"slate" translation into Hungarian

EN

"slate" in Hungarian

EN slate
volume_up
{noun}

slate
volume_up
pala {noun}
It was a heavy chunk of gray-black slate, flat on one side.
Nagydarab, nehéz, szürkésfekete pala volt, az egyik oldalán lapos.
One workman was killed, I remember, by a falling slate.
Egy munkást, emlékszem, agyonütött egy lezuhanó pala.
The stone and the slate are barriers against an attack by fire.
A kő és a pala tűztámadás ellen védenek.
slate
'Have you the slate, Harold?' cried the older man, as this strange being fell rather than sat down into a chair.
- Megvan a palatábla, Harold? - kérdezte az öregebb, miközben a szerencsétlen leült, vagyis inkább leroskadt egy székbe.
In front of the sofa was a slab of black slate or a good imitation, arced like the sofa, but broken in the middle.
A pamlag előtt egy ugyancsak ívelt fekete palatábla vagy egy jó utánzat állt, de a közepe eltört.

Synonyms (English) for "slate":

slate

Context sentences for "slate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen a slate from a rooftop crashed into the street not far from where Sparhawk stood.
Az egyik közeli tetőről egy palacserép zuhant az utca kövére, nem messze Sparhawktól.
EnglishThe mansion's foyer was shadowy; its slate floor emphasized the click of their footsteps.
Az udvarház árnyas előcsarnokának eternitpadlója fölhangosította lépteik kopogását.
EnglishMist blew along the streets and the afterglow fell dull on slate roofs.
Az utcákon köd szitáit, a naplemente halványan látszott a palatetők mögött.
EnglishHe sprinted up the slate-paved walkway to the main gate, breathing heavily and sweating.
Futólépésben mászta meg a kikövezett lépcsősort, amely a birtok főbejáratához vezetett.
EnglishIt was long and thick, growing in slate-gray waves, shot through with silver strands.
Hosszú haj volt, sűrű, hullámos palaszürke, ezüstös szálakkal átszőve.
EnglishSnatching up the felt eraser, she vigorously wiped the slate clean.
Felkapta a törlőrongyot, és határozott mozdulatokkal megtisztította a táblát.
EnglishA good deal more light had seeped out of the day, and the world had gone a dull slate color.
Jó sok fény elszivárgott már a nappalból, és a világ sötét palaszínűvé vált.
EnglishSephris hurriedly scribbled a formula on the slate that filled it only halfway.
Gyorsan felvésett egy képletett a táblára, és megmutatta nekik.
EnglishThey saw a conical slate roof on the other side of the river, and they walked towards that.
Megpillantották a folyó túlsó partján a kúp alakú palatetőt, és elindultak toronyiránt.
EnglishIt was the conical slate roof of my childhood home, only a few blocks away.
Gyermekkori otthonom kúp alakú palateteje, alig néhány saroknyira.
EnglishThere was also a slate with a number chalked on it: the current temperature inside the shed.
Volt még ott egy tábla is, amelyre krétával fölírták, mennyi a hőmérséklet a garázsban.
EnglishWell, she had a slate-colored, broad-brimmed straw hat, with a feather of a brickish red.
Mr. Holmesban bátran megbízhat, uram mondta leereszkedően a nyomozó.
EnglishHe whipped out a grease pencil and noted the time on the slate of glass covering his desktop.
Előkapott egy ceruzát és sebesen jegyzetelt az asztalt borító üveglapra.
EnglishIt's like wanting to wipe the slate clean and start again.
Olyan volt, mint amikor az ember le akarja törölni a palatáblát, és újrakezdeni.
EnglishSulamar held a personal data slate and punched up a summary, which he studied intently.
Sulamar egy pillantást vetett az előtte lévő komputerterminálra.
EnglishSephris smiled softly, set down his slate, and rose from his desk.
Sephris atyáskodóan elmosolyodott, letette a palatáblát, majd felállt.
EnglishPainted slate gray for hiding in the night sky, it was now the shining hope for ending a war.
Az éjszakai égbolton rejtőző ónszürke gépek egy háború lezárásának ragyogó reménységei voltak.
EnglishHe picked up his slate, wiped it clean with the sleeve of his robe and began to write furiously.
Felkapta a palatáblát az asztalról, letörölte a köpenye ujjával, és hevesen írni kezdett rá.
EnglishHurriedly, he bent over the desk and scribbled something on the slate, muttering to himself.
Alig fejezte be a mondatot, a szeme kigúvadt, az asztalhoz sietett, és levésett valamit a táblára.
EnglishMy fingernails scraping across his pale skin produced the sound they would have raised from a slate chalkboard.
Ahogy körmöm belévájt, olyan hang hallatszott, mint mikor a kréta a táblához ér.