"skein" translation into Hungarian

EN

"skein" in Hungarian

EN

skein {noun}

volume_up
Nobody said any more until Mr Gardener returned with a skein of brilliant magenta wool.
Gardener vissza nem tért egy motring ragyogó bíborpiros fonallal.
Egy motring bíborszínű fonál.
And I have lost two skeins of my grey knitting-wool.
Meg aztán elvesztettem két motring szürke fonalat.

Context sentences for "skein" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt tried to create a warp but the skein just seemed to slide out of its fields.
Térgörbületet akart létrehozni, de a térid szövete kicsúszott tehetetlen mezi közül.
EnglishThe Errant would then weave its mysterious skein, forging the Holds themselves.
A Kóbor ekkor tovább folytatta titokzatos üzelmeit, s megalkotta magukat a Kunyhókat.
EnglishBut the Abaratic Skein, as Lydia Hap describes it, is something far more significant.
Csakhogy Lídia magyarázata szerint Abarat Matringja sokkal több annál.
EnglishUntil somebody comes along with a better idea, Lydia Haps Skein will do very nicely.
Addig, amíg valaki elő nem áll egy jobb elmélettel, nekem Hep Lídia Matringja tökéletesen megfelel.
EnglishIt is Miss Hap who was the first to suggest the Chamber of Skein.
Maga Hep kisasszony vetette fel először a Matring-kamra gondolatát.
EnglishThe Excession floated free on the skein of real space, otherwise as enigmatic as ever.
A Holtpont szabadon lebegett a valódi r felszínén, ettl eltekintve éppolyan rejtélyes volt, mint eddig.
EnglishAs it moved, it left the skein of space behind it seeded with mines and hyper-space-capable missiles.
Amerre járt, teleszórta a tér felszínét aknákkal és hipertérrakétákkal.
EnglishAs Brys drew nearer, he saw that their surfaces were carved, an unbroken skein of linked glyphs.
Ahogy Brys közelebb ért, látta, hogy felszínük vésett, folyamatos jelsorok futnak rajtuk végig.
EnglishThe star of the Dreve system was a bright spot back beyond that, stationary in the skein.
A Dreve rendszer csillaga mákszemnyi pöttyé zsugorodott a távolban, mint kimoshatatlan folt a szöveten.
EnglishNobody said any more until Mr Gardener returned with a skein of brilliant magenta wool.
Megint nem beszéltek egészen addig, amíg Mr. Gardener vissza nem tért egy motring ragyogó bíborpiros fonallal.
EnglishDetails, the trembling skein of preparation, Udinaas was indifferent to them, the whisper of order in seeming chaos.
Részletek, a készülődés, rend erőltetése a káosz fölé ezek Udinászt már nem érdekelték.
EnglishIt was, Shimrod reflected, truly a tangled skein of barely plausible possibilities and shocking realities.
Ez az egész, tűnődött Shimrod, valószínűtlen lehetőségek és megdöbbentő tények zűrzavaros fonadéka.
EnglishBut just about that time Mr Gardener went up to the hotel to fetch a skein of wool for his wife.
De éppen ebben az időpontban ment fel Mr. Gardener a szállodába, hogy lehozza feleségének a hiányzó motringot.
EnglishAt that instant a skein wave passed around and through it; a sharp, purposeful ripple in space-time.
A rezgés elhaladt mellette, áthaladt rajta; jól definiálható pontból származó, éles és határozott jel volt.
EnglishPoirot replied: He was absent for a short time when he fetched a skein of wool for his wife.
- Egy egészen kis ideig távol volt - felelte Poirot -, amíg lehozta a feleségének azt a motringot, amit az asszony kért.
EnglishThere was nothing present on the skein of real space, and no sign of even the merest disturbance on either of the energy grids.
Nyoma sem maradt a valódi tér szövetén, a legkisebb rezonancia sem látszott az energiahálókon.
EnglishI shall vector away in the skein-shadow of the rock and try to loop round behind the ROU.
Az aszteroida szövetárnyékában a SOE hátába kerülök, te pedig várj, amíg a vendégünk egyhétnyire hatol a védelmi rendszer bels zónájába.
EnglishHow do I begin to describe the Skein?
Hát miként is ne kezdjek neki a Matring leírásának?
EnglishWords knit the skein between and among women.
EnglishYou think the skein of words is a prison?