EN

skillful {adjective}

volume_up
Smith knew the two guides personally as men daring, skillful and trustworthy.
A két vezetőre egyébként számíthatunk, Smith úr maga is vakmerő, ügyes és mindenre kész embernek ismerte őket.
He is skillful, passionate, and charismatic.
Ügyes, eltökélt, karizmatikus.
Skillful makeup had added several years to her age, with heavy lines running down each side of the mouth.
Az ügyes sminktől évekkel lett öregebb, mély ráncok futottak le a szája mindkét sarkában.
I must warn you that I am not a very skillful sorcerer, but I will be glad to lift this curse from you, if I can.
Figyelmeztetnem kell benneteket, hogy nem vagyok valami gyakorlott mágus, de örömmel feloldom ezt az átkot, ha képes vagyok rá.
skillful (also: skilful)

Context sentences for "skillful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMy spy in the Society is the Lady Salmakia, said Lord Roke, a very skillful agent.
Lady Salmakia a beépített emberem a Társaságban közölte Lord Roke , agyafúrt ügynök.
EnglishHe was so skillful that you could hardly see what he did, but it was done, and it was seen.
Olyan gyakorlottan csinálta, hogy alig lehetett észrevenni, de megtette, és látták.
EnglishI know who to go to-Colonel Boris Strokov, a very skillful player in the DS.
Már tudom is, hogy kivel fogok beszélni: Borisz Sztrokov ezredessel.
EnglishTo other lives in other hands you gave your skillful assistance.
Más életeknek, amelyek más kezekbe vannak letéve, hozzáértően segítettél.
EnglishYears of wasted time and effort can result from a skillful plant.
Egyetlen ilyen ügyesen telepített tégla" hosszú évek munkáját és eredményeit teheti semmivé.
EnglishHe had so much experience, and he only frequented the most skillful whores.
Kikkel gyakorolta a forradalom és a bajtársiasság nevében?
EnglishThe pilot was indeed skillful, but that was not going to save him.
A pilóta valóban érti a dolgát, de most már ez sem mentheti meg.
EnglishSmith knew the two guides personally as men daring, skillful and trustworthy.
A két vezetőre egyébként számíthatunk, Smith úr maga is vakmerő, ügyes és mindenre kész embernek ismerte őket.
EnglishSkillful makeup had added several years to her age, with heavy lines running down each side of the mouth.
Az ügyes sminktől évekkel lett öregebb, mély ráncok futottak le a szája mindkét sarkában.
EnglishOnce more Ralph dreamed, letting his skillful feet deal with the difficulties of the path.
Ralph pedig ismét átadta magát édes éberálmainak, ügyes lábára bízva, hogy megbirkózzék az út nehézségeivel.
EnglishNagumo thought he was making a very skillful use of it now.
Nagumo úgy érezte, nagyon ügyesen alkalmazza ezt a művészetet.
EnglishShe is quite skillful at explanations, said Poirot dryly.
- Susan nagy a magyarázkodásban - jegyezte meg Poirot szárazon.
EnglishThe recent disappearances had demonstrated that the enemy was remarkably organized and skillful.
A mostanában bekövetkezett eltűnések bizonyítják, hogy az ellenség figyelemre méltóan szervezett és ügyes.
EnglishThe Mother is skillful at cloaking herself, of course.
Az Anya természetesen nagyon ért hozzá, hogy leplezze magát.
English'Your verbal maneuvering is as skillful as ever.'
- Jack, ön aztán tudja, hogyan kell lefegyverezni valakit.
EnglishAnd the other side had made very skillful use of them.
És a másik fél nagyon hozzáértően használja ki őket.
EnglishYou have always been very skillful in handling the press.
Ön mindig is nagyon értett a sajtó kezeléséhez.
EnglishIt was safe for Foley, but decidedly unsafe for the Rabbit, however skillful he might have become at this exercise.
Számára nem volt veszélyes, a Nyúl számára viszont annál inkább, bármennyire is belejött a manőverbe.
EnglishOtherwise, your skillful resemblance to a master might cause our executioner some First Law discomfort.
Egyébként annyira hasonlítasz az emberekre, hogy a kivégzésed első törvényes kellemetlenségeket okozna a hóhérodnak.
EnglishThis Ailill would have done on Lughnasadh had Nuada not tricked himand had your answers not been so skillful.
Ezt tette volna veled Ailill a Lughnasadhon, ha Nuada nem jár túl az eszén, és te nem adsz olyan ügyes válaszokat.

Synonyms (English) for "skillful":

skillful
skillfully
English
skill