"sleek" translation into Hungarian

EN

"sleek" in Hungarian

EN sleek
volume_up
{adjective}

sleek (also: acute, astute, cagey, calculating)
volume_up
ravasz {adj.}
sleek (also: able, acute, adept, adroit)
volume_up
ügyes {adj.}
His old unit, the sleek, supersonic FB-111s at Pease Air Force Base in New Hampshire, had been top dog for years.
Régi egysége, az ügyes FB-111-esek (Pease Légitámaszpont, New Hampshire), évekig vezették a versenyeket.
sleek (also: bright, glorious, glossy, lustrous)
Waitresses drove sleek leather-lined automobiles to work.
A pincérnők bőrrel kárpitozott, fényes automobilon jártak dolgozni.
Although the sleek nose confused him, there was no misidentifying the rest of the plane.
A hosszú, fényes orr megzavarta egy pillanatra, de kénytelen volt hinni a saját szemének.
Their sleek unspotted backs seemed to yearn at you from the shelves.
Fényes, makulátlan borítójuk mintha sóvárogna.
sleek (also: calm, clean, even, flat)
volume_up
sima {adj.}
Mess-jacket looked at me with his silent sleek smile.
Kékzubbony pajtás végignézett rajtam csöndes, sima mosolyával.
- Ezüstróka volt, sima tapintású.
'I started wiggling out, and at first I was doing all right, but then I ... something about the feel of those things in my hands ... all sleek and smooth like they were .
Elkezdtem kifelé kúszni, s eleinte minden jól ment, de azután... amit a kezemen éreztem... olyan síkos és sima, mintha...
sleek (also: easy, pliable, pliant, supple)
They were, she thought, great friendly dogs, while Gwydion was like a cat, silent, sleek, fastidious, and watchful.
A fiai, gondolta, nagy, barátságos kutyák voltak, Gwydion azonban olyan volt, mint a macska: halk, simulékony, kifinomult és jó megfigyelő.
They sat in a small runabout; a sleek little two-person craft of the Soulhaven, in space, outside the airsphere.
Egy kis fülkében ültek, a Szellemrév olajosan csillogó, kétszemélyes rkabinjában odakint a vákuumban, a légitest burkán túl.
What the Mounted on a large drum-like rotary launcher in the aft portion of the sixty-foot-long bomb bay were fourteen long, sleek missiles.
.- A hatvan láb hosszú bombakamra hátsó részén egy hatalmas, dobszerű, körforgásos indítón tizennégy hosszú, olajosan csillogó rakéta hevert.

Synonyms (English) for "sleek":

sleek

Context sentences for "sleek" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA priest, fat, white and sleek as a beaver, and no doubt unctuous of tongue.
- Egy kövér, sápadt, sunyi papot, akinek kétségtelenül olyan a nyelve, mint a kígyóé.
EnglishThe female ghost looked young enough to be his daughter, sleek, bouncy, and full of hell.
A női szellemalak akár a lánya lehetett volna, kicsattanó, hetyke, csupa tűz.
EnglishHe liked the neat sleek waves of her dark hair and the ironic quality of her smile.
Szerette sötét hajának ápolt, puha hullámait és mosolyának iróniáját.
EnglishRowan had a high-cheeked, sleek beauty to her with bobbed hair.
Rowan doktornő csillogóra csiszolt szépség volt: magas járomcsontok, rövid haj.
EnglishAnd the small sleek vessel was moving fast to a narrow pass through the cliffs ahead.
A karcsú kis hajó sebesen siklott a szirtek közti keskeny szoros felé.
EnglishIt was as black and sleek and wet as it had looked through the glasses when we first sighted it.
Éppen olyan vizes, csillogó és fekete, amilyennek először láttuk a távcsövön át.
EnglishWil stroked the sleek head for a moment, rubbing at the horse's ears.
A völgylakó egy darabig cirógatta az állat fénylő szőrét, vakargatta a ló füle tövét.
EnglishDrooping from the branches of the melaleucas, and every I blade-sleek leaf was motionless.
A melaleucák ágairól kúszónövények lógtak, egyetlen hosszú pengesima levél sem moccant.
EnglishA sleek black Euro Westwind stretch limousine waited for them at the curb.
A járda mellett egy karcsú, fekete Euró Westwind limuzin várt rájuk.
EnglishThe sleek, dark vehicle was easy enough to follow in traffic, especially on bikes.
A karcsú, sötét kocsit könnyű volt követni, különösen motoron.
EnglishHe was naked except for the pants and the belt, a tall, strong-armed, sleek young man.
Nadrágján és övén kívül semmi mást nem viselt, magas, izmos karú, jó erőben lévő fiatalember volt.
EnglishIt was almost as if his destiny had been unfolded right inside the sleek executive transport.
Mintha a jövője tárult volna fel előtte a csapatszállító belsejében.
EnglishFat prosperous men, elegant women, and sleek cars were everywhere.
Jól táplált férfiak, elegáns asszonyok és csillogó autók mindenfelé.
EnglishBritney is sleek, as well, and inviting in a way that makes your skin crawl.
Britney is elegáns volt, és a maga módján talán hívogató is, bár nekem égnek áll tőle a hátamon a szőr.
EnglishYour swelling pubis shaved so that for your lovers you are sleek as a statue!
Ah, a te duzzadó s hogy szoborszerűen csupasznak lássanak a szeretőid , simára borotvált szeméremdombod!
EnglishGently he eased the wheel to the right and pointed the sleek nose of the Old Dog toward the Soviet Union.
Finoman jobbra húzta a kormányt, az Old Dog hegyes orra a Szovjetunió felé fordult.
EnglishHe forgot the others and fixed his gaze on Miss Sleek.
Megfeledkezett a többiekről, és minden figyelmét Miss Mozicicára összpontosította.
EnglishElliot tramped on the accelerator, and the low, sleek, two-seat Mercedes jumped forward.
A környéken óránként negyven kilométer volt a sebességhatár, Elliot ennek ellenére a gázra taposott.
EnglishScooter had lost at least fifty pounds and dyed her hair a sleek and shiny walnut-brown.
Mrs. Scooter legalább huszonöt kilót leadott, és haját is fényesen csillogó dióbarnára festette.
EnglishHe stared out through the sleek cockpit windows over the drooping needle nose of the Old Dog.
Kinézett a keskeny pilótaablakon, túl az Old Dog tűhegyes orrán.