Context sentences for "skip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWell, you know if he's in the middle of a big sales pitch he can hardly skip town.
Nos, maga tudja, ha egy nagy üzlet közepén van, nehezen tudja elhagyni a várost.
EnglishThey hoped to starve him out, but the people who made that decision didn't know Skip.
Azt hitték, kiéheztethetik, de akik ezt a döntést hozták, nem ismerték Skipet.
EnglishTwenty minutes later, at Armand's Restaurant, the maitre d' felt his heart skip a beat.
Húsz perccel később az Armand's étteremben a főpincér úgy érezte, szívrohamot kap.
EnglishOur bird will probably have a car to skip town with, and that's where I'd park it.
Ha ki akar jutni a városból, autóra lesz szüksége, és azt ott parkolhatja le a közelben.
EnglishBut they never said: 'Skip the soup today, then, and just eat your meat.'
De nem mondták ám, hogy na jó, ma nem eszel levest, egyed csak a főételt.
EnglishIt would skip a beat. It would start. It would stop. And I felt all this.
Néha kimaradt egy dobbanás. Elindult, majd megállt. És mindezt éreztem.
EnglishSkip Bannister had replied in a calm and unlistening policeman.
De nem az ő Maryje, felelte James T. "Skip" Bannister az unott, oda sem figyelő rendőrnek.
EnglishI do not want to skip over issues that do not seem right to me either.
Nem akarok átugrani olyan témákat, amelyek szerintem sem tűnnek helyesnek.
EnglishCome to think of it, why don't you skip the talking and just go right to the getting-out part?'
A maestro özvegye iránt éreztem ugyan némi részvétet, a pasas iránt viszont semmit.
EnglishWell, Skip was known to have the occasional drink, Patterson told his black colleague.
Ami azt illeti, Skip sem vetette meg az alkalmi itókát mondta fekete kollégájának Patterson.
EnglishOnce he had to skip handily to keep from being upended by a pair of hurrying foxes.
Egyszer nagyot kellett ugrania, nehogy átessen két szaladó rókán.
EnglishHe would slouch broodingly in a wing chair in the room under the staircase, in Skip's Museum.
Rosszkedvűen hevert egy füles fotelban, a lépcső alatti kis szobában, Kófic múzeumában.
EnglishBut then she'd disappeared, and Skip Bannister had had no idea what to do.
Aztán eltűnt, és Skip Bannisternek sejtelme sem volt, mit tegyen.
EnglishI could skip it for the next three weeks and no one would care.
Bár igaz, három héten keresztül is kihagyhatnám, senki sem foglalkozna vele.
EnglishOver the shelves was a driftwood plank that had written on it in blue paint: SKIP'S MUSEUM.
Fölöttük egy deszkadarabra ezt festették kék festékkel: KÓFIC MÚZEUMA.
EnglishShe stalked out of Skip's Museum, went to the foyer to await the arrival of Kazak.
Kicsörtetett Kófic múzeumából a folyosóra, ott várta Kazakot.
EnglishWe used to call him Skip--- Fa sounded too much like something from The Sound of Music, you know?
Skipnek szólítottuk, mert a Fáról mindig A muzsika hangja jutott eszünkbe.
EnglishThere it is friend, he said to his memory of Rumfoord, and much consolation may it give you, Skip.
Tessék, barátom szólt Rumfoord emlékéhez , és meríts belőle minél több vigaszt, Kófic.
EnglishYou see, when you skip a meal, your body feeds off its fat stores.
Amikor kihagysz egy étkezést, a tested a zsírraktáraidból táplálkozik.
EnglishOne of them, our friend Skip, went to assist his parishioner in her time of need.
Egyikük, a mi Skip barátunk, azért volt ott, hogy a nyáj egyik báránya mellett legyen a szükség órájában.