EN

sip {noun}

volume_up
A sip or two of mead, a taste of honey-cake: where is the harm in this?
Egy-két korty mézsör és néhány falat mézeslepény: milyen káros hatása lehet ezeknek?
Slowly she took a sip of the coffee and raised the white plastic shade.
Lassan lenyelt egy korty kávét, és felhúzta a fehér műanyag redőnyt.
Morgaine took a final sip of wine and gathered herself up also.
Morgaine ivott egy korty bort, azután kényelmes mozdulatokkal ő is felállt.

Context sentences for "sip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe took another big Sip of soda, then punctuated his victory with a loud burp.
Megint nagyot húzott a kólásüvegből, és hangos böffentéssel nyugtázta győzelmét.
EnglishNomuri took a small sip of his own and sat down on the couch to await developments.
Nomuri is ivott egy apró kortyot, és a kanapéra huppanva várta a fejleményeket.
EnglishHe took one more sip of Scotch, so smooth, and let his head roll to the side.
Ivott még egy kortyot az italból, és hagyta, hogy feje félrebillenjen a nyakán.
EnglishHe needs the money, she says, taking a sip and eyeing me rather suspiciously.
Szüksége van a pénzre mondja, kortyol egyet a kávéból, és gyanakodva méreget engem.
EnglishI took a sip of the acid gold and swished it around my back teeth for a bit.
Kortyintottam a savas aranyból, aztán forgattam egy kicsit a hátsó fogsorom körül.
EnglishThe Jesuits make you spend a semester on it, Ryan confirmed, taking a long sip.
A jezsuiták egy egész szemesztert rááldoztak felelte Ryan két korty között.
EnglishShe gave me a sip of water and told me I wasn't going anywhere for a while.
Anyám hozott egy pohár vizet, és kijelentette, hogy egy darabig nem enged sehová.
EnglishI Cold and dark, I'm afraid, Ryan answered after a sip of I his champagne.
Attól félek, hideg és sötét válaszolta Ryan, miután kortyolt egyet a pezsgőjéből.
EnglishIgraine felt the heat rising in her face and quickly took a sip of the fresh cold milk.
Érezte, hogy az arcába szökik a pír, s gyorsan belekortyolt a friss, hideg tejbe.
EnglishIt's almost dark and she likes to sip coffee on the patio as the sun disappears.
Már majdnem sötét van, és ő nagyon szeret a teraszon kávézgatni, miközben eltűnik a nap.
EnglishI suppose the thrill is in the unknown,Trevor said and took a small sip.
Szerintem épp az ismeretlenség hozza lázba mondta Trevor, és ivott egy kortyot.
EnglishThe minister raised the Cup to Weir and, as pourer, took the first sip.
A miniszter Weir felé emelte kupáját, és mint az ital kitöltője, elsőként ivott.
EnglishI sip a beer in the office late Sunday night, and walk through the tables again and again.
Sört iszogatok vasárnap késő éjszaka, és újra meg újra körbejárom az asztalokat.
EnglishShe drank a sip or two, then finished her glass at a swallow and set it aside.
Ivott egy-két kortyot, aztán egy hörpintésre kiitta az egészet, és félretette a poharát.
EnglishSaves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.
Menti az interaktív képet MAP-CERN, MAP-NCSA vagy SIP StarView ImageMap fájlformátumban.
EnglishWith the announcement of his triumph, Yu lifted his own teacup for a sip.
Mintha erre akarna inni, Jü megemelte a teáscsészéjét, és ivott egy kortyot.
EnglishHan swallowed, taking another sip of his precious water and biting back a complaint.
Han ivott egy korty vizet a maszkban elhelyezett csőből, majd elfojtott egy káromkodást.
EnglishA sip or two of mead, a taste of honey-cake: where is the harm in this?
Egy-két korty mézsör és néhány falat mézeslepény: milyen káros hatása lehet ezeknek?
EnglishPeng lit an after-dinner smoke and enjoyed a small sip of rice wine.
Peng rágyújtott egy vacsora utáni cigarettára, és szürcsölgetett egy kis rizsbort.
EnglishCarson blew on her coffee, tentatively took a sip, then a longer swallow.
Carson megfújta a kávéját, és belekóstolt, majd lenyelt egy nagy kortyot.