EN slack
volume_up
{noun}

slack (also: action, game, play, quiz)
slack (also: give, backlash)
slack (also: cluck, ping, blat)
slack (also: breeze, cinder)
slack (also: chafing, laxity, relaxation)
slack (also: cinder)
slack (also: clearance, flaw, gap, interstice)
volume_up
hézag {noun}
slack (also: idleness)
slack (also: laxity, slackness, sleaziness)
slack (also: shorts, small coal)
slack
slack
slack
slack
slack
slack
slack
slack
slack (also: slack sea)
slack
volume_up
puha {noun}
slack

Context sentences for "slack" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll you people must be very slack to allow her to be taken out of this country.
Maguk elég rosszul végzik a munkájukat, ha Shaistát ki tudták vinni az országból.
EnglishMelchett was a friend of the colonel's; Slack he had never very much taken to.
Melchett barátja volt az ezredesnek; Slackkel nem rokonszenvezett különösebben.
EnglishHer wispy white hair was mussed from her nap, her face wrinkled, pale, and slack.
Töredezett ősz haja összekócolódott az alvástól, arca ráncos, fakó és beesett volt.
EnglishIn her mind she was suddenly ripping those staring eyeballs out of their slack sockets .
Gondolatban már tépte is kifelé azokat a guvadt szemgolyókat véres üregükből...
EnglishTrevor froze, slack jawed, glassy-eyed, his deadened mind suddenly springing to life.
Trevor megdermedt, résnyire nyitott szemmel állt, tompa agya hirtelen működni kezdett.
Englishthe boy whispered as he looked up slowly, his mouth wet and slack.
Meg fogok... halni? kérdezte suttogva a fiú, amint lassan felpillantott.
EnglishAccording to Inspector Slack, who's questioned him, he left the show round about midnight.
Slack felügyelő szerint, aki kihallgatta, Blake körülbelül éjfélkor jött el onnan.
EnglishMelchett said dryly, You don't know very much about it yourself yet, Slack.
Melchett kimérten felelt: Még maga sem tud valami sokat az ügyről, Slack.
EnglishHe piled the slack twine on top of a stack of crates within reach of the vent.
A maradék zsineget egy rakás léc tetejére helyezte, a szellőzőnyílástól elérhető távolságban.
EnglishThere's one other person you might be able to get a tip from, sir, went on Slack.
Van még egy ember, aki esetleg tudna önnek valami felvilágosítást adni, uram - folytatta Slack.
EnglishAs for Prince Bittern, he sat looking after the Duchess Clavessa, slack-jawed and glum.
Vele ellentétben Bittern herceg leesett állal, sértődötten bámult Clavessa hercegnő után.
EnglishThe incoming electrical lines had sufficient slack to swing in the wind.
A szél időnként a falhoz koppantotta a házhoz vezető elektromos kábelt.
EnglishIt was dead; the head rolled slack, neck broken, when I lifted it.
Halott volt; amikor felemeltem, nyaka kettéroppant, feje ernyedten gördült oldalra.
EnglishInspector Slack had been busy harrying chambermaids and examining Ruby's room for clues.
Slack felügyelő buzgón nyaggatta a szobalányokat, és nyomok után kutatott Ruby szobájában.
EnglishColdly, defiantly, almost ignoring Josie's murmur of assent, Melchett's eyes met Slack's.
Alig ügyelve Josie beleegyező szavára, Melchett hidegen, kihívóan nézett szembe Slackkel.
EnglishShe digs and digs, and there is her girl, with the long slack hair and the big blue eyes.
Ás és ás, és ott a lánya, a hosszú, sima hajával, a nagy kék szemével.
EnglishThere's a place outside Bangkok that would love to take up the slack.
Egy Bangkok melletti gyár már jelezte, hogy szívesen kisegítene minket.
EnglishShe might have gone slack all over, and fallen down in a heap on the floor.
Képes lett volna elernyedni tőle, összecsuklani halomba a padlón.
EnglishFeatures slack, no tremor at the mouth, without tears, the boy turned from his mother's body.
A fiú minden érzelmi reakció nélkül fordult el édesanyja holttestétől.
EnglishInspector Slack, who always knew everything, kindly enlightened him.
Slack felügyelő, aki mindig, mindenre tudott magyarázatot, volt szíves felvilágosítást adni.