EN

sixty {numeral}

volume_up
Her crew of ten officers and sixty enlisted men was on a routine watch cycle.
A tízfőnyi tisztből és hatvan közlegényből álló legénység rutinőrséget adott.
He checked her blood pressure: ninety over sixty; then pulse rate: sixty.
Megmérte a vérnyomását: kilencven per hatvan; aztán a pulzusát: hatvan.
Soon it was doing at least sixty, Henry estimated, and was pulling away.
Henry becslése szerint hamarosan elérte a hatvan mérföldet, és eltűnt.

Context sentences for "sixty" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOn the open highway, Dolan's driver kept it pegged between sixty and sixty-five.
A nyílt országúton Dolan sofőrje az óránkénti hatvan-hatvanöt mérföldet tartotta.
English'Eucalyptus, eucalyptus five, no, not five, eucalyptus six, no, eucalyptus sixty.'
Ennek ellenére semmilyen mászkáló lényt nem érzett a testében, sem az agyában.
EnglishThat was heavy tunes in a year when Wonder bread went for sixty cents a loaf.
Nem a legjobb kilátás olyankor, amikor a legolcsóbb kenyér hatvan centbe kerül.
EnglishThe Governor was over sixty, and could re- member when that had been true before.
A kormányzó már túl volt a hatvanon, és emlékezett rá, amikor a sziget Japáné volt.
EnglishThey were about sixty metres up by now, and gaining height at a respectable rate.
Nagyjából hatvan méter magasan lehettek, de továbbra is meglepen gyorsan emelkedtek.
EnglishHer crew of ten officers and sixty enlisted men was on a routine watch cycle.
A tízfőnyi tisztből és hatvan közlegényből álló legénység rutinőrséget adott.
EnglishBut add all these regions, and you have a region sixty light-years across.
De adja össze mindezeket a gömböket, és kap egy hatvan fényév átmérőjű területet.
EnglishThere were a dozen sharing sixty seats with Preston and Burkinshaw in the third.
Egy tucat ember osztozott az üléseken Prestonnal és Burkinshaw-val a harmadik kocsiban.
EnglishT plus sixty seconds, fifteen seconds to first-stage burnout, Kaddiri reported.
T plusz hatvan másodperc, tizenöt másodperc az első lépcső kiégéséig jelentette Kaddiri.
EnglishIt had looked much the same at twenty-five, it would continue to look so at sixty.
Majdnem pontosan így festett huszonöt évesen is, és így fog egészen hatvanéves koráig.
EnglishTyner was sixty years old and currently regarded as the most powerful lobbyist in town.
Tyner vasakaratával és számos olajipari vezető megnyerésével futtatta fel a céget.
EnglishWhatever happened he would give me sixty seconds to destroy the papers.'
Bármi történjen is, így lesz hatvan másodpercem, hogy megsemmisítsem az iratokat.
English'It just went up from sixty-nine votes to seventy-one and a fraction, my Lord Komier.
A hatvankilenc szavazat most felment hetvenegyre, és egy töredékre, Komier nagyuram.
EnglishThe vote stands at sixty-four yes and fifty-six no,' he muttered almost inaudibly.
Hatvannégy igen negyvenhat nem ellenében motyogta Makova alig hallhatóan.
EnglishIt would still run but limpingly, at only about sixty. eight thousand miles an hour.
Még járt ha sántán is, alig száztízezer kilométeres óránkénti sebességgel.
EnglishIn March, however, Michael gave the department a sixty-day notice, and in May he quit.
Márciusban azonban Michael megkezdte hatvan napos felmondását, és májusban kilépett.
EnglishA hundred and sixty years ago there was a king of Denmark who had several children.
Százhatvan évvel ezelőtt élt egy dán király, akinek számos gyermeke volt.
EnglishThe round white face featured sixty black checks, a number at every fifth check.
A fehér figurán ötös beosztásban, percenként egy-egy fekete csík volt.
EnglishI shall stop there, Mr President, because I am not entitled to sixty-one seconds.
Elnök úr, itt most befejezem, mert nem áll rendelkezésemre hatvanegy másodperc beszédidő.
EnglishHe blinked in surprise at his pressure altimeter-it read minus sixty feet.
A meglepetéstől pislogni kezdett, amikor a nyomásmérőjére nézett -mínusz hatvan láb.

Synonyms (English) for "sixty":

sixty