"sister-in-law" translation into Hungarian

EN

"sister-in-law" in Hungarian

EN

sister-in-law {noun}

volume_up
sister-in-law
Grief for a sister's or a sister-in-law's death would hardly lead you to commit suicide.
Egy nővér, kivált sógornő halála a gyász érzetét kelti, de nem vezet öngyilkossághoz, főként nem kettős öngyilkossághoz.

Context sentences for "sister-in-law" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHurst reminded his sister-in-law of the card-table - but in vain.
Tea után Mr. Hurst célozgatni kezdett sógornőjének a kártyaasztalra, de hiába.
EnglishLot, sitting at his ease between two of his huntsmen, smiled amiably at his sister-in-law.
Lot, aki vidáman üldögélt az emberei között, kedvesen a sógornőjére mosolygott.
EnglishAccolon said, I doubt you would be asked to do that office, sister-in-law.
- Nem hiszem, hogy téged felkérnének erre a szolgálatra, sógorasszony - mondta Accolon.
EnglishBut my sister-in-law got it into her head to bewelljealous, I suppose.
A sógornőm azonban a fejébe vette, hogy... hát egyszóval féltékeny lett, azt hiszem.
EnglishIt would have been different had you been his sister instead of his sister-in-law.'
Más lett volna a helyzet, ha maga az ő húga, nem pedig a sógornője.
EnglishFortunately, Poirot knew someone's cousin and had met somebody else's sister-in-law.
Poirot szerencsére ismerte X. Y. unokahúgát, és volt szerencséje találkozni Z. sógornőjével.
EnglishGwenhwyfar is my sister-in-law and Lancelet is my kinsman too.
- Hidd el, én sem akarok botrányt Gwenhwyfar a sógornőm, és Lancelet is rokonom.
EnglishYou may not know that my sister-in-law, Lady Clarke, is in very bad health.
Bizonyára nem tudja, hogy a sógornőm, Lady Clarke, milyen beteg.
EnglishAnd I believe that Cora and her sister-in-law never hit it off very well.
Azt hiszem, Cora és sógor nője sosem fértek jól meg egymással.
EnglishAnd my sister-in-law Morgaine-she is safe in Morgause's court, then?
- És Morgaine nővérem... biztonságban időzik Morgause udvarában?
EnglishPercy sighed, then went on, Then Elaine, my sister-in-law, you know, she's a very odd sort of girl.
Elaine meg, a sógornőm... há-á-át, mondhatom, az is egy fura szerzet.
EnglishAnd from that day to this, Craddock said slowly, you've heard nothing of your sister-in-law or her children?
És azóta kérdezte lassan Craddock semmit se hallott a sógornőjéről vagy a gyerekeiről?
EnglishShe wouldn't take an unknown sister-in-law to her bosom without asking a few practical questions first.
Nem ölelne keblére egy ismeretlen sógornőt, anélkül, hogy előzőleg alaposan kikérdezte volna.
EnglishI will not tell even you, sister-in-law, where he is to go.
Még neked sem fogom megmondani, sógorasszony, hogy hová küldöm.
EnglishAs her small quick hands moved on Gwenhwyfar's hair, she wondered what her sister-in-law felt.
Miközben Morgaine apró, gyors keze Gwenhwyfar hajával bíbelődött, azon tűnődött, mit érezhetett a sógornője.
EnglishShe hasnt been your sister-in-law for eighteen years, but youre willing to put yourself on the line for her?
- Tehát Rose már tizennyolc éve nem tartozik a családjukhoz, maga mégis kockázatot vállal érte?
EnglishIf you are a sorceress indeed, sister-in-law, I would beg you to give Igraine a charm against barrenness.
- Ha valóban varázslónő vagy, sógorasszony, könyörgöm, adj valami szert Igraine-nek meddőség ellen.
EnglishFortescue's sister-in-law—his first wife's sister.
Mr. Fortescue sógornője... az első feleségének nővére.
EnglishGrief for a sister's or a sister-in-law's death would hardly lead you to commit suicide.
Egy nővér, kivált sógornő halála a gyász érzetét kelti, de nem vezet öngyilkossághoz, főként nem kettős öngyilkossághoz.
EnglishYour sister-in-law is ill and in pain, remember.
Ne feledje, a sógornője beteg, és nagy fájdalmakat áll ki.

Similar translations for "sister-in-law" in Hungarian

law noun
sister noun
in preposition