglishThese days people caught in the clutches of the one-way ticket never sing it like that.
A valóságban aligha fog így énekelni, akinek csak szakaszjegyet nyomnak a markába.
EnglishBut I don't suppose I need to sing Edward's praises to you, young lady.
De feltételezem, fiatal hölgy, hogy nem kell dicshimnuszokat zengenem Edwardról.
EnglishNow, he is a very shy and gentle man... but perhaps we could persuade him to sing for us.
Egy nagyon félénk, nyájas úriember, de talán rávehetnénk, hogy énekeljen nekünk.

Synonyms (English) for "singing":

singing
singe