EN slant
volume_up
{noun}

And suddenly that new slant, that fresh angle, popped into his mind.
És akkor ötlött az agyába az a bizonyos új szempont, új megközelítés.
slant (also: angle, point of view)
slant (also: bias, skew, cant)
slant (also: brainchild, conceit, gimmick, idea)
volume_up
ötlet {noun}
slant (also: dip, gradient, hang, heeling)
slant (also: skew, skewness, twist, cant)
slant (also: droop, gradient, hang, inclination)
slant (also: conception, design, idea, plan)
volume_up
lejtő {noun}
slant (also: setting, settling)
slant (also: sidelong)
volume_up
ferde {noun}
There was a Chinese immobility about her face, and an upward slant of the dark blue eyes.
Arcának kínai merevségét még csak elmélyítette, hogy kék szeme is kissé ferde metszésű volt.
Adds a slant shadow to the text in the selected object.
Ferde árnyékot ad a szöveghez a kijelölt objektumban.
Remind the little slant-eyed fucks that they need us a shitload more than we need them.
Emlékeztetni azokat a ferde szemű pöcsöket arra, hogy kurvára nagyobb szükségük van ránk, mint nekünk órájuk.
slant
volume_up
dőlt {noun}
Stop the upward flight and the great slant of the colorless landscape, the cawing that meant nothing over the howl of the wind.
Ne legyen repülés a magasságba, ne legyen ferdére dőlt fakó vidék, sem értelmetlen károgás az üvöltő szélben.
The sunlight was slanting now into the palms by the wrecked shelter.
A romba dőlt kunyhó mellett a nap ferdén tűzött a zöld pálmafákra.
Ott ismét a nyomtatott, dőlt betűkkel ez állt: Tisztelt uram!
slant
slant
slant

Synonyms (English) for "slant":

slant

Context sentences for "slant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey say El Greco had a stigmatism in his eyes that gave everything a visual slant.
Azt mondják, El Grecónak asztigmatizmusa volt, ezért mindent egy kicsit másképp látott.
EnglishTad's trucks were lined up neatly against the wall, slant-parking style.
Tad teherautói ott álltak ferdén és párhuzamosan egymás mellett a falnál.
EnglishIn fact, when you tell your story to the press, maybe you could slant it that way.
Amikor a sajtónak beszámolnak a történetről, akár kicsit errefelé is terelhetnék a történetet.
EnglishYou've all been working on your characters, each with his own slant.
Mindannyian dolgoztatok a szerepeteken, mindenki a saját felfogása szerint.
EnglishIf we slant them up right, we should be able to scramble up and then pull them after us.'
Ha a megfelelő szögben tesszük oda, fel tudunk rajta mászni, és utána magunk után húzzuk.
EnglishWell, the best thing I can tell you is, this car has a Chrysler slant-six engine.
Biztos, hogy nem fog lerobbanni, mihelyt kihajtunk a telepről?
EnglishThe slant of the sun's rays piercing through the cracks in the wall told him it was about noon.
A fal résein beszivárgó napsugarak iránya dél körüli időt jelzett.
EnglishHe ran the trucks slowly back across the room, one by one, returning them to their slant-parked row.
Csak egyszer állt meg egy pillanatra, amikor csapódott a verandaajtó.
EnglishA Chevy Celebrity was parked in one of the slant spaces in front of Mr.
A Chevy Celebrity a fűrészfogas parkolóban állt a bolt előtt Mr. Gaunt ígéretéhez híven.
EnglishThe afternoon sunshine was brilliant but now at a slant.
Még mindig ragyogott a délutáni nap, de már ferdék voltak a sugarai.
EnglishEvery now and then a car or a pick-up truck would park in one of the slant spaces in front of Needful Things.
Egy-egy kocsi vagy dobozkocsi minduntalan megállt a Hasznos Holmik fűrészfogas parkolójában.
EnglishShe was exotic by local standards; blonde hair piled up with a jade pin, slant black eyes.
A nő különlegesen szép volt, még itteni viszonylatban is: szőke, dús haját egy zefírberakásos hajtűvel rakta fel.
EnglishWho does that slant-eyed motherfucker think he is?
Azért, hogy a katonák úgy érezzék magukat, mint a filmekben...
EnglishWith regard to the second report, I consider the anti-Russian slant of Mr Saryusz-Wolski's report to be unfortunate.
A másik jelentés tekintetében szerencsétlennek tartom a Saryusz-Wolski-jelentés oroszellenes élét.
EnglishThe Americans took a different slant on things, and the contrast to his own organization's take was entertaining, at least.
Az amerikaiak sok mindent másképp láttak, néha egészen mulatságosan viszonyultak a dolgokhoz.
EnglishGreat room, Yugo said with a wry slant of his head.
- Remek szoba - közölte Yugo száraz biccentéssel.
EnglishThe car fell at a slant for what felt like half a minute.
A kocsi mintegy fél percig zúgott lefelé.
EnglishThe video display terminal was in the dashboard, mounted at a slant, facing up, so he didn't have to bend over to read it.
A képernyő a műszerfalban volt, kissé ferdén beépítve, így nem kellett lehajolnia, hogy le tudja olvasni.
English'By the rigging and the slant of her masts.'
A vitorlázatról és az árbocok dőléséről.
Englishto get sb's slant on a question
megtudja vki álláspontját egy témával kapcsolatban