"slaughterhouse" translation into Hungarian

EN

"slaughterhouse" in Hungarian

EN slaughterhouse
volume_up
{noun}

slaughterhouse (also: abattoir, shambles)
- in the centre, the veterinary approval number of the slaughterhouse.
- a középső részen a vágóhíd állat-egészségügyi engedélyezési számát.
- in the centre, the veterinary approval number of the slaughterhouse.
1. középen a vágóhíd állat-egészségügyi engedélyezési száma,
In Article 4 (4) there shall be inserted after the word slaughterhouse the words or cutting plant.
A 4. cikk (4) bekezdése a "vágóhíd" szó után a "vagy daraboló üzem" szavakkal egészül ki.

Synonyms (English) for "slaughterhouse":

slaughterhouse

Context sentences for "slaughterhouse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI had a year working in a slaughterhouse, Jaffe said. in Omaha, Nebraska.
- Egy évet az egyik vágóhídon dolgoztam - emlékezett vissza hidegvérrel Jaffe.
EnglishApparently the slaughterhouse scenes were reaching new heights of absurdist brio.
Úgy tűnt, a vágóhídi jelenetek még nagyobb abszurditásba csapnak át.
English(d) rooms for dressing guts and tripe if these are carried out in the slaughterhouse;
d) a belek és a pacal előkészítésére szolgáló helyiség, amennyiben ezt a vágóhídon végzik;
English- obligation to transport fattened pigs direct to the slaughterhouse,
- kötelezettség a hízott sertések közvetlen vágóhídra szállítására,
EnglishTHESE EXAMINATIONS ARE FORBIDDEN AWAY FROM THE SLAUGHTERHOUSE IN WHICH THE ANIMALS WERE SLAUGHTERED .
Ezek a vizsgálatok nem végezhetők el azon a vágóhídon kívül, ahol az állatokat levágták.
EnglishOr he might have been a receiver at the door of a public slaughter-house, or a sub-inspector of nuisances.
Talán vágóhídi kapuellenőr volt, vagy köztisztasági felügyelőhelyettes.
EnglishAs if the slaughterhouse for the second cow was only an illusion, when in truth it was crossing pasture.
Tehát a második tehén csak álmodja a mészárszéket maga körül, valójában margarétás mezőn sétál.
English(a) have been obtained in a slaughterhouse mentioned on the list established in accordance with Article 4 (1);
a) a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően létrehozott listán említett vágóhídról származik;
EnglishShe turned the handle of the slaughterhouse door, and opened it.
Lenyomta a kilincset és benézett az ajtón a vágóhídra.
EnglishAnimals must undergo ante mortem inspection on the day of their arrival at the slaughterhouse.
9. Az állatoknak a vágóhídra való érkezésük napján levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálaton kell átesniük.
EnglishYou're like a man who loves nothing better than a thick steak but wouldn't last an hour in a slaughterhouse.
Olyan vagy, mint az az ember, aki imádja a jó vastag marhasültet, de egy órát se bírna ki a vágóhídon.
EnglishA single corpse and a single drop of blood would have had a more lasting effect on her than this reeking slaughterhouse.
Egyetlen halott, egyetlen csepp vér nagyobb hatással lett volna rá, mint ez a bűzlő mészárszék.
EnglishYou could fire in a bio-port in a slaughterhouse...
Akár a vágóhídon is be lehet löni egy bio-portot...
EnglishAdus squealed like a stuck pig in a slaughter-house.
Adus úgy visított, mint egy leszúrt malac.
EnglishThey, too, were made to feel like fools who had somehow gone to great pains to deliver themselves to a slaughterhouse.
Õbennük is azt az érzést keltették, hogy bolondok, akik semmiféle fáradságtól nem riadnak vissza, hogy kiszolgáltassák magukat a vágóhídnak.
EnglishFor a moment Simon stared up the black mouth, wondering if the doctor had brought him to some ap- pointed slaughterhouse.
Egy pillanatig Tregarth belebámult a sikátor sötétjébe, s azon gondolkodott, vajon a doktor nem egy előre megbeszélt mészárszékre hozta-e.
EnglishSome of those agents take innocent people from their homes and put them in camps and murder them there like cattle in a slaughterhouse.
Némely ügynökei ártatlan embereket rángatnak ki otthonaikból, táborokba zárják és lemészárolják őket, mint a marhákat a vágóhídon.
EnglishTake him too and the both of you get to hell back to that slaughterhouse that maybe you ought not to left in the first place, Boon said.
Vidd magaddal őt is, menjetek a fenébe mind a ketten, vissza arra a vágóhídra, ahonnan egyáltalán el se kellett volna jönnöd! mondta Boon.
English'Mars Is Heaven,' it had been called, and in it the Martians had cleverly disguised the slaughterhouse so it had looked like everybody's fondest hometown dream.
Arról szólt, hogy a marslakók olyan ügyesen álcázták a vágóhidat, hogy az a legkellemesebb családi otthon benyomását keltette.
EnglishThe slaughterhouse in summer, blood congealing in the gutters, the animals emptying their bladders and bowels at the sound of the deaths that went before them.
A mészárszék nyáron, a lefolyóban alvadó vér, a beleiket és hólyagjukat ürítő állatok, amint meghallják az előttük álló halál zaját.