"slap in the face" translation into Hungarian

EN

"slap in the face" in Hungarian

EN slap in the face
volume_up
{noun}

slap in the face (also: buffet, clip, clout, cuff)
volume_up
pofon {noun}
The most recent decision by the ECOFIN Council is a slap in the face for European citizens.
Az ECOFIN Tanács legutóbbi döntése nagy pofon az európai polgárok számára.
I need someone to give me a good, hard slap in the face.
Arra vágyom, hogy valaki jól pofon vágjon.
slap in the face

Context sentences for "slap in the face" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
Ez az eset páratlan arculcsapása az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak.
EnglishImposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Az ilyen nézetek előírása arculcsapás az Európai Unióban a kohéziónak.
EnglishYou can glean from your own report of 2004 that you get a resounding slap in the face there.
Saját 2004-es jelentésében is utánanézhet, már akkor komoly pofont kellett zsebretennie.
EnglishThis is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
Ez a választók és Európa hitelességének arculcsapása.
EnglishSuch statements are a slap in the face for the hundreds of thousands of workers in financial difficulty.
Az ehhez hasonló kijelentések arculütést jelentenek a pénzügyi nehézségekkel küzdő dolgozók százezreinek.
EnglishAnd in my view the President's reaction is a slap in the face for those who are campaigning for human rights.
Véleményem szerint az elnök úr reakciója arcul csapása azoknak, akik az emberi jogokért kampányolnak.
EnglishBut when you carry it too far, when you isolate yourself like this, it's a slap in the face to everybody who cares about you.
De nem szabad ennyire elzárkóznod mindentől; ezt arculcsapásként fogják föl, akik szeretnek.
English(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) A januári gázválság után az elmúlt napokban ismét pofont kapott a közös európai energiapolitika.
EnglishI think this is most lamentable, and indeed it is a slap in the face for the 80 million poor in the European Union.
Szerintem ez a legszánalmasabb, és az Európai Unióban élő több mint 80 millió szegény arculcsapásának tekinthető.
English' 'I personally regret the tone of your statement,'' the Ambassador replied, giving Adler a diplomatic slap across the face.
Személy szerint sajnálom a bejelentése hangnemét felelte a nagykövet, diplomáciai pofont adva ezzel Adlernak.
EnglishHis tone was like a slap in the face.
Csattant a hangja, akár az arculcsapás.
EnglishIt is a slap in the face when human rights activists are arrested, especially because of their contact with the European Parliament.
Arculcsapás az emberi jogi aktivisták letartóztatása, különösen, ha az ok az Európai Parlamenttel való kapcsolat.
EnglishIt was like a slap in the face, this brutal and indiscreet display of knowledge about something I considered private and buried.
Szinte arcul csapott a brutálisan és kíméletlenül hivalkodó közlés, hogy tud ám ő olyasmit, amit én bizalmas és régmúlt ügynek véltem.
EnglishIt was time to explain the facts of life to these people, and a slap across the face was sure to get their attention.
Legfőbb ideje volt szembesíteni ezeket a begyepesedett agyú embereket a valósággal, de ehhez előbb fel kellett rázni őket, ami sokkterápiát igényelt.
EnglishIt is a slap in the face for all our young people who want to build a future for themselves.
Ez az irányelv valamennyi fiatalember arculcsapása, aki a jövőt kívánja építeni, mert nem így kellene bánnunk a munkavállalóinkkal.
EnglishTogether with the unfulfilled customs union agreement, this shows just how unready for accession Turkey is and is another slap in the face of the European Union.
A nem teljesült vámuniós megállapodással együtt ez is jelzi, mennyire felkészületlen Törökország a csatlakozásra, ez is újabb arculcsapás az Európai Unió számára.
EnglishIf the scheduling is tailored to the defendant only and absolutely no consideration is given to a victim who is bringing a civil action against someone, that is like a slap in the face.
Ha az ütemezést csakis a vádlotthoz igazítják, míg az áldozatot - aki polgári pert indított valaki ellen - figyelemre sem méltatják, az felér egy arcul csapással.
EnglishThe imposition of such lenient punishments is, in fact, a slap in the face of the victims on the part of the courts, which take such a light view of the wrong done to the victims.
Az ilyen enyhe büntetések kiszabása nem más, mint az áldozatok arculcsapása a bíróságok részéről, amelyek ilyen könnyedén veszik a sértettek ellen elkövetett bűncselekményt.