EN

sinister {adjective}

volume_up
The sinister sounds again, as of cautious footfalls.
Ismét a baljóslatú zörgés, óvatos léptek.
He looked down at his hands, so sinister in the black gloves.
A kezét nézte, milyen baljóslatú a fekete kesztyűben.
Music surged, sinister but lush and high-flown.
Baljóslatú, de gazdag és magasröptű muzsika csendült fel.
Sinister rumours of all kinds were flying round, thanks to the Press censorship.
A sajtócenzúra következtében a legkülönfélébb baljós rémhírek terjedtek.
There was nothing sinister about relandscaping, the police would say.
Nincs semmi baljós egy kis tereprendezésben, mondaná a rendőrség.
Straps clearly meant to restrain subjects added to their sinister look.
A páciensek lekötésére szolgáló szíjak csak fokozták a baljós benyomást.
Those amused and sinister eyes rolled up and leaked golden fire.
Az ördög döbbent, vészjósló szemei kikerekedtek, és arany tüzet okádtak.
Sinister things have happened in this house, said Sybil darkly.
Rejtélyes dolgok történtek ebben a házban is jegyezte meg vészjósló hangon Sybil.
Thin threads of sinister purple began to twist and twine through her blue aura.
Kék aurájában vészjósló vörös fonalak lengedeztek.

Context sentences for "sinister" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishGroans and a bloodcurdling yell and sinister footsteps and I don't know what.
Nyögéseket, vérfagyasztó sikolyt és fenyegető lépteket és mit tudom én, mit még.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
És arra jutottam, hogy az erőszak mögött egy borzalmas bűnözői vállalat állt.
EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Nem akarok több ellenőrzést a kezébe adni ezeknek a sötét és korrupt intézménynek.
EnglishThe inspector invested the word with its full quota of sinister significance.
- A felügyelő hangja érzékeltette, hogy ez bizony felettébb gyanús körülmény.
EnglishSinister rumours of all kinds were flying round, thanks to the Press censorship.
A sajtócenzúra következtében a legkülönfélébb baljós rémhírek terjedtek.
EnglishIt was a witless primitive face but I could not imagine why I had thought it sinister.
Ostoba, primitív arc volt, és el sem tudtam képzelni, miért láttam baljósnak.
EnglishThe taxi slid up and down the swell now with a sinister smoothness, like a cobra dancing.
A taxi baljós simasággal hajókázott a hullámok hátán, mint a táncoló kobra.
EnglishSome of it was slipping through, flooding his brain with sinister subliminal images.
Egyszer-egyszer becsúszott, és baljós, tudatküszöb alatti képekkel árasztotta el az agyát.
EnglishSurth was Surth: Malakar Surth, every cold, sinister, and icily superior inch of him.
De hát Surth az Surth: Malakar Surth, a minden ízében rideg, baljós és fölényeskedő férfi.
EnglishThe breath of the garage was sweet and sinister with the smell of hot pyroxylin paint.
A garázsban baljós, édes szag terjengett: forró pyroxylin festék szaga.
EnglishOne imagines a mastermind, I said, as some grand and sinister figure of evil.
Agytrösztnek csak hatalmas és baljós alakot tud elképzelni az ember.
EnglishStraps clearly meant to restrain subjects added to their sinister look.
A páciensek lekötésére szolgáló szíjak csak fokozták a baljós benyomást.
EnglishSinister things have happened in this house, said Sybil darkly.
Rejtélyes dolgok történtek ebben a házban is jegyezte meg vészjósló hangon Sybil.
EnglishThe ochre light from the lake cast the half-drow's face in a sinister light.
A tóból sütő kísérteties fény álnok mázba vonta a féldrow arcát.
EnglishThen came the inevitable sinister laughter and a man's voice speaking rapidly and angrily.
Aztán jött a kikerülhetetlen, baljós nevetés, majd egy férfi beszélt gyorsan, indulatosan.
EnglishAll I say is, there's no need to go reading any sinister meaning into them.
Csak annyit mondok, hogy bele ne olvasson holmi rejtett értelmet.
EnglishTo Harry Lubbock, it'll look like nothing more sinister than a crank call, a hoax.
Harry Lubbock számára ez csak egy őrült fenyegető hívása volt.
EnglishPoirot, you're making it sound quite sinister.
A nemjóját, Mr. Poirot, önt hallgatva egészen baljóslatú színe van a dolognak.
EnglishThe noise it made had a sinister, not to say devilish, suggestion about it.
Volt ebben a hangban valami baljós, hogy azt ne mondjam, ördögi.
EnglishBut when there was a long period of perfect quiet, she sensed something sinister in the silence.
Amikor pedig tökéletes volt a csönd, épp ezt érezte valahogy vészjóslónak.

Synonyms (English) for "sinister":

sinister
bend sinister
bar sinister