"to sit up" translation into Hungarian

EN

"to sit up" in Hungarian

EN to sit up
volume_up
{verb}

to sit up (also: to get on, to get up, to mount, to upend)
Beyond him, Elliott saw the figure sit up.
Mögötte Elliott látta, hogy az alak lassan felül.
Már azt hittem, felül.
to sit up (also: to keep vigil, to wake)
to sit up
Görnyed, vagy egyenesen ül?
to sit up
to sit up
volume_up
szolgál {vb} (kutya)

Similar translations for "to sit up" in Hungarian

to sit verb
Hungarian
to up verb
up preposition

Context sentences for "to sit up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSir Pom-Pom spoke in surly tones: “I do not care to sit up until midnight.
- Eszem ágában sincs éjfélig ébren ücsörögni - jelentette ki Sir Pom-Pom rosszkedvűen.
EnglishI picked up the small control pad for the bed and cranked it so that I could sit up.
Fogtam a kis távirányítót, és addig kattogtattam, amíg ülő helyzetbe kerültem.
EnglishHe tried to sit up, but the sudden flash of pain in his head doomed his eifort.
Megpróbált felülni, de hirtelen fájdalom nyilallt a fejébe, ezért inkább fekve maradt.
EnglishHe started to sit up, deliciously rumpled, black hair tumbling over his eyes.
Fészkelődött, hogy felüljön, gyönyörűségesen borzasán, fekete haja a szemébe lógott.
EnglishShe thought: If I dressed that girl, I'd soon make her husband sit up and take notice.
- Ha én öltöztetném ezt a nőt - gondolta -, akkor gyorsan kinyílna a férje szeme.
EnglishThe strident ringing broke into Hilary's sleep and made her sit up with a start.
Az erős csengés belehasított Hilary álmába, rémülten ült föl az ágyában.
EnglishPittman tried to sit up, groping for the glass of water on the table beside the sofa.
Pittman megpróbált felülni, hogy a kerevet melletti asztalon álló pohárért nyúljon.
EnglishShe saw the three prisoners at the wagon sit up, then quickly crawl beneath the bed.
Szerén látta, hogy a három rab felriad, majd gyorsan bemászik a szekér alá.
EnglishHe would sleep, then sit up and look around, then watch me for a moment.
Egy darabig aludt, aztán felült, körülnézett, majd engem kezdett el figyelni.
EnglishCoulter threw up an arm to shade her eyes and struggled to sit up.
Mrs. Coulter a karjával árnyékolta a szemét, és nagy nehezen föltápászkodott.
EnglishTrying to sit up, eyes filling with rage, he strained to lift the weapon.
Próbált felülni, szeme megtelt gyűlölettel, s próbálta közben a fegyvert is felemelni.
EnglishHe flailed and managed to sit up, not able to tell if anything was broken or not.
Csapkodva igyekezett felülni, nem tudta, eltört-e valamije vagy sem.
EnglishI'm sure he would like to sit up or make some adjustment, but we've got him pinned down.
Biztos vagyok benne, hogy szeretne felülni, de kénytelen így maradni és felnézni ránk.
EnglishThis time when Pittman tried to sit up, Jill put a hand on his chest.
Pittman a figyelmeztetés ellenére megpróbált felülni, de Jill visszatartotta.
EnglishOnce I get it going, I'll sit back, light up a cigar and enjoy the party.
Ha már egyszer visszatértem, rágyújtok egy szivarra és élvezem a bulit.
EnglishYes, it may be as long as three days before you are able to sit up again.
Bizony, elképzelhető, hogy csak három nap múlva tud majd újra felülni.
EnglishSome of the men did sit up when Philip Bokuto’s turn came.
Ám amikor Philip Bokuto került sorra, a férfiak közül többen közelebb húzódtak.
EnglishOh, and... incidentally... at Sit Up, Britain... no one ever gets sacked for shagging the boss.
Ó, és... mellesleg... az "Ébresztő, Angliánál"... nem rúgjuk ki, ha a főnökkel dug.
EnglishThen there was nothing at all, and Simon pulled away from the flaccid body to sit up.
Aztán semmi sem volt, és Simon feltápászkodott az ernyedt testről.
EnglishSit up and take it like a man, Ambassador, O'Day said evenly.
Húzza ki magát, és viselkedjék férfi módra, nagykövet úr! mondta nyugodtan O'Day.