EN

singly {adverb}

volume_up
the storm comes, and now all friends should gather together, lest each singly be destroyed.'
Mert lásd, jön a vihar, s most minden jó barátnak össze kell fognia, különben egyenként mészárolják le valamennyit.
The children who came along the beach, singly or in twos, leapt into visibility when they crossed the line from heat haze to nearer sand.
Azok a gyerekek, akik a parton jöttek feléjük, egyenként vagy párosával, akkor váltak láthatóvá, amikor átlépték a párás hőség és a közelebbi fövenypart választóvonalát.
Arriving overhead singly, about thirty seconds apart, each opened its bomb bay doors and dropped two weapons, ten seconds apart.
Egyesével elszálltak a reptér felett, egymástól mintegy harminc másodpercre, és mindegyik ledobott két bombát, tíz másodperces különbséggel a kettő között.
At once the tiles began to fall from the parapets, raining down singly and here and there by the half dozen, and the wind was howling and gathering itself over the square.
Nyomban hullani is kezdtek a cserepek, itt egyesével, ott tucatjával, a szél pedig vonítva örvénylett a tér fölött, a fogadó ablaktáblái csattogtak.

Context sentences for "singly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe had to confront them singly, before they realized they were being hunted.
Külön-külön kell elkapnia őket, mielőtt felocsúdnának, hogy rájuk vadászik valaki.
EnglishOnly a large, well-formed, singly grown blossom standing higher than the reipr will do.
Csak egyetlen nagy, formás virág, amely magasabbra nyúlik, mint a többi társa.
EnglishThe eight F-117s turned singly and made their way back to their base at Zhigansk.
A nyolc F-117-es megfordult, és visszatért a zsiganszki támaszpontra.
EnglishI intend that you two should serve me to this end, both singly, or, when occasion arises, in tandem.
Erről maguk ketten gondoskodnának, külön-külön, vagy ha a körülmények úgy hozzák, együtt.
EnglishHOWEVER , FLOWERS NORMALLY SOLD SINGLY AND THOSE NORMALLY SOLD BY WEIGHT ARE EXCEPTED FROM THIS RULE .
Azonban az általában szálanként, vagy súly szerint árusított virágok e szabály alól kivételt képeznek.
EnglishTroubles never come singly, so they say, and 'tis true enough.
Azt mondják, a baj nem jár magában, és mennyire igaz.
EnglishThey would move singly, in circles, gazing up at the sky.
Dalolva jártak körbe-körbe, és az eget nézték.
Englishthe storm comes, and now all friends should gather together, lest each singly be destroyed.'
Mert lásd, jön a vihar, s most minden jó barátnak össze kell fognia, különben egyenként mészárolják le valamennyit.
EnglishThe illegals, therefore, are scattered among scores of small flats in central Moscow and report singly for training and briefing.
Ezért az "illegálisak" külön-külön kis lakásokban élnek Moszkva szívében, és csak kiképzésre vagy tájékoztatásra kell jelentkezniük.
EnglishArriving overhead singly, about thirty seconds apart, each opened its bomb bay doors and dropped two weapons, ten seconds apart.
Egyesével elszálltak a reptér felett, egymástól mintegy harminc másodpercre, és mindegyik ledobott két bombát, tíz másodperces különbséggel a kettő között.
English(b) Feeding-stuffs : organic or inorganic substances, used singly or in mixtures, whether or not containing additives, for oral animal feeding;
b) Takarmányok: állatok etetésére szolgáló szerves vagy szervetlen anyagok, önmagukban vagy keverékekben, adalékanyagokkal vagy azok nélkül;
EnglishThe children who came along the beach, singly or in twos, leapt into visibility when they crossed the line from heat haze to nearer sand.
Azok a gyerekek, akik a parton jöttek feléjük, egyenként vagy párosával, akkor váltak láthatóvá, amikor átlépték a párás hőség és a közelebbi fövenypart választóvonalát.
EnglishAt once the tiles began to fall from the parapets, raining down singly and here and there by the half dozen, and the wind was howling and gathering itself over the square.
Nyomban hullani is kezdtek a cserepek, itt egyesével, ott tucatjával, a szél pedig vonítva örvénylett a tér fölött, a fogadó ablaktáblái csattogtak.