EN

sinus {noun}

volume_up

Context sentences for "sinus" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishKurtz lowered his head and pinched the bridge of his nose high up, like a man suffering a sinus infection.
Kurtz lehajtotta a fejét, és megcsípte az orrnyergét, jó magasan, mint akinek arcüreggyulladása van.
EnglishI turned toward him, so that my sinus cavities, where all telepathic messages were sent and received, were lined up symmetrically with his.
Feléje fordultam, úgy, hogy az orrüregeim, minden telepatikus üzenet adó- és vevőhelyei egy vonalba kerültek az övéivel.
EnglishDuds is up there on the bank, crying and crying, that crying that gets into your head like a sinus headache, and if it goes on it will drive Henry mad.
rézsűn, azzal a sírással, amely úgy berágja magát az emberbe, mint az arcüreggyulladással járó fejfájás, és ha még sokáig tart, Henry meg fog őrülni.
EnglishElgin Washington had just sniffed cocaine into his sinus passages, which amplified tremendously the telepathic messages he sent and received.
Elgin Washington kevéssel előbb kokaint szippantott föl az orrába, és a kokain rettenetesen fölerősítette az Elgin agyába érkező és onnan induló telepatikus üzeneteket.
EnglishThe EKG machine next to the bed had shown fairly normal sinus rhythm, but now the moving line jumped once and went totally flat, setting off the alarm beeper.
Az ágy melletti EKG-gép nagyjából normális szinuszgörbét mutatott, de hirtelen a vonal ugrott egyet, majd tökéletesen egyenes lett, és felhangzott a veszélyt jelző hang.
EnglishBut now, as if coming home from a long sulk, there returned a mix of aromas, both heady and familiar at the same time, stroking his sinus cavities with sensuous pleasure.
Most azonban, mintha egy hosszú vándorút után térnének haza, az aromák keveréke, a bódító, de ugyanakkor ismerős szagok érzéki örömet gerjesztettek az idegpályáin.

Synonyms (English) for "sinus":

sinus