EN

sitting {adjective}

volume_up
sitting (also: sedent)
Then he leaned forward and spoke to the lady sitting in the chair next to him.
Aztán előrehajolt, és megszólította a szomszédos széken ülő hölgyet.
Both the deaders were sitting down and not threatening anybody.'
Földön ülő, ártalmatlan tüntetők esetében azonban nem.
This is something that everyone needs to remember, including the politicians sitting here.
Erre mindenkinek emlékeznie kell, beleértve az itt ülő politikusokat is.

Context sentences for "sitting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is more than a jest, Gwen, said Arthur, sitting to draw off his leather hose.
- Ez több, mint tréfa, Gwen - ült le az ágyra Arthur, hogy lehúzza bőrnadrágját.
EnglishDicky-Duck was sitting cross-legged on the floor, stroking Mister Dillon's head.
Dicky-Duck keresztbe vetett lábbal ült a padlón, Mister Dillon fejét simogatva.
EnglishTo her right, Babette, sitting cross-legged on the floor, watching her intently.
Jobb oldalán Babette ült a földön törökülésben, és átható tekintettel nézte őt.
EnglishAlmost without thinking David found himself sitting on a rock opposite the man.
Aztán maga se tudta, hogyan, egyszer csak ott ült egy sziklán a férfivel szemben.
EnglishFor the past hour, I've been sitting in my closet watching my little television.
Az utóbbi egy órában a beépített szekrényben ücsörgők, és a kis tévémet nézem.
EnglishHe saw Aaron sitting opposite him, Yuri, at the table, saying, I am your friend.
Aaront látta, ahogy ül szemközt az asztalnál, és azt mondja: A barátod vagyok.
EnglishMiss Marple was sitting in a big chair by the fire busily engaged in crocheting.
Miss Marple egy nagy karosszékben ült a kandalló mellett, és szorgalmasan horgolt.
EnglishA happy clatter of kitchen implements began and Susan went into the sitting-room.
A konyhából vidám tányérzörgés hallatszott, Susan pedig bement a fogadószobába.
EnglishI thought it was you, and came up from the corner where I was sitting in the car.
Azt gondoltam, hogy maga az és ezért a sarokról, ahol a kocsiban ültem, idejöttem.
EnglishWe were sitting there in silence when the door opened and a young lady came in.
Csendben üldögéltünk ott, amikor kinyílt az ajtó, és egy ifjú hölgy lépett be.
EnglishBut Jesus, if only he'd talk a little more instead of sitting there like a lump!
De bárcsak egy kicsivel többet beszélne, és ne ülne itt, mint valami fatuskó!
EnglishCovered in camouflage... sitting out in the woods all day, stakin' out a turkey.
Takarókba burkolózva... üldögélnek egész nap az erdőben, mintha lecövekeltek volna.
EnglishShe was sitting a foot behind her client, and she looked at the side of his face.
Reggie körülbelül egy fél méterrel az ügyfele mögött ült. és Mark profilját nézte.
EnglishThey were sitting on the layered blankets with twenty-three of their twenty cats.
Huszonöt macskája közül huszonhárom társaságában ültek a leterített takarókon.
EnglishWhen he had come down the path it had been sitting up, as if begging for a sweet.
Amikor lejött az ösvényen, a kutya a hátsó lábán ült, mintha cukorért pitizne.
EnglishThe five people sitting round the table seemed to find conversation difficult.
Az asztal körül ülő öt ember közt láthatólag nehezen indult meg a beszélgetés.
EnglishWe watch a comedy with few laughs while sitting in our same positions on the bed.
Szokásos helyünkön ülünk az ágyon, és egy gyenge vígjátékot nézünk a tévében.
EnglishDonny Ray is sitting in bed, his spirits improved, claims to be up to the challenge.
Donny Ray az ágyban ül, azt állítja, már jobb hangulatban van, kész a feladatra.
EnglishHe'd decided, sitting alone in the motel room, that this was a wonderful idea.
Egyedül ücsörögve a motelszobában arra jutott, hogy valóban remek ötlete volt.
EnglishThe next item is the formal sitting and debate on the 10th anniversary of the euro.
A következő napirendi pont az ünnepi ülés és vita az euró 10. születésnapjáról.

Synonyms (English) for "sitting":

sitting