"slap" translation into Hungarian

EN

"slap" in Hungarian

EN

slap {noun}

volume_up
He strode straight to the parapet and slapped his hands down upon the water-pearled stone.
Egyenesen a korláthoz lépett, és kezét a vízzel borított kőre tette.
She slapped in an expanded clip that carried fifteen bullets, an extra one in the chamber.
Belecsúsztatta a tizenöt töltényt tartalmazó tárat, a tizenhatodik töltény egyenesen a töltényűrbe csusszant.
She pivoted and slapped him, knocking him backwards so that he fell against the parrot's cage.
A nő megpördült, és arcul ütötte Elliottot, minek következtében a férfi egyenesen nekitántorodott a papagáj ketrecének.
she shouted; and then, suddenly, she began to slap him.
kiáltotta, s aztán hirtelen pofozni kezdte.
You didn't think it was polite! he said, and he suddenly slapped his thigh.
kérdezte, és hirtelen mozdulattal a combjára ütött.
In sudden red rage Narnra tore herself free of Caladnei in a welter of shoves, slaps, and thrusting knees and hurled herself back into the air and away.
Hirtelen támadt haragjában Narnra ellökte magát Caladneitől, vadul rúgkapálni kezdett, és a levegőbe vetette magát.
Three barbed tails flipped up to slap the rocks in unison and propel the devil in an undulating charge.
A három kígyócsáp egyszerre csapot le a sziklákra, mindent elsöprő rohamra indítva az ördögöt.
There was blood on their nails as they slapped, kicked, and nailed at each other in panting fury.
Ujjaik véresek voltak és egyszerre karmolták, rugdosták egymást.
A convulsion of some kind made her whole face shake, and the loose skin on her cheeks made a soft slapping noise.
Egyszerre mintha görcs rántotta volna öszszssze az arcát, s a laza bőr leffegni kezdett rajta.
slap (also: bang, beat, beating, blow)
The noise of that prodigious slap by which her departure was accelerated was like a pistol shot.
A jókora ütés zaja, amellyel távozását siettették, olyan volt, mint egy pisztolylövés.
But there was another slap as hot as the first.
De már jött is a második ütés, ugyanolyan csípős mint az első.
'It,' Gurgeh said, slapping his hand on the stonework, 'is,' another slap, 'still,' slap, 'cheating!'
De kezdte Gurgeh, minden szótagnál nagyot ütve a kőkorlátra , ez ütés akkor is megint ütés csalás!

Synonyms (English) for "slap":

slap

Context sentences for "slap" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe meant to slap him hard with his open hand, but Wayne was very good at ducking.
Csattanós pofont akart adni neki, de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét.
EnglishThe giggles stopped dead, but she didn't mind the slap any more than last night.
A kuncogás rögtön abbamaradt, de a pofon most sem zavarta jobban, mint az éjszaka.
EnglishIf you slap him down, it will have a negative effect on him and his department.'
Ha most leszólja, az negatív kihatással lehet az egész szakasz lelkesedésére.
English`Because this is hell, son,' said the nun, who raised her hand to slap him again.
Mert ez a pokol, fiacskám felelte az apáca, és újabb pofonra emelte a kezét.
EnglishWhat hit the concrete floor of Shed B with a flat wet slap was the size of a sofa.
A B garázs betonpadlóján ugyanis egy dívány nagyságú nedves lény csapkodott.
EnglishShe's given you a slap-up education, but not the kind that leads to anything much.
Pazar módon taníttatott, csak éppen semmi olyanra, aminek valami hasznát is veheted.
EnglishShe was dressed in dark pyjamas; her naked feet slap-slapped on the flagstones.
Sötét szín pizsamát viselt, meztelen talpa hangosan csattogott a klapokon.
EnglishThis is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
Ez az eset páratlan arculcsapása az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak.
EnglishHe's not about to step across the aisle and slap me, because I'd whip his ass.
Nem fog most idejönni, hogy pofon vágjon, mert szétrúgnám a hátsó felét.
EnglishHari got up, came around the big desk, and gave Yugo a gentle slap on the back.
Hari felállt, megkerülte az óriási íróasztalt, és szelíden hátba verte a fiatalabb férfit.
EnglishThe sound of the gun made a sharp slap, without body, a brittle crack in the sunlight.
Éles hangot adott a revolver, testetlen, gyönge kattanás volt a napfényben.
EnglishImposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Az ilyen nézetek előírása arculcsapás az Európai Unióban a kohéziónak.
EnglishIf we don't slap them in the face and bring them to their knees, nothing will change.
Ha nem vágunk a képükbe, és nem kényszerítjük térdre őket, akkor semmi sem fog változni.
EnglishShe could hear the slap of his bare feet as he raced over the tiled floor in pursuit of her.
A lány hallotta a lény meztelen talpának a csattogását maga mögött a járólapokon.
EnglishCristano delivered the last line with a horselaugh and a slap on the knee.
Cristano az utolsó szavak közben felnyerített, és Hoppy térdére csapott.
EnglishI gave his back an affectionate slap when I was through, and he smiled.
Mikor végeztem, barátságosan megpaskoltam a hátát, ő pedig rám mosolygott.
EnglishHe could hear the chorus of dull creaks and the slap of wooden blades in the water.
Hallotta a tompa nyikorgást, a falapátok ütemes csapásait a vízen.
EnglishThe most recent decision by the ECOFIN Council is a slap in the face for European citizens.
Az ECOFIN Tanács legutóbbi döntése nagy pofon az európai polgárok számára.
EnglishHe struggles to resist the impact of the slap, but the way he's been tied, he can't resist.
Igyekszik ellenállni a becsapódásnak, de úgy van megkötözve, hogy nem tud.
EnglishThe slap of his bare foot against the concrete was a sharp crack of thunder in the small chamber.
Csupasz talpának csattanása valósággal mennydörgésként hatott a kicsiny kamrában.