EN

to sink in {verb}

volume_up
to sink in (also: to droop, to bed)
This would reduce the posted values of numerous stocks, caus- ing the Dow Jones Industrial Average to sink.
Ez majd csökkenti számos részvény elkönyvelt értékét, minek eredményeként süllyed a Dow Jones ipari átlagindex.
It's not going to sink, this is a sissy rain, said Mary Jane Mayfair, shoving on her long pole.
- Dehogy süllyed el, csipszar ez, nem eső! - jelentette ki Mary Jane Mayfair, és megtolta a póznájával a csónakot.
But he couldn't escape a vague unease over sinking... as if it would harm him any to sink in oxywater .
De minden hiába, nem tudott szabadulni az elsüllyedés rémétől... pedig semmi baja nem lett volna, hisz oxivízbe süllyed.
to sink in
to sink in
to sink in (also: to subside)
Couldn't she just sink and ink, further into the nowhere she'd taken refuge in?
Nem lett volna jobb, ha egyre mélyebbre és mélyebbre süpped a semmibe, ahová menekült?

Context sentences for "to sink in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt was not only the feeling of heaviness: his legs had actually begun to sink.
Már nem egyszerűen csak érezte - a lába alatt valóban süllyedni kezdett a homok.
EnglishThe other glass, which I guessed had been the constable's, he put in the sink.
A másik poharat, amely sejtésem szerint a rendré lehetett, berakta a mosogatóba.
EnglishThe top hadn't been on tight, and most of the caplets had poured into the sink.
A tető lepattant róla, a tabletták meg beborultak a mosdóba a folyó víz alá.
EnglishThen the authorities had better make sure she doesnt sink, said the terrorist.
Akkor jobb, ha a főőnökök bebiztosítják, hogy ne süllyedjen el mondta a terrorista.
EnglishThe standard fluorescent fixture above the sink couldn't produce such an eerie shine.
Egyetlen fluoreszkáló berendezési tárgy sem tudna ilyen fényességet produkálni.
EnglishCouldn't she just sink and ink, further into the nowhere she'd taken refuge in?
Nem lett volna jobb, ha egyre mélyebbre és mélyebbre süpped a semmibe, ahová menekült?
EnglishWe love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sink to them.
Imádjuk a kihívást; de ha az elvárások alacsonyak, higgyék el, lesüllyedünk hozzájuk.
EnglishHe peeled off his gloves and i went over to a sink to scrub his hands thoroughly.
Aztán lehúzta a kesztyűjét, a csaphoz ment, és alaposan lesikálta a kezét.
EnglishLeaving the bathroom door open, I stepped to the kitchen sink and washed my hands.
Kinyitottam a fürdőajtót, odaléptem a konyhai mosogatóhoz, és kezet mostam.
EnglishShe stood looking down, her back toward him, in front of the water jar by the sink.
Hátat fordítva, lehajtott fejjel állt a nő szótlanul a mosdónál, a víztartály előtt.
EnglishShe was leaning with her back against the sink, arms folded, watching him thoughtfully.
A lány összefont karral támaszkodott a mosogatónak, és elgondolkozva nézett rá.
EnglishLet us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.
Hagyjuk, hogy Zeng Jinyan megindító beszéde mélyebben is munkálkodjon bennünk.
EnglishIt would not just be the boat itself that would sink, but also the people on board.
Nemcsak maga a hajó süllyedne el, hanem a fedélzetén tartózkodó emberek is.
EnglishA hundred years ago it would have been sink or swim or the funeral pyre.
Száz évvel ezelőtt elvégezték volna rajtam a próbát, és máglyára küldtek volna.
EnglishHe picked up his glass, rinsed it in his cabin's sink, and set it on a counter.
Kezébe vette poharát, kiöblítette a kézmosóban, és egy polcra állította.
EnglishThe pots and pans, sink and faucets, stove and toaster are all at least forty years old.
Az edények, lábosok, a vízcsap, a tűzhely meg a kenyérpirító legalább negyvenéves.
EnglishI went back to the kitchen and prowled the open shelves above and beside the sink.
Visszamentem a konyhába, és végignéztem a nyitott polcokat a mosogató fölött és mellett.
EnglishOn the other hand, the sink had brass faucets and the headboard of the bed was carved.
Másrészt a mosdó csapjai megmaradtak régi réznek, és az ágyvégeken faragás díszlett.
EnglishBending over the sink, Joe splashed handfuls of cold water in his face.
Joe a mosdókagyló fölé hajolt, és az arcára loccsantott egy maréknyi hideg vizet.
EnglishAnd one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.
Az egyik ok, hogy ez a hatalmas hő elnyelő melegíti Grönlandot északról.

Similar translations for "to sink in" in Hungarian

sink noun
in preposition