EN

skittish {adjective}

volume_up
The skittish birds milled about inside their corrals, their long, powerful legs pawing at the ground.
A nyugtalan madarak körbe-körbe forogtak karámjukban, hosszú, erős lábaikkal topogva a földön.
He had been Jody's surrogate uncle, practically a member of the familymfar more than the skittish and rude brother Darin, that's for sure.
Jody pótnagybácsijaként gyakorlatilag Családtagnak számított sokkal inkább, mint a szeszélyes, goromba Darin.
After watching human beings for two hundred thousand Earthling years, I have become as skittish and sentimental as the silliest Earthling schoolgirl.
Kétszázezer földi esztendőn át figyeltem az emberi lényeket, s olyan szeszélyes és szentimentális lettem, mint a legcsacskább földi iskolás lány.
skittish (also: coquettish)
You're acting like a skittish girl just out of teachers' college!
Úgy viselkedek, mint egy ijedős kezdő, aki most lépett ki a főiskoláról.
The ME said, I know Edmund, and he's not the skittish sort.
Ismerem Edmundot mondta Quinton , nem ijedős típus.
He patted his skittish northern horse, and told himself that he, too, must have been reacting only to the smell of rendered bear.
Gordon megveregette ijedős északi lova nyakát, s magában azon dohogott, biztos ő is a kisütött medvezsír bűze miatt berzenkedik.
skittish

Context sentences for "skittish" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere's a narrow stairway to a third level, but I'm skittish about going up there.
Keskeny lépcső vezet a harmadik szintre, de nem szívesen mennék fel rajta.
EnglishWell, theyve been a little skittish ever since the ghosts stormed the Tolls Repository.
Hát igen, kissé feszült ott a helyzet azóta, hogy a szellemek felforgatták a Vámházat.
EnglishAfterward, both Marcie and Heather seemed a bit less cowed and skittish.
Utána se Marcie, se pedig Heather nem látszott már annyira riadtnak és meghunyászkodónak.
EnglishYou're acting like a skittish girl just out of teachers' college!
Úgy viselkedek, mint egy ijedős kezdő, aki most lépett ki a főiskoláról.
EnglishJessie took a deep, shuddery breath and tried to re-establish control over her skittish mind.
Jessie mélyet, reszketeget lélegzett, és megpróbálta összeterelni szertekószáló gondolatait.
EnglishThe skittish birds milled about inside their corrals, their long, powerful legs pawing at the ground.
A nyugtalan madarak körbe-körbe forogtak karámjukban, hosszú, erős lábaikkal topogva a földön.
EnglishThe ME said, I know Edmund, and he's not the skittish sort.
Ismerem Edmundot mondta Quinton , nem ijedős típus.
EnglishDarin frowned again, looking skittish and uneasy.
Darin megint a homlokát ráncolta, nyugtalannak látszott.
EnglishBut mainly, the idea of all those people stumbling around with all those guns has me skittish.
De leginkább attól leszek libabőrös, hogy ez a sok jöttment itt fog rohangálni hatalmas mordályokkal a kezében Floyt helyeslően felmordult.
EnglishHe had been Jody's surrogate uncle, practically a member of the familymfar more than the skittish and rude brother Darin, that's for sure.
Jody pótnagybácsijaként gyakorlatilag Családtagnak számított sokkal inkább, mint a szeszélyes, goromba Darin.
EnglishHe patted his skittish northern horse, and told himself that he, too, must have been reacting only to the smell of rendered bear.
Gordon megveregette ijedős északi lova nyakát, s magában azon dohogott, biztos ő is a kisütött medvezsír bűze miatt berzenkedik.
EnglishAfter watching human beings for two hundred thousand Earthling years, I have become as skittish and sentimental as the silliest Earthling schoolgirl.
Kétszázezer földi esztendőn át figyeltem az emberi lényeket, s olyan szeszélyes és szentimentális lettem, mint a legcsacskább földi iskolás lány.
EnglishEven the equations still darting through corners of his mind abruptly fled, like swarms of skittish fly in): creatures driven off by an approaching predator.
Az elméje sarkából előbuggyanó egyenletek úgy húzódtak vissza rejtekükbe, mintha parányi, repülő élőlények lennének, és ragadozót éreznének a közelben.

Synonyms (English) for "skittish":

skittish
skittishness