EN slanting
volume_up
{adjective}

slanting (also: aslope, inclined, downhill, declivitous)
He drove on in silence until they came around a down-slanting curve.
Clark csendben vezette tovább az autót egészen egy lejtős kanyarig.
Under her slanting hat-brim she gave him a glance that was intended to be angry.
Lejtős kalapkarimája alól haragosnak szánt tekintetet lövellt feléje.
They led their horses down the slanting gangway to the wharf.
Levezették a lovaikat a lejtős rámpán a mólóra.
slanting (also: bevelled, lopsided, oblique, out of true)
volume_up
ferde {adj.}
The sunlight slanting into the kitchen was strong bright gold.
A konyhaablakon át ferde sugárban tűzött be a ragyogó aranyszínű napfény.
Against sweating bodies I was pressed, struggling, the slanting sun burning on my outstretched arm.
Izzadó testek között vergődtem, a ferde napsugár égette kinyújtott karomat.
The late afternoon sun came in long slanting rays through the dining room windows.
Az alkonyatra hajló nap hosszú, ferde sugarakat küldött be az ebédlő ablakain.
slanting (also: inclined)
volume_up
dőlt {adj.}
The sunlight was slanting now into the palms by the wrecked shelter.
A romba dőlt kunyhó mellett a nap ferdén tűzött a zöld pálmafákra.
slanting

Synonyms (English) for "slanting":

slanting
slant

Context sentences for "slanting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut now the sun was slanting in at one side, so that the shadows were where they ought to be.
De most a nap oldalról kúszott be, s az árnyékok ennek megfelelően helyezkedtek el.
EnglishSpade blew smoke above the fat man's head in a long slanting plume.
Spade hosszú, terjengős füstfelhőt eregetett a kövér ember feje fölé.
EnglishHe admired the slanting planes of her face, the generous mouth, the radiant colouring.
De harmonikus s ugyanakkor eredeti arcvonásait, nemes metszésű száját, ragyogó színeit is csodálta.
EnglishHe looked at it in the strong late afternoon sunlight slanting in through the window.
Paul letette az írógépet, majd felbillentette, hogy kihalászhassa alóla a legújabb kellemes meglepetést.
EnglishBefore dusk the rain stopped for a while, and the sun came out, low and slanting over the dismal moor.
Alkonyat előtt elállt az eső, kisütött a nap, fénybe borítva a vészjósló mocsárvidéket.
EnglishFrom somewhere a trail had once again appeared, slanting down the slope and into a forest of pines and cedars.
Valahonnan ismét előtűnt az ösvény; lefelé vezetett egy cédrus- és fenyőerdőbe.
EnglishThe sun was slanting through the window and the fire was very hot.
Ferdén hullottak be az ablakon a napsugarak, és perzselt a tűz.
EnglishIt was raining again the next morning, a slanting gray rain like a swung curtain of crystal beads.
Másnap reggel ismét esett, ólmos eső hullott, rézsút, mint egy félrehúzott üveggyöngy függöny.
EnglishThe skin shone a gun-metal sheen, the eyes gazed dully from slanting folds of greenish tissue.
A bőre fémes fénnyel csillogott, a szemek ráncosán bámultak.
EnglishShe opened her eyes and saw the bedroom, where the light had once again grown long and slanting.
Jessie kinyitotta szemét, és elé tárult a hálószoba, ahová ismét rézsútosan, megnyúlva tűzött a fény.
EnglishThey emerged on deck in the slanting, late-afternoon sunlight.
Halovány, késő délutáni napsütésben léptek ki a fedélzetre.
EnglishThe slanting sticks of sunlight were lost among the branches.
A nap rézsútos sugarai már elvesztek a sűrű lombozatban.
EnglishYet it seemed to me by the slanting rays, that the sun could not be very far above the horizon.
De mivel a fénysugarak ferdén estek be, úgy gondoltam, a nap még nem járhat nagyon magasan a látóhatár felett.
EnglishI realized I was looking at his name engraved on the marble in a great slanting old-fashioned script.
Most döbbentem rá, hogy az ő nevét nézem, amelyet nagy, régimódi, megdöntött betűkkel véstek a márványba:
EnglishThe gray afternoon light slanting in through the dusty front window glinted oddly on his lips and chin.
A szája meg az álla valahogy furcsán csillogott a poros kirakaton át beszűrődő, szürke délutáni fényben.
EnglishCurtains of wind-blown rain were slanting down.
Itt-ott szélfútta esőfüggönyök csüngtek ferdén a földre.
EnglishHanging his comlink back on his belt, he clambered up the casde wall with great dexterity, onto a slanting section of roof.
Visszaakasztotta az adóvevőt az övére, és mókusügyességgel felmászott a falon a rézsútos tetőre.
EnglishHe peered into the shade of a stunted, slanting tree.
Gurgeh az alacsony, elferdült fákat kémlelte.
EnglishThe pass was no more than a deep niche in the face of the cliff, the sides slanting inward and almost closing far above them.
A hágó már csak egy mély hasadék volt a sziklafalban, amely befelé lejtett és a magasban csaknem összeért.
EnglishThe rain for the most part had passed, with only a few last intermittent sprinkles slanting into the yard in the gusty morning wind.
Az eső jobbára már elállt, csupán néhány elkésett csepp hullott az udvarra a viharos reggeli szélben.