Context sentences for "skinner" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou've both been briefed on the therapy you're to undergo here, Skinner began.
Mindkettőjüknek elmondták, milyen kezelésen fognak most keresztülmenni kezdte Skinner.
EnglishFreud, Jung, Skinner, Watson, Deucalion said, identifying each newly revealed face.
Freud, Jung, Skinner, Watson - azonosította Deucalion az ismeretleneket.
EnglishI cringed with the prospect of calling Madeline Skinner.
Ijedten összerezzenek, amikor eszembe jut, hogy fel kéne hívnom Madeline Skinnert.
EnglishMr President, I would like to congratulate Mr Skinner on this report.
Elnök úr! Szeretnék gratulálni Skinner úrnak ezért a jelentésért.
EnglishPoor sonuvabitch poor little sonuva Chief Behavioral Engineer Skinner broke into a beaming grin.
Skinner Magatartási Főmérnök arcán szeles, ragyogó mosoly terült szét.
EnglishMADELINE SKINNER has taken up my cause as if it's her own.
Madeline Skinner olyan vehemenciával foglalkozik az ügyemmel, mintha a sajátja lenne.
EnglishSkinner began a rambling explanation of why they were all there.
Skinner hosszú magyarázatba kezdett arról, hogy miért is vannak itt.
EnglishThen, brows knit, the functionary faced Bear and Skinner.
Ekkor a funkcionárius összevonta a szemöldökét, és azt mondta Bearnek és Skinnernek:
EnglishThen I'll take some flowers to Madeline Skinner and say thanks.
Aztán virágot viszek Madeline Skinnernek, és köszönetet mondok neki.
EnglishMadeline Skinner has run Placement here for decades.
Madeline Skinner már évtizedek óta vezeti az egyetem állásközvetítő irodáját.
EnglishMr Skinner and his shadows have displayed exemplary resilience and patience in achieving this.
Skinner úr és árnyékelőadói kivételes rugalmasságot és türelmet tanúsítottak ennek elérése során.
EnglishSkinner and company raised the breakabout's hackles; they'd left his nervous system jangling and played out.
Skinnertől és bandájától felállt a szőr a hátán, és összerándultak az idegei.
EnglishThe vote on the report by Mrs Renate Weber and the report by Mr Peter Skinner will take place today.
Renate Weber asszony jelentéséről és Peter Skinner úr jelentéséről a szavazásra ma kerül sor.
EnglishGrey You take Skinner's uniqueness in your stright.
Skinner különlegessége önt...egyáltalán nem lepte meg!
EnglishSecondly, are we looking - as Mr Skinner said - at best practice in the different Member States?
Másodszor, megvizsgáljuk-e - ahogy Skinner úr említette - a különböző tagállamok legjobb gyakorlatát?
EnglishI think Mr Skinner made a very interesting suggestion when he said 'make the directors pay'.
Azt gondolom, Skinner úr nagyon érdekes javaslatot tett, amikor így fogalmazott: "fizessenek az igazgatók”.
EnglishFloyt was already waiting, along with Skinner and his crew.
Floyt már ott várta Skinnerrel és csapatával együtt.
EnglishYou know, I really believed that you wanted to go to Stanford... because you wanted to study with Marcus Skinner.
Tudod, én azt hittem, hogy mindenáron a Stanfordra akarsz járni, mert Marcus Skinnertől akarsz tanulni.
EnglishSkinner.
Várom hogy találkozzak önnel ősszel, Mr. Skinner.
EnglishMadeline Skinner confided in me two days ago that every other graduate has found a job of some sort.
Két nappal ezelőtt Madeline Skinner megvallotta nekem, hogy az összes többi végzős talált magának ilyen vagy olyan állást.

Synonyms (English) for "skinner":

skinner