EN

sittings {plural}

volume_up
sittings (also: session, term)

Context sentences for "sittings" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhen we have formal sittings here, there is always a camera in the middle of the seating area.
Amikor ünnepi ülésünk van, a képviselői ülőhelyek között mindig van egy kamera.
EnglishParliament has tackled this issue at several sittings, particularly through our speeches.
A Parlament számos ülésen foglalkozott a kérdéssel, különösen felszólalásokon keresztül.
EnglishI ask the Sittings Service to make the necessary corrections in the Minutes.
Felkérem az ülést támogató szolgálatot, hogy tegye meg a szükséges javításokat a jegyzőkönyvben.
EnglishThe Sittings Service is not in agreement, but I will ask Mr Davies to explain briefly.
Az üléseket szervező szolgálat nem ért egyet, de megkérem Davies urat, hogy röviden fejtse ki véleményét.
EnglishDates of forthcoming sittings: see Minutes: see Minutes
A következő ülések időpontjai: lásd a jegyzokönyvet: lásd a jegyzokönyvet
EnglishCorrections to votes from previous sittings: see Minutes
Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései: lásd a jegyzőkönyvet
EnglishApproval of the minutes of the previous sittings: see Minutes
Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
EnglishApproval of the minutes of the previous sittings: see Minutes
Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
EnglishI cannot understand why sittings keep starting late, sometimes by several minutes or even a quarter of an hour.
Nem értem, miért kezdődnek az ülések rendszeresen több perces, sőt, időnként negyed órás késéssel.
EnglishThis is a good start to the year in our plenary sittings.
Ez a plenáris üléseink szempontjából jó évkezdet.
EnglishI just want to comment on the resolution on the proposal to reduce the number of sittings in Strasbourg.
Csak megjegyzést szerettem volna fűzni azon határozati javaslathoz, hogy csökkentsük a strasbourgi ülések számát.
EnglishAppointing committees, increasing bureaucracy, meetings and sittings will, likewise, not give them any food.
Bizottságok felállítása, a bürokrácia, a találkozók és ülések számának fokozása még nem nyújt számukra táplálékot.
EnglishIn this respect, the trial with joint sittings by two committees is a new attempt to devise something better.
E tekintetben a két bizottság együttes ülésére tett kísérlet új próbálkozás arra, hogy valami jobbat találjunk ki.
EnglishThese sittings are reserved for human rights!
Ezek az ülések az emberi jogoknak vannak fenntartva!
EnglishAnd do not even hope to achieve your goals if you participate at plenary sittings with such levels of activity.
És ne is várják azt, hogy megvalósítsák a céljaikat, hogyha ilyen aktivitással vesznek részt a plenáris üléseken.
EnglishDates of forthcoming sittings: see Minutes
A következő ülések időpontjai: lásd a jegyzokönyvet
EnglishDates of forthcoming sittings: see Minutes
A következő ülések időpontjai: lásd a jegyzőkönyvet
EnglishIt seemed the sittings were to be resumed.
Azzal az ürüggyel, hogy folytatják az üléseket.
EnglishDates for next sittings: see Minutes
A következő ülések időpontjai: lásd a jegyzőkönyvet
English(FR) I am pleased to see that the chairwoman of the committee responsible agrees with the analysis of the sittings services.
(FR) Örömmel látom, hogy az illetékes bizottság elnök asszonya egyetért a az ülés szolgálatainak elemzésével.

Synonyms (English) for "sitting":

sitting