EN

single entry {noun}

volume_up

Context sentences for "single entry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSole traders may apply the rules for single-entry accounting records.
Az egyéni vállalkozó az egyszeres könyvvezetés szabályait alkalmazhatja.
EnglishThe aim behind this database is to facilitate access to pre-legislative documents through a single entry point.
Az adatbázis célja, hogy elősegítsük a jogalkotást megelőzően született dokumentumok - egyetlen beléptetőponton keresztüli - elérését.
EnglishIndeed, Parliament has kept to the idea that the CESR should be the single point of entry for the registration of agencies.
A Parlament valójában megőrizte azt a gondolatot, hogy a CESR-nek kell lennie a kizárólagos belépési pontnak az intézetek regisztrálásához.
EnglishReplaces identical index entries that occur on consecutive pages with a single entry and the page range where the entry occurs.
Egyetlen jegyzékbejegyzéssel és az oldaltartománnyal helyettesíti az egymás utáni oldalakon többször előforduló megegyező bejegyzéseket.
EnglishAnd every single entry had to be listened to, experienced and then based on the musical ability -- then that person could either enter or not.
Minden jelentkezőt meg kellett hallgatniuk, és aztán a zenei tehetség alapján döntöttek -- hogy fölveszik-e a jelentkezőt vagy sem.
EnglishThe majority of the inhabitants of this Russian island surrounded by EU Member States receive single entry short-stay Schengen visas.
Ezen, uniós tagállamok által körülölelt oroszországi "sziget” lakosainak többsége egyszeri beutazásra, rövid időre szóló schengeni vízumot kap.
English.), single-entry - turnover approach - accounting records may also be kept.
Szűk körben (pl. alapítványok, egyesületek, egyéni vállalkozók stb. esetén) az egyszeres - pénzforgalmi szemléletű - könyvvezetés is alkalmazható.
EnglishReplaces identical index entries that occur on the same page, or consecutive pages, with a single entry that lists the page number with a p or pp where the entry first occurs.
Azonos vagy egymás utáni következő oldalakon előforduló jegyzékelemeket egyetlen összesített bejegyzéssel helyettesít, ebben pedig az első előfordulás oldalszámát "p" vagy "pp" jelzi.

Synonyms (English) for "single entry":

single entry
single-entry bookkeeping