"skipper" translation into Hungarian

EN

"skipper" in Hungarian

EN

skipper {noun}

volume_up
skipper (also: captain, skip)
Fallon was joined by the Argylls skipper, Captain Richard Preston.
Az Argyll parancsnoka, Richard Preston kapitány csatlakozott Fallon őőrnagyhoz.
THE skipper took his daiquiri, rose from the table, and wandered to the wood rail.
A kapitány fogta a daiquirijét, felállt az asztaltól, odament a fakorláthoz.
For Jones, Mancuso would always be skipper and Chambers would always be a lieutenant.
Jones számára Mancuso egyszer és mindenkorra kapitány, Chambers pedig hadnagy maradt.
skipper (also: skip)

Context sentences for "skipper" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'Maybe that little weasel, Skipper, at the service station suspected something.'
Lehet, hogy valakinek eljárt a szája, Skippernek, a benzinkutasnak például.
EnglishAll the wild thoughts I had had about the Trikkala and her skipper crumbled away.
A Trikkalá-ra és kapitányára vonatkozó valamennyi őrült gondolatom elszállt.
EnglishTHE skipper took his daiquiri, rose from the table, and wandered to the wood rail.
A kapitány fogta a daiquirijét, felállt az asztaltól, odament a fakorláthoz.
EnglishHe did not want the change, because those bills would carry Skipper's spoor.
Nem akarta az aprót eltenni, mert a bankjegyeken rajta lett volna Skipper lenyomata.
EnglishLonghi joined his skipper on the afterdeck, where the skiff had been hauled.
Longhi odament a kapitányhoz a hátsó fedélzeten, ahová a csónakot felhúzták.
EnglishShes coming on screen, skipper, Lathams radar operator called on the intercom.
Most jön be a képbe, parancsnok szólt bele Latham radarkezelőője a fedélzeti telefonba.
EnglishThe sonar departments on Charlotte and Asheville are damned good, Skipper.
A Charlotte és az Asheville veszettül jó szonárokkal van fölszerelve, parancsnok úr.
EnglishFor Jones, Mancuso would always be skipper and Chambers would always be a lieutenant.
Jones számára Mancuso egyszer és mindenkorra kapitány, Chambers pedig hadnagy maradt.
EnglishRobby Jackson was sitting in the cabin of the carrier's skipper, Captain Ernie Richards.
Robby Jackson a hordozó kapitányának, Ernie Richardsnak a kabinjában üldögélt.
EnglishWhen he returned, he brusquely beckoned the Freyas skipper to accompany him to the bridge.
Mikor visszatért, durván intett a Freya kapitányának, hogy kövesse a hajóhídra.
EnglishThere would be no passengers; just the lonely skipper hopping from island to island.
Utas nem lesz, csak a magányos hajós, aki szigetről szigetre vándorol.
EnglishFallon was joined by the Argylls skipper, Captain Richard Preston.
Az Argyll parancsnoka, Richard Preston kapitány csatlakozott Fallon őőrnagyhoz.
English'Captain Halsey was the skipper and Hendrik the first mate,' I explained.
Halsey kapitány volt a parancsnok és Hendrik az első tiszt magyaráztam.
EnglishShe wants you to have them cleaned, skipper, Clark translated, and started laughing.
Azt akarja, hogy tisztíttassátok ki neki, kapitány fordította le Clark, aztán nevetni kezdett.
EnglishIn fact, he'd achieved something that no other sub skipper had ever dreamed of doing.
Tulajdonképpen elért valamit, amiről más tengeralattjáró-kapitányok még csak nem is álmodtak.
EnglishShafts two and three are blown away, Skipper, they heard a minute later on the bridge.
A kettes és a hármas tengely darabokban, parancsnok úr hallották egy perccel később a hídon.
EnglishThe woman who had addressed her looked as though she might have some SeaSkipper in her heritage.
Az asszonynak, aki ezt kérdezte, tengersiklók is lehettek a felmenői között.
EnglishThe XO is going to be one hell of a skipper when the time comes.
A másodtiszt tökös fickó, elsőrangú kapitány lesz belőle, ha eljön az ideje.
EnglishDragon, this is Seven, the skipper aboard Wenshan, Captain Han, radioed back to Admiral Yin.
Sárkány, itt Hetes jelentett rádión a Vensan fedélzetéről Han kapitány.
EnglishThe skipper did know, however, that water was supposed to be outside the hull, tioi inside.
Annyit azonban a parancsnok is tudott, hogy a víznek a hajón kívül s nem belül kell lennie.

Synonyms (English) for "skipper":

skipper