EN

singer {noun}

volume_up
The singer takes a grip, grunts and curses as he clambers up the side of the Dumpster.
Az énekes megragadta a peremet, és morogva, káromkodva mászni kezdett felfelé.
Authorities questioned singer Macy Gray, but she was released for lack of evidence.
Az ügyben kikérdezték az énekes Macy Gray-t, de bizonyítékok hiányában szabadon engedték.
The greatest rock-and-roll singer, and I'm the world's greatest boxer.
A legnagyobb rock&roll énekes, és én a legnagyobb bokszoló.

Context sentences for "singer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI was in the desert, under the starry skies with the Sufi singer Mukhtiar Ali.
A sivatagban voltam, a csillagos ég alatt a Szúfi énekessel Mukhtiar Alival.
EnglishHe's a great guest, Herr Theabold whispered to my father; he indicated the singer.
- Óriási vendég! - súgta Herr Theobald apánk fülébe, és az énekesre bökött.
EnglishThe singer takes a grip, grunts and curses as he clambers up the side of the Dumpster.
Az énekes megragadta a peremet, és morogva, káromkodva mászni kezdett felfelé.
EnglishAuthorities questioned singer Macy Gray, but she was released for lack of evidence.
Az ügyben kikérdezték az énekes Macy Gray-t, de bizonyítékok hiányában szabadon engedték.
EnglishThe singer slipped a chair forward and we suddenly realized he was sitting very close to us.
Az énekes közelebb tolt egy szé ket, s mire eszméltünk, ott ült közöttünk.
EnglishI'm sure there's a bunch of clubs that can use a good singer, but we got a DJ.
Biztos vagyok benne, hogy sok klub van, akik örömmel alkalmaznának énekest, de nekünk DJ-nk van.
EnglishThe character merely fascinated him a little-a rock singer calling himself a blood drinker.
Mérsékelt tetszést ébresztett benne az alak - egy rockénekes, aki vérivónak adja ki magát.
EnglishWhen they finished the ballad they were performing as a duet, the male singer stepped forward alone.
Miután befejeztek egy duettként előadott balladát, a férfi énekes előrelépett.
EnglishHalstead sounded like an opera singer warming up on opening night.
Halstead úgy szólt, mint egy operaénekes, aki a premierjére skálázik.
EnglishUncle Kolya nodded and beamed, raised his glass to the singer and the room, and drank.
Nyikolajev szélesen mosolyogva biccentgetett, az énekesre és a többi vendégre emelte poharát; ittak.
EnglishShe was running her Singer Dress-0-Matic and singing lko Iko in her clear, pleasant alto voice.
Singer Dress-O-Matic zakatolt a keze alatt, amíg az Iko-Iko-t énekelte kellemes alt hangján.
EnglishThe Hungarian singer had gone awayanother woman thrilled by his voice.
A magyarnótás megugrott - valami nőt megint elbűvölt a hangja.
EnglishRvn the singer, harp slung to his back, spurred his pony after her.
Könnyek szöktek Vanye szemébe, bár pontosan ő sem tudta, miért.
EnglishThe lead singer had a Mohican haircut and lots of chains and zips.
Az énekesnek mohikánfrizurája volt, csupa lánc volt meg cipzár.
EnglishThe greatest rock-and-roll singer, and I'm the world's greatest boxer.
A legnagyobb rock&roll énekes, és én a legnagyobb bokszoló.
EnglishHis name was George Padrakis, and he looked like that singer from the '50s and '60s, Perry Como.
George Padrakisnak hívták, és úgy nézett ki, mint az ötvenes, hatvanas évek sztárja, Perry Como.
EnglishI think his mom was this backup singer for Motown, Olivia Robidoux.
Azt hiszem, az anyja, Olivia Robidoux a Motown-ban énekelt.
EnglishYou should never have told that dream, the singer said gravely.
- Azt az egy álmot bizony jobban tetted volna, ha lenyeled - rótta meg a magyarnótás az álomlátót.
EnglishThe lady he chose, or who chose him, was a night club singer.
A hölgy, akit magának választott, vagy aki őt választotta, énekesnő volt egy éjszakai mulatóban.
EnglishThis was the sobriquet of a famous singer of popular music named Mel Torme.
Ez volt a beceneve Mel Tormé híres popénekesnek.

Synonyms (English) for "singer":

singer